Historie Lidé v nakladatelství Sdružení Samuel Fair Trade
Novinky Ukázky z knih Vizuální pomůcky Informace pro autory Vydavatelské služby
MP3 Texty Lekce a obrázky
headerphoto

Fair Trade

V našem internetovém obchodě si můžete objednat výrobky Fair Trade, které spojují prvotřídní kvalitu potravin (často s certifikací BIO) s podporou etického obchodování v třetím světě. Dodavateli surovin pro tyto potraviny jsou především farmáři z Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Fair Trade pomáhá budovat rodiny i celé komunity tím, že poskytuje živitelům rodin možnost důstojného výdělku, zcela odmítá dětskou a nucenou (otrockou) práci na všech stupních výroby a podporuje komunitní vzdělávací projekty v dané oblasti.

Další informace o Fair Trade

FT_image1Spravedlivý obchod Fair Trade velmi efektivně kombinuje prvotřídní kvalitu potravin s etickým přístupem k obchodování. Díky přidané hodnotě spravedlivého obchodu tak kromě záruky nejvyšší kvality poskytuje i další, etický rozměr spotřeby.

Filozofie obchodního vztahu Fair Trade je založená na přesvědčení, že každý účastník obchodu z něj má mít spravedlivý zisk. Fair Trade nachází uplatnění hlavně v chudých rozvojových zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky a je pro zdejší zemědělce často jedinou možností, jak mohou získat za svou tvrdou práci spravedlivé ceny. Nejedná se o sponzorství ani financování charitativních projektů. Fair Trade znamená rovnocenné partnerství při navazovaní obchodních vztahů.

logoFTDíky více než čtyřicetileté tradici obchodního systému Fair Trade, průběžným kontrolám a pravidlům certifikace je toto označení 100% zárukou vysoce kvalitního a eticky vyráběného zboží.

Přínosy Fair Trade pro spotřebitele:

 • garance té nejvyšší kvality všech produktů, jejichž cena je navíc srovnatelná se stejně kvalitními výrobky, a často spíše nižší
 • garance původu surovin i všech postupů použitých při pěstování i výrobě
 • nepřípustnost dětské práce a šetrnost k životnímu prostředí na všech stupních výroby
 • logo_biovětšina produktů Fair Trade nese i certifikaci BIO a odpovídá tak moderním trendům ve výrobě i spotřebě potravin.
 • záruka, že pěstitel z rozvojové země dostal za svoji práci spravedlivou odměnu

Přínosy Fair Trade pro pěstitele v rozvojových zemích:

 • vyšší výkupní ceny, které:
  • pokrývají výrobní náklady
  • pokrývají náklady na základní životní potřeby pěstitelů (bydlení, strava, oblečení, náklady na školní docházku dětí)
  • umožňují rozvoj celé komunity (součástí ceny je tzv. sociální prémie, která je určena na komunitní rozvojové projekty – stavbu školy, ordinace lékaře, modernizaci provozu atp.)
 • jistota minimální výše výnosu na jednotku produkce (nezávisle na pohybu světové ceny komodity), tzn. záruka určité míry stability
 • možnost záloh nebo poskytnutí úvěru
 • poradenství (výroba, prodej, marketing, administrativa)

Fair Trade poskytuje konkrétním lidem v rozvojových zemích šanci vymanit se z bludného kruhu bídy vlastními silami a žít důstojný život.

 

Dětská práce

ft_image3Jedním ze základních cílů Fair Trade je boj proti dětské práci. Děti pracující na plantážích jsou bohužel v rozvojových zemích realitou. Jednou z příčin dětské práce jsou žalostné výkupní ceny kávy, kakaa a čaje, které nepokryjí místním drobným rolníkům ani náklady.

Cílem Fair Trade je poskytnout pěstitelům spravedlivou odměnu za jejich těžkou práci. Děti z těchto chudých rodin tak nemusejí dřít na poli či plantáži a mohou chodit do školy. Tam získají vzdělání, které jim umožní důstojný život a dá jim možnost hledět do budoucnosti s nadějí.

Jen tak je možné, aby byl prolomen tzv. „bludný kruh bídy“ a nastal rozvoj v tom pravém slova smyslu.

Několik tvrdých fakt o dětské práci v dnešním světě:

Nepřípustná práce dětí je taková práce, která...

 • je škodlivá pro jejich fyzické a duševní zdraví
 • brání jejich společenskému, morálnímu a psychologickému rozvoji
 • brání dětem v pravidelné školní docházce

246 milionů dětí na světě je nuceno pracovat. Z těchto 246 milionů pracujících dětí...

 • 179 milionů je oběťmi těch nejhorších forem práce.
 • 73 milionů je mladších 10 let.
 • 172 milionů pracuje v zemědělství, přičemž třetina všech zemědělců v rozvojových zemích je ve věku 5-17 let.
 • Jen na kakaových plantážích v Ghaně a Pobřeží slonoviny pracuje každý den 250 000 dětí.

125 milionů dětí nikdy nechodilo do školy. Jde o přibližně 20 % dívek a cca 16 % chlapců. 102 milionů z nich pochází z venkova.

Zapojte se do Fair Trade a podpořte udržitelnou alternativu ke klasickému obchodu. Pochutnejte si a pomozte.

Zdroj: Sdružení pro Fair trade, ILO (http://www.ilo.org), FAO (http://www.fao.org)


Více |

Aktuality

Nová kniha pro mládež:

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Nové video z loňské Dětské konference najdete zde: video.

Podívejte se na představení Nakladatelství SAMUEL v pořadu Křesťanský magazín 5.1.2012 na ČT2: záznam pořadu.
CT2

Prodejní doba v knihkupectví v Soukenické je: 10-18 hod.

Nahrávky z Celostátní konference pro služebníky dětem 2011 jsou již k dispozici.

Zdarma si můžete stáhnout příspěvek:
Jan Bíca - Víra, která vytrvá

Více informací a objednávka DVD se všemi nahrávkami: zde.

Nejnovější knihy

Nejprodávanější za
  leden 2014

 1. BIBLE, překlad 21. století
 2. Poklady pod sněhem
 3. Staňte se lepším tátou již dnes
 4. Ve dnech hlasu sedmého anděla
 5. Ovečka Barborka
 6. Evangelium podle Matouše - DVD
 7. Dělat těžké věci
 8. Ani ň
 9. Hermie Kdo to tu vlastně řídí?
 10. Naděje pro Chanu