Potřebujete poradit? 792 754 176
SAMUEL krestanske knihkupectvi
  Košík    0 Kč
 
Povídá se... podle Lukáše a Jana

Povídá se... podle Lukáše a Jana

Novinka
14 × 24 cm., 352 stran
Nakladatel: Eman
  
Cena:


Šestý díl série Povídá se… V tomto dílu se ter Linden věnuje příběhům, které jsou typické pro evangelistu Lukáše, což zdaleka nejsou jen vyprávění s vánoční tématikou, ale i podobenství, setkání s hříšníky a povelikonoční příběhy. V pokračování zvaném Skutky apoštolů sleduje putování poselství o Mesiáši Ježíši navzdor uzavřenosti prvokřesťanské komunity, pronásledování nebo zvůli mocných i napříč hranicemi zemí, jazyků a kultur – z Judska přes Samařsko až do Malé Asie, Řecka a Říma.

S vypravěčským vhledem i umem přibližuje ter Linden i zvláštní svět evangelia podle Jana. Čtenářům pomáhá rozkrýt jeho jazy, obrazy – a také objevit, jak tento evangelista navazuje na Tóru a Proroky. Inspirujícím a srozumitelným způsobem představuje i poslední z biblických knih, Zjevení Janovo. Její poselství a dramatické vize předkládá čtenáři jako dokument odboje mladé církve.

Obsahuje: Alžběta a Zachariáš • Magnificat • Milosrdný Samařan • Marie a Marta • Ztracený syn • Zacheus • Poutníci do Emauz • Nanebevstoupení • Letnice • Štěpán • Filip a eunuch • Obrácení Saula • Setník Kornélius • Pavel v Athénách • Pavlovo zatčení a proces • Beránek Boží • Svatba v Káně • Chléb života • Dobrý pastýř • Chanuka • Hle, člověk • Tomáš • Sedm listů • Sedm pečetí • Sedm polnic • Sedm vizí ďábelské moci • Sedm nádob • Nový Jeruzalém
Eman, 14 × 24 cm., 352 stran, brož., překlad: Jan A. Dus, ISBN 978-80-88060-37-69788088060376
Počet příspěvků: Povídá se... podle Lukáše a Jana

Související zboží

Povídá se... podle Tóry
Povídá se... podle Tóry


Povídá se... podle Marka a podle Matouše
Povídá se... podle Marka a podle Matouše


Země pod duhou
Země pod duhou


Král na oslu
Král na oslu


Povídá se... o soudcích a králích
Povídá se... o soudcích a králích


Prorok v rybě
Prorok v rybě


Povídá se... podle proroků Izraele
Povídá se... podle proroků Izraele
Nahoru