Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi

Výsledky hledání


Hledaný text: n.juda 57
Naslouchání Bohu

James W. Goll

159 Kč   

Detail »

Opravdu Bůh mluví i dnes? Promluví i k nám osobně? Porozumíme mu, když mu budeme naslouchat? V této praktické příručce předkládá J...

Osvojte si Jozuovo myšlení

Tomáš Korčák

139 Kč   

Detail »

Studijní příručka pro jednotlivce i skupinyJenom Jozue a Káleb vstoupili ze své generace do zaslíbené země. O...

Pohyb v zázracích

Alan Vincent

79 Kč   

Detail »

Církev musí manifestovat moc Království. Jakmile byl Ježíš pomazán, začal kázat Boží království, uzdravoval n...

Řeč snů

James W. a Michal Ann Gollovi

279 Kč   

Detail »

Církev oblast snů po staletí zanedbávala. Nyní nově objevuje, že sny jsou legitimním způsobem, jak přijímat zjevení od Boha....

Studnice uzdravení

Tomáš Korčák

249 Kč   

Detail »

Tato kniha je prorockou výzvou a zároveň studijní příručkou k obnově Božího lidu skrze vidění Božích zdrojů, zvláště v nadpřirozen...

Tři domy

Robert Stearns

259 Kč   

Detail »

Radikální islám, militantní sekularismus a mýtus koexistence. Jaké je řešení? Svět je v p...

Uvolni Ježíšovu moc

Bill Johnson

159 Kč   

Detail »

Když vyprávíš druhým o zázracích, které jsi v životě prožil, stává se pro ně Bůh reálnějším. V lidech, kteří slyší, co pro tebe...

V úkrytu Nejvyššího

Francis Frangipane

169 Kč   

Detail »

Pandemie, ekonomické krize, kolapsy, přírodní katastrofy, životní ztráty, tragédie… Ve světě přibývá problémů a my všichni hledáme...

Žít jako Boží syn

Alan Vincent

59 Kč   

Detail »

Skrze víru v Ježíše Krista se stáváme dětmi živého Boha. Být Ježíšovým následovníkem znamená, že jsme krok za krokem proměňováni v...

Nesejít z cesty

Alan Vincent a Franz Lippi

199 Kč   

Detail »

Podíváme-li se na různá křesťanská učení a upřímně si probereme, co k nim říká Písmo, často narazíme na zjevné rozpory. Mnozí lidé...

Plná moc duchovních darů

Alan Vincent a Franz Lippi

199 Kč   

Detail »

Duch svatý přichází, aby nás naplnil a aby rozdělil dary. S tím církvi, Kristovu tělu, umožňuje spravné působení. Církev je podobn...

Povzbuzení z Jóba

CD Tomáš Korčák

79 Kč   

Detail »

Klíče k porozumění knize JóbDaleko je Bůh od svévole, Všemocný od bezpráví. Podle toho, co člověk udělá, odpl...

Setkání s anděly

James W. a Michal Ann Gollovi

229 Kč   

Detail »

Jak získat pomoc z nebeVěděli jste, že obvykle se ve vaší společnosti vyskytuje mnohem více andělů, než si uv...

Tři bitevní pole

Francis Frangipane

179 Kč   

Detail »

Podrobný pohled na tři oblasti duchovního boje: mysl, církev a nebesaPokaždé, když se na zemi opravdově p...

Uvolnění duchovních darů

James W. Goll

239 Kč   

Detail »

Slavné vylití lásky, milosti a moci Bůh si přeje, abyste den za dnem zažívali zázračnou zkušenost s c...

Uzdravující církev

Harvey Boyd

99 Kč   

Detail »

Jak může místní církev sloužit Boží uzdravující mocí tomuto světuTento vyučující manuál je určen těm, kdo...

Víra

Alan Vincent

89 Kč   

Detail »

Je pro nás klíčové, abychom porozuměli tomu, co víra je. Víra nemůže stvořit, ale pouze dosáhnout toho, co v neviditelném světě ji...

Nahoru