Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi

Výsledky hledání


Hledaný text: n.juda 57
Zdravá prorocká služba

Angela a Stephen Bolerovi

109 Kč   

Detail »

Tato stručná publikace je průvodcem zdravým používáním proroctví v církvi. Naleznete v ní praktická doporučení a postupy, které vá...

Smějme se!

C. Peter Wagner

179 Kč   

Detail »

Smějete se rádi a chcete se smát? Tak se smějte! Veselá mysl je nejlepší lék. (Přísloví 17,22) ...

Vidoucí

James W. Goll

249 Kč   

Detail »

Připojte se k Jamesi W. Gollovi na vzrušující a poučné cestě do vizionářského světa vidoucího!Prorocká hnutí v církevních ději...

MP3 Prorocká služba

James W. Goll

159 Kč   

Detail »

James W. Goll navštívil v devadesátých letech Českou republiku celkem desetkrát. Jeho biblická vyučování o prorocké službě jsou...

Autorita

Alan Vincent

69 Kč   

Detail »

Koho máme poslouchat?V otázce autority panuje mnoho nejasností a zmatků. Bůh na mnoha místech Písma hovoří o duchovní autoritě...

Církev, kterou buduje Ježíš

Alan Vincent

159 Kč   

Detail »

Petr na základě zjevení prohlásil, že Ježíš je Syn živého Boha. Ježíš mu odpověděl, že on sám bude stavět svoji církev, před ktero...

Elijášův plášť

Tomáš Korčák

259 Kč   

Detail »

Ježíš řekl svým učedníkům: Elijáš opravdu přichází a všechno obnoví. (Mt 17,11) Obnova se týká toho, co ztratilo ...

Jak Bůh mluví skrze přírodu

Tomáš Korčák

79 Kč   

Detail »

Biblické vyučování na CD audioBoží věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoře...

Království v celé své slávě

Alan Vincent

139 Kč   

Detail »

Ježíšovou centrální zvěstí bylo Boží království. Hned od počátku své veřejné služby ukazoval na jeho příchod: Naplnil se čas a při...

Kultura cti

Danny Silk

219 Kč   

Detail »

Tuto knihu by měl přečíst každý vedoucí! A měl by ji přečíst každý vedoucí v církvi! Tuto knihu by měli přečíst každý manžel i ...

Naslouchání Bohu v dnešním hluku

James W. Goll

199 Kč   

Detail »

Objevte, jakým dobrodružstvím je naslouchání Bohu! Bůh touží po hlubším a důvěrnějším vztahu s námi. Když...

Vybojované vítězství - 3 v 1

Wolfhard Margies

169 Kč   

Detail »

Tři klíčové knihy Wolfharda Margiese v jedné:Problémy (ne)jsou požehnánímAutor biblicky dokládá, že z...

Mýtus evoluce

Josef Potoček

199 Kč   

Detail »

Co je základem našeho života: evoluce, nebo stvoření? V základu diskuse o evoluční teorii je spor mezi dv...

95 tezí o humanismu

Ignace Demaerel

269 Kč   

Detail »

Od vzestupu sekularizace zaujímá náboženství stále problematičtější místo v naší západní kultuře. Jaké má ale křesťanské dědictví ...

Boží univerzální záměry

Alan Vincent a Franz Lippi (+ CD)

199 Kč   

Detail »

List Římanům je ze všech Pavlových dopisů nejsystematičtější. Je to nejúplnější a nejopatrněji zdůvodněný dokument o základech kře...

Duchovní boj

Alan Vincent a Franz Lippi, Barry Wissler, Ron Kairdoff

159 Kč   

Detail »

Jakožto Kristovi učedníci jsme se automaticky stali účastníky univerzálního konfliktu. Jak říká Pavel v listu Efezským 6,12:...

Hledání největšího pokladu

Kevin Dedmon

199 Kč   

Detail »

Když vyprávíš druhým o zázracích, které jsi v životě prožil, stává se pro ně Bůh reálnějším. V lidech, kteří slyší, co pro tebe...

Když nebe pronikne na zem

Bill Johnson

219 Kč   

Detail »

Obyčejní lidé mohou prožívat božské věci. Kristus přišel, aby nám ukázal cestu. Pokud znovu objevíme svou identitu v Kristu, můžem...

Kristův druhý příchod

Pavel Neústupný

249 Kč   

Detail »

Eschatologie je učení o poslední době. Máme z ní strach? Z poslední doby mít strach nemusíme, vždyť Ježíš Kristus přijde znovu, a ...

Musím znát Krista

Franz Lippi, Barry Wissler, Don Lavelle, Mark Kariuki, Alan a Eileen Vincentovi

159 Kč   

Detail »

Apoštol v listu Filipským 3,10 celým srdcem volal: „…abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeníc...

Nahoru