Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi

Výsledky hledání


Hledaný text: n.kalich 17
H.U.S. - Hus úplně světovej

Klára Smolíková

181 Kč   R

Detail »

Zkušená autorka popularizačních naučných knih pro děti Klára Smolíková zpracovala aktuální dějepisné poznatky o Janu Husovi for...

Dietrich Bonhoeffer

Renate Windová

188 Kč   R

Detail »

Životopis teologa Dietricha Bonhoeffera (1906–1945) přibližuje jeho zápas o porozumění evangeliu, sobě, druhým a vlastnímu místu v...

Martin Luther: Uvedení do života, díla a odkazu

Albrecht Beutel

238 Kč   R

Detail »

Jaký byl Martin Luther člověk a jak se stal reformátorem? Jak žil, studoval a pracoval? Kdo byl s ním a kdo byl proti němu? Co vše...

Následování

Dietrich Bonhoeffer

365 Kč   

Detail »

Jeden z nejdůležitějších teologů dvacátého století osvětluje vztah křesťana a Ježíšova učení. Co dnes znamená vzít vážně Ježíšo...

Etika

Dietrich Bonhoeffer

238 Kč   R

Detail »

Německý evangelický teolog Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) patří k předním teologům dvacátého století, kteří reflektovali hlubokou...

Jak potůček v jezeře

Edita Štěříková

315 Kč   R

Detail »

O dějinách Obnovené Jednoty bratrské, církve vzniklé v 18. století a dnes rozvětvené téměř po celém světě, existuje bohatá, předev...

Kolik zbývá z noci

Pavel Filipi

171 Kč   R

Detail »

Sbírka kázání profesora praktické teologie na Univerzitě Karlově – Evangelické teologické fakultě a evangelického kazatele obsahuj...

Pradějiny

Jiří Beneš, Petr Vaďura

251 Kč   R

Detail »

Prvních jedenáct kapitol Bible patří k nejznámějším biblickým pasážím. Není proto divu, že o příbězích popisujících stvoření, konf...

Více sluší poslouchati Boha než lidí

Edita Štěříková

349 Kč   

Detail »

V letošním roce vzpomínáme nejen 600. výročí upálení mistra Jana Husa, nýbrž i 70. výročí reemigrace potomků českých exulantů. ...

O bouřce, Bibli a Martinu Lutherovi

Lydie Férová, Ondřej Macek, Lenka Ridzoňová

162 Kč   R

Detail »

Leželo mi na stole několik knížek o Lutherovi. Většinou je na obálce některý z jeho portrétů, které namaloval wittenberský mal...

Duchovní revoluce v srdci Evropy

Přemysl Pitter

124 Kč   R

Detail »

Pohled do dějin českého národaKniha je výsledkem Pittrova celoživotního zájmu o české dějiny a zároveň id...

Menší a Větší katechismus

Martin Luther, Ondřej Macek, ed.

238 Kč   R

Detail »

Základní Lutherovy katechetické texty. Vychází jako druhý lutherský svazek připomínající letošní výročí 500 let od počátku evropsk...

Haleluja Amen - zpěvník

Luděk Rejchrt

238 Kč   R

Detail »

Zpěvník obsahuje celkem 164 písně opatřené notovým záznamem a úplnými texty, jejichž značnou část vytvořil či upravil evangelický ...

Jak orat s čertem (kázání)

Jan Heller

200 Kč   R

Detail »

Sbírka kázání profesora Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, pozorného vykladače a překladatele bible, vznikla z ini...

Jan Jeník

Edita Štěříková

299 Kč   

Detail »

Jan Jeník (1748–1827) byl svérázným, pietistickým kazatelem luterského exulantského sboru v Berlíně. Sloužil se s...

Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století

Edita Štěříková

450 Kč   

Detail »

Pro 18. století bylo postavení žen v obnovené Jednotě bratrské neobyčejně emancipované, což budilo ve své době nedůvěřivou pozorno...

Stezka ve skalách

Jan Heller

264 Kč   R

Detail »

Nový soubor kázání profesora Evangelické teologické fakulty UK, religionisty, biblisty a evangelického kazatele Jana Hellera, nava...

Nahoru