Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Ámos

Adam Mackerle

248 Kč   

Detail »

Když Bůh musí řvát jako lev Ámos, považovaný za nejstaršího z píšících starozákonních proroků, na dvou místech přir...

Autorita

Alan Vincent

69 Kč   

Detail »

Koho máme poslouchat?V otázce autority panuje mnoho nejasností a zmatků. Bůh na mnoha místech Písma hovoří o duchovní autoritě...

Biblické studium financí

Howard Dayton, Mark Lloydbottom

140 Kč   

Detail »

V návaznosti na knihu „Peníze až na druhém místě“ Finanční kompas také přeložil Příručku pro biblické studium financí v malých sku...

Boží jméno

Ki Dong Kim

93 Kč   R

Detail »

Biblická studie u nás již známého korejského autora ( Semone, Poznejme Ducha svatého, Strategie sobového růstu) pojednává o jednom...

Boží vedení

Arthur W. Pink

40 Kč   

Detail »

Jaká je Boží vůle pro můj život? Jaká je Boží vůle pro tu či onu konkrétní situaci? Tato drobná publikace je přetiskem nej...

Cesta pokoje

Henri J. M. Nouwen

279 Kč   

Detail »

Katolický kněz nizozemského původu Henri J. M. Nouwen (1932–1996) zprvu působil jako pedagog mj. na Yaleově a Harvardově univerzit...

Co se děje když se modlím

Thomas Goodwin, Benjamin Palmer

120 Kč   

Detail »

* Co vlastně děláme, když se modlíme? * Ke komu se máme modlit? * Jaký je duchovní užitek z modlitby? * A...

České studny

David Loula

142 Kč   R

Detail »

Mají Češi nějaké poslání od Boha? Pokud ano, mají dary k tomu, aby toto poslání mohli naplnit? Co je pravou identitou Čechů? V čes...

Daniel

Zdravko Stefanovic

333 Kč   R

Detail »

Kniha Daniel poskytovala v průběhu dějin odvahu a naději věřícím lidem. Její přesně naplněná proroctví působí dokonce i na skeptik...

Deset bodů obžaloby proti současné církvi

Paul Washer

98 Kč   

Detail »

Burcující kázání Paula Washera volá po obrození církve, a po návratu k Písmu. Radikálním způsobem poukazuje na povrchnost a la...

Apologetika

John M. Frame

499 Kč   

Detail »

Tato kniha je rozsáhlou úpravou a rozšířením díla Apologetics to the Glory of God (1994) známého teologa Johna F...

Biblická proroctví o poslední době v novém světle

Fredi Winkler

110 Kč   

Detail »

Autor je ředitelem hotelu Beth-Šalom v Haifě, který od roku 2002 jako průvodce doprovází skupiny návštěvníků Izraele se sestrou Ha...

Bláznovství víry podle Jakuba

Jiří Mrázek

99 Kč   

Detail »

Jakubova epištola má pověst spisu, který zdůrazňuje (dobré) skutky a protiřečí tím dopisům apoštola Pavla. „Víra bez skutků je mrt...

Boží univerzální záměry

Alan Vincent a Franz Lippi (+ CD)

199 Kč   

Detail »

List Římanům je ze všech Pavlových dopisů nejsystematičtější. Je to nejúplnější a nejopatrněji zdůvodněný dokument o základech kře...

Budoucnost je za námi

Dan Drápal

135 Kč   

Detail »

Autorova nejnovější kniha obsahuje soubor převážně starozákonních studií. Dvě úvodní, včetně té, která knize dala jméno, se odvíje...

Církev, kterou buduje Ježíš

Alan Vincent

159 Kč   

Detail »

Petr na základě zjevení prohlásil, že Ježíš je Syn živého Boha. Ježíš mu odpověděl, že on sám bude stavět svoji církev, před ktero...

Czech Wells

David Loula

220 Kč   

Detail »

The book Czech Wells is about the roots of reformation in central Europe. We are not the first ones here and there are deeply ...

České studny

David Loula

180 Kč   

Detail »

Mají Češi nějaké poslání od Boha? Pokud ano, mají dary k tomu, aby toto poslání mohli naplnit? Co je pravou identitou Čechů? V čes...

Dědictví svrchované radosti

John Piper

190 Kč   

Detail »

Vítězná Boží milost v životech Augustina, Luthera a Kalvína Čteme jejich knihy, komentáře a kázání a obdi...

Deus Semper Maior – výběr kázání Jána Linguše z let 1993–2003

Noemi Bravená

180 Kč   

Detail »

Publikace přibližuje homiletickou praxi v Církvi bratrské. Výběr 27 chronologicky řazených kázání Jána Liguše z let 1993–2003 obsa...

Nahoru