Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Magnetka - Jan 10,11 (ovce)

Ježíš řekl: Já jsem dobrý pastýř.

35 Kč   

Detail »

Ježíš řekl: „Já jsem dobrý pastýř.' Jan 10,11...

Magnetka - Jan 14,6

Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“

35 Kč   

Detail »

Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“ Jan 14,6...

Magnetka - Marek 10,14

Ježíš řekl: „Nechte děti přicházet ke mně... neboť takových je Boží království.“

35 Kč   

Detail »

Ježíš řekl: „Nechte děti přicházet ke mně... neboť takových je Boží království.“ Marek 10,14...

Magnetka - Římanům 12,2

Nepřizpůsobujte se tomuto světu.

35 Kč   

Detail »

Nepřízpůsobujte se tomuto světu. Římanům 12,2...

Magnetka - Žalm 139,3 (rackové)

Všechny moje cesty jsou ti známy.

35 Kč   

Detail »

Všechny moje cesta jsou ti známy. Žalm 139,3...

Magnetka - Žalm 143,8 (hrnek)

Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe.

35 Kč   

Detail »

Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Žalm 143,8...

Magnetka - Žalm 25,12

Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již si má vyvolit.

35 Kč   

Detail »

Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již si má vyvolit. Žalm 25,12...

Magnetka - Žalm 27,11

Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou. Žalm 27,11

35 Kč   

Detail »

Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou. Žalm 27,11...

Malá poselství Vojtěcha Kodeta 2021

stolní kalendář 2020

66 Kč   

Detail »

Oblíbené stolní kalendáře známého kněze, exercitátora a řeholníka Řádu karmelitánů P. Vojtěcha Kodeta jsou vhodným dárkem i prakti...

Mnoho štěstí

Kalendář záložkový 2021

65 Kč   

Detail »

Chcete si udělat radost nebo někoho potěšit pěknou maličkostí? Oblíbené záložkové kalendáře jsou vhodným dárkem pro vaše nejb...

Magnetka - Jan 14,2 (dveře, kolo)

Ježíš řekl: V domě mého otce je mnoho příbytků.

35 Kč   

Detail »

Ježíš řekl: „V domě mého otce je mnoho příbytků.' Jan 14,2...

Magnetka - Jób 12,10 (kočka)

V jeho ruce je život každého tvora.

35 Kč   

Detail »

V jeho ruce je život každého tvora. Jób 12,10...

Magnetka - Mat 28,19 (mapa)

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.

35 Kč   

Detail »

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Mat 28,19...

Magnetka - Žalm 121,7 (deštník)

Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.

35 Kč   

Detail »

Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Žalm 121,7...

Magnetka - Žalm 143,8

Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.

35 Kč   

Detail »

Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši. Žalm 143,8...

Magnetka - Žalm 18,29

Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.

35 Kč   

Detail »

Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. Žalm 18,29...

Magnetka - Žalm 27,1

Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál?

35 Kč   

Detail »

Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Žalm 27,1...

Magnetka - Žalm 30,13 (kytara)

Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně.

35 Kč   

Detail »

Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně. Žalm 30,13...

Malé moudrosti

Kalendář záložkový 2021

65 Kč   

Detail »

Chcete si udělat radost nebo někoho potěšit pěknou maličkostí? Oblíbené záložkové kalendáře jsou vhodným dárkem pro vaše nejb...

Neboj se změn, vedou k životu

94 Kč   

Detail »

Dárková knížka s citáty a fotografiemi....

Nahoru