Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Jak získat národy pro Boha

Dr. Robert W. Carman

94 Kč   R

Detail »

Pastor Robert W. Carman v této knize motivuje lidi k získávání světa pro Krista. Sám založil v indiánské rezervaci Isleta v Novém ...

Katolíci

Alan Schreck

235 Kč   

Detail »

Alan Schreck nechce přidávat další polínka do ohně křesťanských kontroverzí a rozdělení. Jde mu o to, aby samotní katolíci lépe vě...

Korejská církev a reformovaná víra

Sung-Kuh Chung

141 Kč   R

Detail »

Historická studie nás seznamuje s významnými kazateli korejské církve od poloviny 19. století, zejména s jejich důrazy a kázaným p...

Mistrův plán spasení

Robert E. Coleman

94 Kč   R

Detail »

Cokoli Ježíš řekl nebo udělal, bylo pevnou součástí jeho plánu. Všechno mělo svůj význam právě proto, že to vedlo k naplnění celko...

Neuhasitelné uctívání

Matt Redman

105 Kč   R

Detail »

Tato kniha je upřímná. Matt žije to, o čem píše. Hledáte-li rady k výběru písní, k sekvenci akordů, nebo k sestavení a vyškolení h...

Příroda je Boží dar

Praktická příručka

132 Kč   R

Detail »

Příručka Příroda je Boží dar má potenciál obohatit biblickou práci sdětmi o velmi důležitý rozměr – péči o Boží s...

Služba osvobozování od zlých duchů

Francis MacNutt

279 Kč   

Detail »

Služba osvobozování od zlých duchů je tématem, které je pro naše západní myšlení výzvou. I v církevních kruzích se setkáme s mnohý...

Vidoucí

James W. Goll

249 Kč   

Detail »

Připojte se k Jamesi W. Gollovi na vzrušující a poučné cestě do vizionářského světa vidoucího!Prorocká hnutí v církevních ději...

Zapomenuté cesty

Alan Hirsch

317 Kč   R

Detail »

Autor je přesvědčen, že zděděné metody pro budování Kristova těla nefungují. Než by spoléhal na drobné úpravy dřívějších řešení, m...

Žena v dějinách křesťanství

Hans Küng

248 Kč   

Detail »

Teologicko-historický nástin. Vývoj postavení žen od období rané církve přes středověk, reformaci a protireformaci až p...

Ježíšovy ruce

Philip Mohabir

283 Kč   R

Detail »

Klíčové dílo jednoho z nejvýznamnějších světových charismatických vedoucích se zabývá paterem služebností (Ef 4,11) v současné cír...

Kdo jsou puritáni a co učí

Hulse Erroll

230 Kč   

Detail »

Kdo byli puritáni? Kdy žili? Co dokázali? Co učili? Chtěl bych udělat víc, než vám jen povyprávět příb...

Misie

Veikko Manninen, Karel Káňa

94 Kč   R

Detail »

Veikko Manninen je člověk, který svůj život zasvětil misii. Za dob komunismu byl jedním z mála vedoucích ze zahraničí, kteří pravi...

Moc vyhlašování

Derek Prince

75 Kč   R

Detail »

Kniha, jejímž ústředním tématem je moc vyznání, moc slova. Myslíte si, že slovo tuto moc nemá? Proč se potom každý totalitní systé...

Péče o životní prostředí v církvích

Praktická příručka

37 Kč   R

Detail »

Bible nás učí, že máme být dobrými správci Božího stvoření. Tato příručka přináší praktické rady jak se v našich sborech a společe...

Samostatná církev

Melvin L. Hodges

119 Kč   R

Detail »

Tato kniha zhodnocuje postupy při zakládání a budování nových sborů. Autor nás nejprve seznámí se základními biblickými znaky zdra...

Strategie sborového růstu

Ki Dong Kim

93 Kč   R

Detail »

Pastor největšího baptistického sboru na světě (v Soulu v Jižní Korei) sdílí své zkušenosti s budováním sboru, na kterých ukazuje ...

Vyznání víry a Duchovní zásady CB

kolektiv

48 Kč   R

Detail »

Kniha obsahuje aktuální text Vyznání víry s komenrářem a Duchovnmí zásady Církve bratrské....

Zapomenuté cesty - pracovní kniha

Alan Hirsch, Darryn Altclass

230 Kč   R

Detail »

Ve své velmi úspěšné knize „Zapomenuté cesty” mezinárodně uznávaný expert na misijní církev Alan Hirsch nabídl vizi pro budoucí rů...

3 x Evoluce versus stvoření

J. P. Morlands, J. M. Reynolds

350 Kč   

Detail »

Ačkoli je evoluční teorie v naší společnosti velmi prosazovaná, existují i jiné teorie, které se zabývají vznikem života na zemi -...

Nahoru