Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Mistrův plán spasení

Robert E. Coleman

94 Kč   R

Detail »

Cokoli Ježíš řekl nebo udělal, bylo pevnou součástí jeho plánu. Všechno mělo svůj význam právě proto, že to vedlo k naplnění celko...

Neuhasitelné uctívání

Matt Redman

105 Kč   R

Detail »

Tato kniha je upřímná. Matt žije to, o čem píše. Hledáte-li rady k výběru písní, k sekvenci akordů, nebo k sestavení a vyškolení h...

Příroda je Boží dar

Praktická příručka

132 Kč   R

Detail »

Příručka Příroda je Boží dar má potenciál obohatit biblickou práci sdětmi o velmi důležitý rozměr – péči o Boží s...

Služba osvobozování od zlých duchů

Francis MacNutt

279 Kč   

Detail »

Služba osvobozování od zlých duchů je tématem, které je pro naše západní myšlení výzvou. I v církevních kruzích se setkáme s mnohý...

Vidoucí

James W. Goll

249 Kč   

Detail »

Připojte se k Jamesi W. Gollovi na vzrušující a poučné cestě do vizionářského světa vidoucího!Prorocká hnutí v církevních ději...

Zapomenuté cesty

Alan Hirsch

317 Kč   R

Detail »

Autor je přesvědčen, že zděděné metody pro budování Kristova těla nefungují. Než by spoléhal na drobné úpravy dřívějších řešení, m...

Žena v dějinách křesťanství

Hans Küng

248 Kč   

Detail »

Teologicko-historický nástin. Vývoj postavení žen od období rané církve přes středověk, reformaci a protireformaci až p...

Alternativní medicína

MUDr. Štěpán Rucki, CSc.

142 Kč   R

Detail »

Autor se zabývá velmi aktuálním tématem, odborně a srozumitelně rozebírá různé druhy alternativních léčebných postupů, v čem jsou ...

Historie času

Peter Hiett

284 Kč   R

Detail »

Peter Hiett (promovaný geolog i teolog) předkládá svůj neotřelý až šokující pohled na možný soulad Bible a dnešní vědy v tématech ...

Na pravdě záleží

Walter J. Veith

227 Kč   R

Detail »

Není mnoho knih, které by podávaly tak jasné a stručné vysvětlení otázek duchovního pojetí světa. Z náboženského a filozofického l...

Moc vyhlašování

Derek Prince

75 Kč   R

Detail »

Kniha, jejímž ústředním tématem je moc vyznání, moc slova. Myslíte si, že slovo tuto moc nemá? Proč se potom každý totalitní systé...

Péče o životní prostředí v církvích

Praktická příručka

37 Kč   R

Detail »

Bible nás učí, že máme být dobrými správci Božího stvoření. Tato příručka přináší praktické rady jak se v našich sborech a společe...

Samostatná církev

Melvin L. Hodges

119 Kč   R

Detail »

Tato kniha zhodnocuje postupy při zakládání a budování nových sborů. Autor nás nejprve seznámí se základními biblickými znaky zdra...

Strategie sborového růstu

Ki Dong Kim

93 Kč   R

Detail »

Pastor největšího baptistického sboru na světě (v Soulu v Jižní Korei) sdílí své zkušenosti s budováním sboru, na kterých ukazuje ...

Vyznání víry a Duchovní zásady CB

kolektiv

48 Kč   R

Detail »

Kniha obsahuje aktuální text Vyznání víry s komenrářem a Duchovnmí zásady Církve bratrské....

Zapomenuté cesty - pracovní kniha

Alan Hirsch, Darryn Altclass

230 Kč   R

Detail »

Ve své velmi úspěšné knize „Zapomenuté cesty” mezinárodně uznávaný expert na misijní církev Alan Hirsch nabídl vizi pro budoucí rů...

3 × Evoluce versus stvoření

J. P. Morlands, J. M. Reynolds

350 Kč   

Detail »

Ačkoli je evoluční teorie v naší společnosti velmi prosazovaná, existují i jiné teorie, které se zabývají vznikem života na zemi –...

Genesis konflikt

Walter J. Veith

219 Kč   R

Detail »

Pozoruhodná kniha podávající vědeckou alternativu k evoluční teorii. Jejím autorem je vědec, který byl ještě před několika lety vá...

Mýtus evoluce

Josef Potoček

199 Kč   

Detail »

Co je základem našeho života: evoluce, nebo stvoření? V základu diskuse o evoluční teorii je spor mezi dv...

Na pravdě záleží

Walter J. Veith

219 Kč   R

Detail »

Není mnoho knih, které by podávaly tak jasné a stručné vysvětlení otázek duchovního pojetí světa. Z náboženského a filozofického l...

Nahoru