Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Obtížné rozhovory

Douglas Stone, Sheila Heen, Bruce Patton

448 Kč   

Detail »

Mezinárodní bestseller přináší návod, jak konstruktivně (a úspěšně) vyjednávat, aniž bychom byli zatíženi přemírou stresu a vypjat...

Opusť mentalitu oběti

Andreas Herrmann

149 Kč   

Detail »

Dotisk velmi úspěšného titulu, jenž osloví každého čtenáře, který chce žít plnohodnotný život ve zralosti a ryzosti charakteru. U ...

Otázky rodiny ve světě a v církvi

Aleš Opatrný a kolektiv

239 Kč   

Detail »

I když je hlavním polem zkoumání a popisu problematiky manželství a rodiny v této knize teologie, neomezuje se pouze na ni. Naopak...

Otče, sjednoť nás

Floyd McClung

130 Kč   

Detail »

Krátce před svojí smrtí se Ježíš modlil i za dnešní křesťany: „... aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ...

Pád vzhůru

Richard Rohr

198 Kč   

Detail »

První polovina lidského života je dobou budování identity, dosahování výsledků, výkonu. S postupujícím věkem se však před člově...

Pastorace zvláštních skupin

Aleš Opatrný

199 Kč   

Detail »

V současné pastoraci se vyskytují čím dál častěji problémy lidí, které souvisejí s vírou, ale nejsou řešitelné jen cestou zbožnost...

Pět klíčů modlitby za osvobození

Neal Lozano

349 Kč   

Detail »

Kniha je cenným příspěvkem k problematice osvobozování od zlých duchů. Neal Lozano zde reflektuje, co se naučil během více než tři...

Pohni horami

John Eldredge

240 Kč   

Detail »

Tvá modlitba může přinést změnu. Jak bychom se cítili, kdybychom k modlitbě přistupovali s důvěrou a jistoto...

Povoláni dobývat

Derek Prince

180 Kč   R

Detail »

Je čas přijmout vaše osobní povolání Toužíte znát práci, místo, vztahy a službu, kterou pro ...

Pravá sebeúcta

Jim McManus

249 Kč   

Detail »

Autor zastává dnes už rozšířený názor, že zdravá sebeúcta má nejen psychologický, ale i duchovní rozměr. Jeho kniha otevírá nové o...

Očekávání na Boha

Andrew Murray

155 Kč   

Detail »

Nový, moderní překlad staré, stále velmi aktuální knihy. Máloco mě překvapilo tolik jako spous...

Osvobozující modlitba

Justina H. Reicksová

119 Kč   

Detail »

„Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ (Jan 8,32) Věříme, že Bůh chce lidi uzdravit – tělesně i emocionálně – a ...

Otče, odpusť jim

Anselm Grün

198 Kč   

Detail »

Člověk v posledních okamžicích života většinou neříká banality, natož Boží Syn! Právem křesťané po staletí rozjímají o posledních ...

Ozvěny Izajášova volání

Jiří Beneš

350 Kč   

Detail »

V publikaci Ozvěny Izajášova volání předkládá Jiří Beneš specifický způsob interpretace a homiletického využití biblického svědect...

Pán vám toto město dá

Päivi Heikkilä

189 Kč   R

Detail »

Knížka, kterou držíte v ruce, je výbornou inspirací pro každého, kdo usiluje o proměnu měst podle Božího srdce. Jde o kombinaci os...

Peníze a uzdravená duše

Stephen K. De Silva

209 Kč   

Detail »

Milovaný, modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. (3J 2) Proč to vypadá, ja...

Podstata křesťanství

N. T. Wright

256 Kč   R

Detail »

Proč toužíme po spravedlnosti? Proč hledáme duchovní rozměr života? Proč nás přitahuje krása? ...

Posilni se v Hospodinu

Bill Johnson

185 Kč   R

Detail »

Uvolni skrytou Boží moc do svého životaNěkdy se ocitáme v situacích, kdy ani přátelé nedokážou způsobit, ...

Poznání Boha

J. I. Packer

360 Kč   

Detail »

;Přestože by knihy a eseje, které J. I. Packer sepsal, naplnily celé police, nejvíce ze všeho proslul svým znamenitým Po...

Princip čistoty

Randy Alcorn

119 Kč   

Detail »

„Knihu Princip čistoty doporučuji všem. Nedá se přečíst povrchně a je inspirativní. Myslím, že může oslovit všechny, ať už jsou ja...

Nahoru