Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Pán vám toto město dá

Päivi Heikkilä

189 Kč   R

Detail »

Knížka, kterou držíte v ruce, je výbornou inspirací pro každého, kdo usiluje o proměnu měst podle Božího srdce. Jde o kombinaci os...

Peníze a uzdravená duše

Stephen K. De Silva

209 Kč   

Detail »

Milovaný, modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. (3J 2) Proč to vypadá, ja...

Podstata křesťanství

N. T. Wright

256 Kč   R

Detail »

Proč toužíme po spravedlnosti? Proč hledáme duchovní rozměr života? Proč nás přitahuje krása? ...

Posilni se v Hospodinu

Bill Johnson

185 Kč   R

Detail »

Uvolni skrytou Boží moc do svého životaNěkdy se ocitáme v situacích, kdy ani přátelé nedokážou způsobit, ...

Poznání Boha

J. I. Packer

360 Kč   

Detail »

;Přestože by knihy a eseje, které J. I. Packer sepsal, naplnily celé police, nejvíce ze všeho proslul svým znamenitým Po...

Problém bolesti

C. S. Lewis

220 Kč   

Detail »

Nikdy jsem nebyl takový hlupák, abych si představoval, že jsem oprávněn vyučovat mravní síle a trpělivosti. Mohu čtenářům nabídnou...

Proměna života duchovní mocí

Derek Prince

280 Kč   R

Detail »

Obsah:  Božská výměna Jak přejít od prokletí k požehnání...

Průvodce darem proroctví

Jack Deere

157 Kč   R

Detail »

Co je to dar proroctví? Kdo ho má? Jaký má smysl? Jak můžeme slyšet Boží hlas? Americký pastor Jack Deere ukazuje, jak s...

Překvapivá naděje

N. T. Wright

341 Kč   R

Detail »

Nejznámější kniha předního anglikánského teologa se zabývá biblickou otázkou, co se stane, až zemřeme, a co to znamená pro náš živ...

Přemožení ducha chudoby

Rick Joyner

89 Kč   

Detail »

Duch chudoby představuje jednu z nejmocnějších a nejvražednějších pevností, s jejichž pomocí udržuje satan svět v otroctví. Každý ...

Pastorace zvláštních skupin

Aleš Opatrný

199 Kč   

Detail »

V současné pastoraci se vyskytují čím dál častěji problémy lidí, které souvisejí s vírou, ale nejsou řešitelné jen cestou zbožnost...

Pět klíčů modlitby za osvobození

Neal Lozano

349 Kč   

Detail »

Kniha je cenným příspěvkem k problematice osvobozování od zlých duchů. Neal Lozano zde reflektuje, co se naučil během více než tři...

Pohni horami

John Eldredge

240 Kč   

Detail »

Tvá modlitba může přinést změnu. Jak bychom se cítili, kdybychom k modlitbě přistupovali s důvěrou a jistoto...

Povoláni dobývat

Derek Prince

180 Kč   R

Detail »

Je čas přijmout vaše osobní povolání Toužíte znát práci, místo, vztahy a službu, kterou pro ...

Pravá sebeúcta

Jim McManus

249 Kč   

Detail »

Autor zastává dnes už rozšířený názor, že zdravá sebeúcta má nejen psychologický, ale i duchovní rozměr. Jeho kniha otevírá nové o...

Proměň se!

Anselm Grün

199 Kč   

Detail »

Zaklínadlem moderní doby je změna – v životě, zaměstnání, ve vztazích, v řízení podniku. Anselm Grün však varuje – změna sugeruje ...

Proměňující učednictví

Greg Ogden

199 Kč   

Detail »

Greg Ogden se snaží vyrovnat s potřebou učednictví v místních církevních společenstvích a odhaluje Ježíšovu metodu proměňování živ...

Překvapen vírou

Don Bierle

161 Kč   R

Detail »

Skeptik objevuje, že v životě jde o víc než jen o to, co můžeme vidět, čeho se můžeme dotýkat a co lze změřit....

Přemožení čarodějnictví

Rick Joyner

89 Kč   

Detail »

V těchto letech se čarodějnictví značně rozšířilo, a to po celém světě. Jedním z jeho cílů je naředit, podrobit si a nakonec zniči...

Přemožení náboženského ducha

Rick Joyner

89 Kč   

Detail »

Základní strategií nepřítele je přimět nás k tomu, abychom se soustředili na zlo a odvrátili se od Pánovy slávy a od kříže. Jeho t...

Nahoru