Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Vytržení církve

Ján Ostrolucký

99 Kč   

Detail »

Autor vysvětluje pojmy vytržení, milénium, doba soužení a zabývá se otázkou, ve kterém okamžik vytržení nastane. Popisuje pět ...

Záhada Ježíšova rodokmenu

Dan Drápal

135 Kč   

Detail »

Třetí kniha biblických studií z pera Dana Drápala je věnována spíše těm, kdo se nebojí obtížných míst a neoptimistických témat. Mo...

Základní průvodce službou uzdravování

Bill Johnson, Randy Clark

229 Kč   R

Detail »

Autoři – pastoři a autoři bestsellerů – se poprvé spojili za účelem vyzbrojit všechny křesťany ke službě uzdravování. Johnson a...

Zákon Kristův jako naplnění zákona Mojžíšova

Douglas J. Moo

149 Kč   

Detail »

Douglas J. Moo je profesorem Nového zákona, který učil více než dvacet let na Trinity Evangelical Divinity School v Ilinois a od r...

Zbožnost není zadarmo

Donald S. Whitney

299 Kč   

Detail »

Zkušenému hudebníkovi není zatěžko posadit se před neznámou skladbu a zahrát ji bez jediné chybičky. Při pohledu na něj se zdá, že...

Zeptej se svého muslimského přítele

Andreas Maurer

190 Kč   R

Detail »

V této knize se autor pokouší poskytnout základní přehled o islámu a jeho kritických postojích k základům biblické víry. Zabývá se...

Zpráva a naučení o kazatelství

Jan Amos Komenský

320 Kč   

Detail »

Jan Amos Komenský ve své praktické knize vysvětluje, jak připravovat biblická kázání. Na klíčových verších Písma (např. Jan 3:16) ...

Židovské svátky

Jan Divecký

129 Kč   

Detail »

V knize s podtitulem Kalendářem od Pesachu do Purimu naleznete přehled všech významných svátků, objasnění jejich kořenů a ukotvení...

Život naplněný chválou

Kay Arthurová, Bob a Diane Vereenovi

104 Kč   R

Detail »

Jak sloužit svatému Bohu? Každý z nás někomu nebo něčemu slouží, a naše služba může probíhat mnoha způs...

Abraham, Izák, Jákob

Alice Bohuslavová

56 Kč   R

Detail »

Abraham, Izák, Jákob - praotcové izraelského lidu. Bydleli ve stanech jako cizinci v zemi, kterou jim Hospodin slíbil. Věřili, že ...

Vyznání

Svatý Augustin

573 Kč   

Detail »

„Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak starobylá i tak nová. Pozdě jsem si tě zamiloval.“ „Mezi mysliteli starověku je Aug...

Zachránit lidi od hříchů

Dominik Opatrný

139 Kč   

Detail »

Mistr Jan Hus nevypracoval ucelený etický systém. Kniha katolického teologa D. Opatrného se skrze zdroje, z nichž Hus čerpal, snaž...

Základy interpretace Bible

Roy B. Zuck

379 Kč   

Detail »

Kniha Základy interpretace Bible splňuje to, co svým názvem slibuje. Zabývá se základy a nemate čtenáře nepodstatnými ...

Zastánce

Kay Arthurová

113 Kč   R

Detail »

'Nezoufejte, je tu naděje. Máte příbuzného Zastánce!' Další z hloubkových biblických studií, které využívají tzv. induktivní metod...

Země Izrael

Peter Walker

492 Kč   

Detail »

Historie zaslíbené země sahá až k úsvitu lidských dějin a je protkána nesčetnými dramaty – od pohraničních šarvátek po vpády velký...

Zjevení Janovo

Jiří Mrázek

198 Kč   

Detail »

Zjevení Janovo je v současnosti jednou z nejoblíbenějších, zároveň však i jednou z vykladačsky nejobtížnějších knih Nového zákona....

Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy

John H. Walton

210 Kč   

Detail »

V úsporně psané, dobře proargumentované knize s promyšlenou stavbou a strukturou sdělení se autor zdařile pokouší s velkým citem k...

Žít jako Boží syn

Alan Vincent

59 Kč   

Detail »

Skrze víru v Ježíše Krista se stáváme dětmi živého Boha. Být Ježíšovým následovníkem znamená, že jsme krok za krokem proměňováni v...

Život v Kristu

Stuart Olyott

185 Kč   

Detail »

Komentář k biblické knize EfezskýmKdyž křesťan porozumí Pavlově epištole Efezským, tak se s jeho duchovní...

Béďa Blesk

Ursula Marcová

113 Kč   R

Detail »

BÉĎA BLESK je zbrusu nové sportovní auto plné touhy po dobrodružství. Jen tak stát na dvoře automobilky už ho dávno nebaví. Co kdy...

Nahoru