Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
První list Korintským

Ladislav Tichý

198 Kč   

Detail »

První list Korintským je považován za nesporný list apoštola Pavla a patří k jeho nejdelším dopisům. Lze předpokládat, že byl naps...

První Samuelova

Petr Chalupa

298 Kč   

Detail »

Proč Izrael nezůstal u kmenového uspořádání? Muselo skutečně vzniknout království? První izraelský král Saul je rozporuplnou posta...

Příběh knihy Ester

Rav Jigal Ariel, Efraim Sidon

249 Kč   

Detail »

Kniha komentářů rav Jigala Ariela k biblické knize Ester. Publikace se skládá ze dvou hlavních části – česko-hebrejské b...

Příběhy Tóry

Jan Divecký

239 Kč   

Detail »

Kniha Příběhy Tóry (patnáct biblických zamyšlení) přibližuje čtenářům: základní příběhy Starého zákona s výkladem...

Příchod Antikrista a jeho říše

Petr Krpec

229 Kč   

Detail »

Vydejme se na úchvatnou cestu budoucností, tak jak nám ji popisuje Bible. Co tento svět čeká? Světové události začínají do sebe za...

Přijímat Boží víru

Peter Game

94 Kč   R

Detail »

Ježíš řekl: 'Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto.' Většina lidí ale ...

Rádce, Učitel a Průvodce

W. Farrand, J. C. Blackburn

199 Kč   

Detail »

Kniha je úvodem k systematickému studiu o Duchu svatém. V současné době mnohé církve prožívají obrodu z Ducha svatého a daleko nal...

Řeč snů

James W. a Michal Ann Gollovi

279 Kč   

Detail »

Církev oblast snů po staletí zanedbávala. Nyní nově objevuje, že sny jsou legitimním způsobem, jak přijímat zjevení od Boha....

Setkání u studny

bratr John z Taizé

119 Kč   

Detail »

Knížka vychází z řady zamyšlení nad čtvrtou kapitolou Janova evangelia, která vypráví příběh o setkání Ježíše a samařské ženy u st...

Slavná budoucnost Božího lidu

Rudolf Bubik

161 Kč   R

Detail »

Revidované a rozšířené vydání této knihy. Eschatologie - teologická disciplína, která pojednává o posledních časech. Autor své úva...

První list Tesalonickým

Mireia Ryšková

128 Kč   

Detail »

První list Tesalonickým je nejstarší Pavlův list a zároveň nejstarší kniha Nového zákona. Jedná se o další díl z výkladové řady Če...

Prvního dne po sobotě

Jaroslav Kernal

190 Kč   

Detail »

Celá kniha se soustředí výhradně na Krista – On má být jádrem každého biblického studia, On je středobodem naší víry a našich živo...

Příběhy Boží milosti

Jiří Moskala

124 Kč   R

Detail »

Kniha, jejímž autorem je Jiří Moskala, THD, PHD, děkan a profesor výkladu a teologie Starého zákona na Andrewsově univerzitě v USA...

Přicházející král

Michal Klesnil

75 Kč   R

Detail »

Kristův druhý příchod fascinuje křesťany už téměř 2000 let. Patří k nejčastěji zpracovávaným i k nejkontroverznějším biblickým tém...

Příchod Syna Člověka

Sergej Miháľ

390 Kč   

Detail »

Nová kniha, která navazuje na knihu Vytržení....

Rada hledajícím

Charles Haddon Spurgeon

129 Kč   

Detail »

Mnoho lidí touží po užším společenství s Bohem. Jste jedním z nich? Charles H. Spurgeon, známý jako 'Kníže kazatelů', předkládá...

Reptání a duchovní koroze

Karel Řežábek

109 Kč   

Detail »

Kniha nabízí neotřelé úvahy o tom, jak zhoubné může být v životě člověka reptání, což autor názorně ukazuje na jednotlivých pří...

Setkání s anděly

James W. a Michal Ann Gollovi

229 Kč   

Detail »

Jak získat pomoc z nebeVěděli jste, že obvykle se ve vaší společnosti vyskytuje mnohem více andělů, než si uv...

Skutečný vztah s Bohem

Kay Arthurová

75 Kč   R

Detail »

Je vůbec možné mít s Bohem smysluplný vztah? Takový, který bude fungovat v každodenních životních situacích? Tato biblická studie ...

Směřujme k exegetické teologii

Walter C. Kaiser Jr.

299 Kč   

Detail »

Carl. G. Kromminga: „Hodnotná četba pro každého, kdo je povolán k vyučování a kázání Božího slova. Poskytne zdravý základ...

Nahoru