Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Zastánce

Kay Arthurová

113 Kč   R

Detail »

'Nezoufejte, je tu naděje. Máte příbuzného Zastánce!' Další z hloubkových biblických studií, které využívají tzv. induktivní metod...

Země Izrael

Peter Walker

492 Kč   

Detail »

Historie zaslíbené země sahá až k úsvitu lidských dějin a je protkána nesčetnými dramaty – od pohraničních šarvátek po vpády velký...

Zjevení Janovo

Jiří Mrázek

198 Kč   

Detail »

Zjevení Janovo je v současnosti jednou z nejoblíbenějších, zároveň však i jednou z vykladačsky nejobtížnějších knih Nového zákona....

Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy

John H. Walton

210 Kč   

Detail »

V úsporně psané, dobře proargumentované knize s promyšlenou stavbou a strukturou sdělení se autor zdařile pokouší s velkým citem k...

Žít jako Boží syn

Alan Vincent

59 Kč   

Detail »

Skrze víru v Ježíše Krista se stáváme dětmi živého Boha. Být Ježíšovým následovníkem znamená, že jsme krok za krokem proměňováni v...

Život v Kristu

Stuart Olyott

185 Kč   

Detail »

Komentář k biblické knize EfezskýmKdyž křesťan porozumí Pavlově epištole Efezským, tak se s jeho duchovní...

Béďa Blesk

Ursula Marcová

113 Kč   R

Detail »

BÉĎA BLESK je zbrusu nové sportovní auto plné touhy po dobrodružství. Jen tak stát na dvoře automobilky už ho dávno nebaví. Co kdy...

Černobílé prázdniny

Lucie Šavlíková

275 Kč   

Detail »

Prázdniny v českých lesích jsou snad nejkrásnější na světě. Zejména v chaloupce s rozkvetlou zahradou, co by kamenem dohodil od ry...

Dáreček

Ráchel Bícová, il. Jaromír F. Palme

180 Kč   R

Detail »

Nové miminko v rodině není jen velkým dárkem od Pána Boha, ale často také velkou starostí pro své starší sourozence. Jak se mají v...

Dobrý pastýř

John Stewart

94 Kč   R

Detail »

Příběh je založen na jednom podobenství, o kterém vyučoval Ježíš. Je však trochu jiný. Točí se kolem těch, kteří druhým ubližují. ...

Zbožnost není zadarmo

Donald S. Whitney

299 Kč   

Detail »

Zkušenému hudebníkovi není zatěžko posadit se před neznámou skladbu a zahrát ji bez jediné chybičky. Při pohledu na něj se zdá, že...

Zeptej se svého muslimského přítele

Andreas Maurer

190 Kč   R

Detail »

V této knize se autor pokouší poskytnout základní přehled o islámu a jeho kritických postojích k základům biblické víry. Zabývá se...

Zpráva a naučení o kazatelství

Jan Amos Komenský

320 Kč   

Detail »

Jan Amos Komenský ve své praktické knize vysvětluje, jak připravovat biblická kázání. Na klíčových verších Písma (např. Jan 3:16) ...

Židovské svátky

Jan Divecký

129 Kč   

Detail »

V knize s podtitulem Kalendářem od Pesachu do Purimu naleznete přehled všech významných svátků, objasnění jejich kořenů a ukotvení...

Život naplněný chválou

Kay Arthurová, Bob a Diane Vereenovi

104 Kč   R

Detail »

Jak sloužit svatému Bohu? Každý z nás někomu nebo něčemu slouží, a naše služba může probíhat mnoha způs...

Abraham, Izák, Jákob

Alice Bohuslavová

56 Kč   R

Detail »

Abraham, Izák, Jákob – praotcové izraelského lidu. Bydleli ve stanech jako cizinci v zemi, kterou jim Hospodin slíbil. Věřili, že ...

Co je to evangelium?

Carine MacKenziová

59 Kč   

Detail »

Z této knížky se dozvíte dobrou zprávu o Ježíši. Zjistíte, kdo to je, proč přišel a proč se na něho můžeme a máme spolehnout. ...

Daniel - statečný správce

Carine MacKenziová

79 Kč   

Detail »

Daniel vždycky dával ve svém životě na první místo Boha. Když ho babylónský král odvedl do zajetí, naučil se Bohu důvěřovat ještě ...

Dinosauři pro děti

Ken Ham

260 Kč   

Detail »

Děti na stránkách knihy zjistí různé zajímavosti z historie dinosaurů od stvoření až k nedávným objevům. Ken Ham tě vezme na c...

Evangelium pro děti

Jean François Kieffer, Christine Ponsardová

249 Kč   

Detail »

Tato komiksová kniha nabízí padesát příběhů z evangelií, zestručněných tak, aby byly srozumitelné dětem mladšího školního věku. Ve...

Nahoru