Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Svatá válka v islámu

Abd al-Masih

30 Kč   

Detail »

Brožura seznamuje čtenáře s ideovým porozuměním konceptu války jako takové, vysvětluje nejrůznější pochopení slova válka v koránu,...

Svoboda Božích dětí

Silvano Fausti

285 Kč   

Detail »

V Listu Galaťanům můžeme najít první manifest rodícího se křesťanství. Apoštol zde čelí pokusům svázat křesťany zákony a příkazy. ...

Teologie a praxe služby pastýře

Pavel Černý

299 Kč   

Detail »

Úvod do praktické a pastorální teologie představuje zásadní, a přitom stručností vynikající pomoc pro orientaci těch, kterým leží ...

Teologie opomíjených

Jiří Mrázek

149 Kč   

Detail »

Teologie novozákonních knih, kterým se obvykle nedostává tolik pozornosti – třeba proto, že řeší jen některá vybraná témata, a jin...

Titovi

Kay Arthurová

76 Kč   R

Detail »

Jak rozvíjet svůj charakter a bezúhonnost ve společnosti, která ztratila úctu k Bohu. Ve své další studii se autorka zaměřila na m...

Tři domy

Robert Stearns

259 Kč   

Detail »

Radikální islám, militantní sekularismus a mýtus koexistence. Jaké je řešení? Svět je v p...

Učednictví: Spočítejte si náklad

Kay Arthurová

90 Kč   R

Detail »

Co říká Ježíš o opravdových učednících? O učednictví často slýcháme – jak má ale opravdu vypadat a co obnáší? Ty, kdo ho chtějí ná...

Utrpení z nesmyslnosti života

Viktor E. Frankl

255 Kč   

Detail »

Kniha obsahuje přednášky z let 1957–1975, v nichž se jako červená nit táhne otázka člověka po smyslu života. Viktor Frankl je přes...

Úvahy nad žalmy - 2. kniha žalmů

Dan Drápal

180 Kč   

Detail »

Autor vychází z vlastního překladu Žalmů z hebrejského originálu. V tomto svazku se zabývá Druhou knihou žalmů a nabízí své úvahy ...

Úvahy nad žalmy - 5. kniha žalmů

Dan Drápal

190 Kč   

Detail »

Autor vychází z vlastního překladu Žalmů z hebrejského originálu. V tomto svazku se zabývá Pátou knihou žalmů a nabízí své úvahy a...

Svět modliteb

Elie Munk

550 Kč   

Detail »

Kniha Svět modliteb rabína Elieho Munka je do dnešní doby považována za nejlepší komentář k židovským modlitbám, který byl napsán ...

Ten, který je skutečností

Francis Schaeffer

150 Kč   

Detail »

Kniha pozoruhodného amerického filosofa a teologa, která analyzuje historický vývoj filosofie a umění a popisuje postupný odklon o...

Teologie Nového zákona

Frank Stagg

132 Kč   R

Detail »

Kniha přináší výlučně teologii Nového zákona – odlišenou od historie, systematiky a filozofické teologie. Někteří ji dokonce nazva...

Teorie a terapie neuróz

Viktor E. Frankl

369 Kč   

Detail »

Po obecném výkladu neuróz autor dělí duševní poruchy na endogenní psychózy, psychosomatická onemocnění, funkční onemocnění a neuró...

Tři bitevní pole

Francis Frangipane

179 Kč   

Detail »

Podrobný pohled na tři oblasti duchovního boje: mysl, církev a nebesaPokaždé, když se na zemi opravdově p...

Tunelovaný Ježíš

Petr Grulich

189 Kč   R

Detail »

Publikace Tunelovaný Ježíš postupně prochází 9 psychologických typů osobnosti, popisuje jejich základní charakter...

Ukaž nám cestu

Pavel Rejchrt

271 Kč   R

Detail »

Soubor kázání evangelického spisovatele, básníka a malíře....

Úvahy nad žalmy

C. S. Lewis

220 Kč   

Detail »

Tato kniha není odbornou studií. Nejsem hebraista ani biblický literární kritik ani historik zabývající se dějinami starověku ani ...

Úvahy nad žalmy - 3. a 4. kniha žalmů

Dan Drápal

180 Kč   

Detail »

Autor navazuje na předchozí dva svazky a tentokrát vykládá a komentuje Třetí a Čtvrtou knihu žalmů. Vychází přitom z vlas...

Úvod do Nového zákona

Daniel Marguerat

399 Kč   

Detail »

Tato kniha (po níž bude následovat Úvod do Starého zákona) je určena všem, kdo se zajímají blíže o Nový zákon. U každé novozákonní...

Nahoru