Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Podobenství v kontextu Matoušova evangelia

Jiří Mrázek

149 Kč   

Detail »

Kniha se zabývá Ježíšovými podobenstvími a analyzuje význam, který dostávají zasazením do širšího celku evangelia....

Potěšení v Trojici

Michael Reeves

170 Kč   

Detail »

V této fascinující knize nás autor uvádí do křesťanství a křesťanského života, který je od začátku do konce zakořeněn v trojjediné...

Poznej skutečného Ježíše

John Blanchard

213 Kč   

Detail »

Žádný jiný člověk v dějinách nevyvolával v lidech tak rozporuplné reakce jako Ježíš z Nazareta. A nikdo historii světa neovlivnil ...

Poznejme Ducha svatého

Ki Dong Kim

93 Kč   R

Detail »

Biblická studie od pastora největšího baptistického sboru na světě v Soulu v Jižní Koreji....

Pravda o sexu

Kay Arthurová

280 Kč   R

Detail »

Velká biblická studie od známé autorky, tentokrát na téma sexuality. V této otázce nelze přehlížet pokyny Výrobce, a přitom vyvázn...

Proč by křesťané měli podporovat Izrael

Mike Evans

129 Kč   

Detail »

Mike Evans, jednička na žebříčku autorů New York Times, varuje pozemské národy, že Izrael je poslední hrází, zadržující islámsk...

Proměňující milost

Jerry Bridges

249 Kč   

Detail »

Boží milost je potřebná ke znovuzrození, každodennímu životu i k oslavení na věčnosti. Boží milost je jedním z nejdůležitějších té...

První list Korintským

Ladislav Tichý

198 Kč   

Detail »

První list Korintským je považován za nesporný list apoštola Pavla a patří k jeho nejdelším dopisům. Lze předpokládat, že byl naps...

První Samuelova

Petr Chalupa

298 Kč   

Detail »

Proč Izrael nezůstal u kmenového uspořádání? Muselo skutečně vzniknout království? První izraelský král Saul je rozporuplnou posta...

Příběh knihy Ester

Rav Jigal Ariel, Efraim Sidon

249 Kč   

Detail »

Kniha komentářů rav Jigala Ariela k biblické knize Ester. Publikace se skládá ze dvou hlavních části – česko-hebrejské b...

Pohyb v zázracích

Alan Vincent

79 Kč   

Detail »

Církev musí manifestovat moc Království. Jakmile byl Ježíš pomazán, začal kázat Boží království, uzdravoval n...

Povzbuzení z Jóba

CD Tomáš Korčák

79 Kč   

Detail »

Klíče k porozumění knize JóbDaleko je Bůh od svévole, Všemocný od bezpráví. Podle toho, co člověk udělá, odpl...

Poznejme Boha

Ki Dong Kim

112 Kč   R

Detail »

Biblická studie na téma Boží trojice. Autor je čtenářům znám z knihy Semone. Z dalších knih v češtině vyšlo: Boží jméno, Poznejme ...

Pradějiny

Jiří Beneš, Petr Vaďura

251 Kč   R

Detail »

Prvních jedenáct kapitol Bible patří k nejznámějším biblickým pasážím. Není proto divu, že o příbězích popisujících stvoření, konf...

Proč Bůh?

Timothy Keller

239 Kč   

Detail »

Rozumové důvody pro víru v Boha ve věku skepticismuKellerova kniha je dílem výjimečného, přemýšlivého kaz...

Proč věříme Bibli?

John Blanchard

55 Kč   

Detail »

Bible – ta nejvíce uctívaná, a současně nejvíce zatracovaná kniha v dějinách. Miliony lidí v ní každý den hledají inspiraci a směr...

Průvodce Svatou zemí

Fabio Bourbon, Enrico Lavagno

285 Kč   R

Detail »

Tato publikace představuje nejen hodnotnou pomůcku při objevování nevšedních krás a turistických atrakcí Svaté země, ale nabízí vz...

První list Tesalonickým

Mireia Ryšková

128 Kč   

Detail »

První list Tesalonickým je nejstarší Pavlův list a zároveň nejstarší kniha Nového zákona. Jedná se o další díl z výkladové řady Če...

Prvního dne po sobotě

Jaroslav Kernal

190 Kč   

Detail »

Celá kniha se soustředí výhradně na Krista – On má být jádrem každého biblického studia, On je středobodem naší víry a našich živo...

Příběhy Boží milosti

Jiří Moskala

124 Kč   R

Detail »

Kniha, jejímž autorem je Jiří Moskala, THD, PHD, děkan a profesor výkladu a teologie Starého zákona na Andrewsově univerzitě v USA...

Nahoru