Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Martin Luther - výbor z díla

Martin Wernisch

348 Kč   

Detail »

Martin Luther Výbor z díla: S úvodem Martina Wernische Kniha vychází u příležitosti 500. výročí vzniku německé reformace ...

Milost podle Písma a starokřesťanských autorů

Jiří Mrázek, Lenka Karfíková

139 Kč   

Detail »

Martin Prudký: Hospodin, „Bůh milostivý“ a Izrael, lid „z boží milosti“, Jan Roskovec: Pojem milosti v pavlovském okruhu No...

Moc, peníze a právo

Jan Sokol

298 Kč   

Detail »

Přepracované vydání knihy Moc, peníze a právo je součástí plánovaného souborného vydání zásadních děl Jana Sokola, v nichž z různý...

Musím znát Krista

Franz Lippi, Barry Wissler, Don Lavelle, Mark Kariuki, Alan a Eileen Vincentovi

159 Kč   

Detail »

Apoštol v listu Filipským 3,10 celým srdcem volal: „…abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeníc...

Myslím, tedy věřím

R. C. Sproul

180 Kč   

Detail »

Kniha obsahuje dobré a běžnému člověku srozumitelné odpovědi na vážně míněné, často se opakující otázky týkající se pravdivosti kř...

Návrat ke kořenům křesťanské víry

Ján Ostrolucký

299 Kč   

Detail »

Jde o úvahy nad třemi dopisy apoštola Jana, vycházející z předpokladu, že Jan napsal tyto listy až po zjevení na ostrově Patmos. V...

Nebe na zemi

Alan Vincent

246 Kč   R

Detail »

Nelíbí se vám svět, ve kterém žijete? Tak ho změňte! Kniha výrazného charismatického učitele se zabývá realitou Božího království ...

Nesejít z cesty

Alan Vincent a Franz Lippi

199 Kč   

Detail »

Podíváme-li se na různá křesťanská učení a upřímně si probereme, co k nim říká Písmo, často narazíme na zjevné rozpory. Mnozí lidé...

O zotročené vůli

Martin Luther

395 Kč   

Detail »

Je s podivem, že Lutherův text, psaný formou odpovědi Erasmovi Rotterdamskému na jeho dílo O svobodné vůli, přichází k če...

Operace bez narkózy

Jiří Dohnal

147 Kč   R

Detail »

Druhé vydání mimořádně úspěšné knihy osobitého českého kazatele, který dlouhodobě působí jako misionář v Chorvatsku. Autor se neot...

Marx a Satan

Richard Wurmbrand

233 Kč   R

Detail »

Luterský farář Richard Wurmbrand (1909 – 2001) strávil kvůli své víře čtrnáct let ve vězeních komunistického Rumunska. Zkušenosti ...

Moc a poselství evangelia

Paul Washer

320 Kč   

Detail »

Jedním z největších pochybení, kterého se jako současná generace křesťanů dopouštíme, je zanedbávání evangelia. Právě to se v círk...

Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století

Edita Štěříková

450 Kč   

Detail »

Pro 18. století bylo postavení žen v obnovené Jednotě bratrské neobyčejně emancipované, což budilo ve své době nedůvěřivou pozorno...

Můžeme důvěřovat Bibli?

Robert J. Sheehan

230 Kč   

Detail »

Doufám, že v době, kdy mnozí odpadli od historického reformovaného učení o Písmu, přičemž především zavrhli dostatečnost Písma, se...

Naslouchání Bohu

James W. Goll

159 Kč   

Detail »

Opravdu Bůh mluví i dnes? Promluví i k nám osobně? Porozumíme mu, když mu budeme naslouchat? V této praktické příručce předkládá J...

Navraťme se do Bible

Ki Dong Kim

122 Kč   R

Detail »

Studie o Božím Slovu....

Nejzávažnější otázky

John Blanchard

25 Kč   

Detail »

Kniha má více než 13 milionů výtisků ve 40 jazycích. Zdraví, finanční zabezpečení, rodina, budoucnost – život je plný otázek. Jsou...

O lidech a životě

František Koukolík

390 Kč   

Detail »

Kniha Františka Koukolíka vznikla jako záměr předat vlastní životní zkušenost svým vnoučatům. Autor se v ní pokusil zachytit,...

Očištěni krví

Michal Klesnil

94 Kč   R

Detail »

Mnoho křesťanů má tendenci přeskakovat starozákonní pasáže o obětech jako nudné, zdlouhavé a nesrozumitelné. Přitom je v nich ukry...

Osvojte si Jozuovo myšlení

Tomáš Korčák

139 Kč   

Detail »

Studijní příručka pro jednotlivce i skupinyJenom Jozue a Káleb vstoupili ze své generace do zaslíbené země. O...

Nahoru