Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Nebe na zemi

Alan Vincent

246 Kč   R

Detail »

Nelíbí se vám svět, ve kterém žijete? Tak ho změňte! Kniha výrazného charismatického učitele se zabývá realitou Božího království ...

Nesejít z cesty

Alan Vincent a Franz Lippi

199 Kč   

Detail »

Podíváme-li se na různá křesťanská učení a upřímně si probereme, co k nim říká Písmo, často narazíme na zjevné rozpory. Mnozí lidé...

O lidech a životě

František Koukolík

390 Kč   

Detail »

Kniha Františka Koukolíka vznikla jako záměr předat vlastní životní zkušenost svým vnoučatům. Autor se v ní pokusil zachytit,...

Očištěni krví

Michal Klesnil

94 Kč   R

Detail »

Mnoho křesťanů má tendenci přeskakovat starozákonní pasáže o obětech jako nudné, zdlouhavé a nesrozumitelné. Přitom je v nich ukry...

Osvojte si Jozuovo myšlení

Tomáš Korčák

139 Kč   

Detail »

Studijní příručka pro jednotlivce i skupinyJenom Jozue a Káleb vstoupili ze své generace do zaslíbené země. O...

Pane, uzdrav má zranění

Kay Arthurová

227 Kč   R

Detail »

Každý trpí. Naše bolest je hluboká, jizvy nemizí, vzpomínky nás mučí. V důsledku toho přestáváme růst, jsme ochromení při chůzi a ...

Pavel z Tarsu

Daniel Marguerat

129 Kč   

Detail »

Celá staletí provází Pavla z Tarsu nevalná pověst, ovšem nezasloužená: Až po jeho smrti, když křesťanství hledalo, jak by obhájilo...

Pláč Jeremjášův

Jiří Beneš

475 Kč   R

Detail »

Autor knihy doc. Jiří Beneš, Th.D. se v této monografii věnuje podrobnému výkladu krátké starozákonní knihy nazvané Pláč Jeremjášů...

Plné požehnání Letnic

Andrew Murray

81 Kč   R

Detail »

Naplnění Duchem svatým je dostupné všem křesťanům, neboť bez přítomnosti Ducha nemůžeme sloužit Bohu tak, jak bychom měli. Klasick...

Pohyb v zázracích

Alan Vincent

79 Kč   

Detail »

Církev musí manifestovat moc Království. Jakmile byl Ježíš pomazán, začal kázat Boží království, uzdravoval n...

Nejzávažnější otázky

John Blanchard

25 Kč   

Detail »

Kniha má více než 13 milionů výtisků ve 40 jazycích. Zdraví, finanční zabezpečení, rodina, budoucnost – život je plný otázek. Jsou...

O kolonistech v exulantské kolonii Friedrichův Hradec v pruském Slezsku

Edita Štěříková

299 Kč   

Detail »

O historii exulantské kolonie Friedrichův Hradec (založené v roce 1752 v krašejovském lese) už historička Edita Štěříková v různýc...

O zotročené vůli

Martin Luther

395 Kč   

Detail »

Je s podivem, že Lutherův text, psaný formou odpovědi Erasmovi Rotterdamskému na jeho dílo O svobodné vůli, přichází k če...

Operace bez narkózy

Jiří Dohnal

147 Kč   R

Detail »

Druhé vydání mimořádně úspěšné knihy osobitého českého kazatele, který dlouhodobě působí jako misionář v Chorvatsku. Autor se neot...

Pane, chci Tě znát

Kay Arthurová

168 Kč   R

Detail »

Mnoho našich problémů vzniká tím, že neznáme Boha takového, jaký opravdu je a jak pracuje v našich životech. S touto knihou se to ...

Pastorální listy

Dominik Opatrný

148 Kč   

Detail »

První list Korintským je považován za nesporný list apoštola Pavla a patří k jeho nejdelším dopisům. Lze předpokládat, že byl naps...

Pavlovy listy Tesalonickým

Jon Paulien

188 Kč   R

Detail »

Biblický komentář k Pavlovým listům do Tesaloniky, který napsal Jon Paulien, přibližuje kontext doby v 1. století n. l., život ve ...

Plná moc duchovních darů

Alan Vincent a Franz Lippi

199 Kč   

Detail »

Duch svatý přichází, aby nás naplnil a aby rozdělil dary. S tím církvi, Kristovu tělu, umožňuje spravné působení. Církev je podobn...

Podobenství v kontextu Matoušova evangelia

Jiří Mrázek

149 Kč   

Detail »

Kniha se zabývá Ježíšovými podobenstvími a analyzuje význam, který dostávají zasazením do širšího celku evangelia....

Potěšení v Trojici

Michael Reeves

170 Kč   

Detail »

V této fascinující knize nás autor uvádí do křesťanství a křesťanského života, který je od začátku do konce zakořeněn v trojjediné...

Nahoru