Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
List Židům

Jaroslav Brož

148 Kč   

Detail »

Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu (ČEK) připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Če...

Luther

Jaroslav Vokoun

299 Kč   

Detail »

„Jak najdu milostivého Boha?“ Otázka, která zasáhla Lutherovo srdce a stála za veškerým jeho teologickým hledáním a zápasy. Teolog...

Marek

George R. Knight

276 Kč   R

Detail »

George R. Knight v tomto komentáři k Evangeliu podle Marka přibližuje tehdejší svět, odhaluje tajemství o Ježíši, která dokážou ob...

Markovo evangelium 9-16

Jiří Mrázek

149 Kč   

Detail »

Druhý díl komentáře pražského novozákoníka Jiřího Mrázka k Markovu evangeliu (kapitoly 9 – 16). Komentář sleduje Markovo evangeliu...

Marx a Satan

Richard Wurmbrand

233 Kč   R

Detail »

Luterský farář Richard Wurmbrand (1909 – 2001) strávil kvůli své víře čtrnáct let ve vězeních komunistického Rumunska. Zkušenosti ...

Milost podle Písma a starokřesťanských autorů

Jiří Mrázek, Lenka Karfíková

139 Kč   

Detail »

Martin Prudký: Hospodin, „Bůh milostivý“ a Izrael, lid „z boží milosti“, Jan Roskovec: Pojem milosti v pavlovském okruhu No...

Moc, peníze a právo

Jan Sokol

298 Kč   

Detail »

Přepracované vydání knihy Moc, peníze a právo je součástí plánovaného souborného vydání zásadních děl Jana Sokola, v nichž z různý...

Musím znát Krista

Franz Lippi, Barry Wissler, Don Lavelle, Mark Kariuki, Alan a Eileen Vincentovi

159 Kč   

Detail »

Apoštol v listu Filipským 3,10 celým srdcem volal: „…abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeníc...

Myslím, tedy věřím

R. C. Sproul

180 Kč   

Detail »

Kniha obsahuje dobré a běžnému člověku srozumitelné odpovědi na vážně míněné, často se opakující otázky týkající se pravdivosti kř...

Návrat ke kořenům křesťanské víry

Ján Ostrolucký

299 Kč   

Detail »

Jde o úvahy nad třemi dopisy apoštola Jana, vycházející z předpokladu, že Jan napsal tyto listy až po zjevení na ostrově Patmos. V...

Lukášovská podobenství

Jiří Mrázek

149 Kč   

Detail »

Tato práce pražského novozákoníka volně navazuje na předchozí knihu „Podobenství v kontextu Matoušova evangelia“. Tentokrát se aut...

Malíři Kristova života

Michal Klesnil

123 Kč   R

Detail »

• Co je to vůbec kázání a vyučování? • Jak může být Ježíš příkladem kazatele? • Jak si připravit a jak přednést ...

Markovo evangelium 1-8

Jiří Mrázek

149 Kč   

Detail »

Komentář pražského novozákoníka Jiřího Mrázka sleduje Markovo evangelium důsledně jako příběh. I když text tohoto evangelia znáte ...

Marnotratný Bůh

Timothy Keller

179 Kč   

Detail »

Jak uzdravit srdce křesťanské víryNewyorský kazatel a spisovatel Timothy Keller využívá Ježíšovo podobens...

Menší a Větší katechismus

Martin Luther, Ondřej Macek, ed.

238 Kč   R

Detail »

Základní Lutherovy katechetické texty. Vychází jako druhý lutherský svazek připomínající letošní výročí 500 let od počátku evropsk...

Moc a poselství evangelia

Paul Washer

320 Kč   

Detail »

Jedním z největších pochybení, kterého se jako současná generace křesťanů dopouštíme, je zanedbávání evangelia. Právě to se v círk...

Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století

Edita Štěříková

450 Kč   

Detail »

Pro 18. století bylo postavení žen v obnovené Jednotě bratrské neobyčejně emancipované, což budilo ve své době nedůvěřivou pozorno...

Můžeme důvěřovat Bibli?

Robert J. Sheehan

230 Kč   

Detail »

Doufám, že v době, kdy mnozí odpadli od historického reformovaného učení o Písmu, přičemž především zavrhli dostatečnost Písma, se...

Naslouchání Bohu

James W. Goll

159 Kč   

Detail »

Opravdu Bůh mluví i dnes? Promluví i k nám osobně? Porozumíme mu, když mu budeme naslouchat? V této praktické příručce předkládá J...

Navraťme se do Bible

Ki Dong Kim

122 Kč   R

Detail »

Studie o Božím Slovu....

Nahoru