Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské

Olga Fejtová

350 Kč   

Detail »

V roce 2006 došlo v Mladé Boleslavi k významnému nálezu archivu Matouše Konečného, biskupa Jednoty bratrské. Jeho součástí je i ev...

Jeroným Pražský

Ota Pavlíček (ed.)

200 Kč   

Detail »

Jeroným Pražský (†1416) patřil k nejvýraznějším postavám počátků husitského hnutí. Jako mistr svobodných umění, myslitel, brilantn...

Jozue

Jiří Beneš

238 Kč   R

Detail »

Monografie obsahuje výklad hebrejského textu knihy Jozue, který je koncipován jako studijní pomůcka k poz...

Katechismus Charlese Spurgeona

Charles Haddon Spurgeon

45 Kč   

Detail »

Jsem přesvědčen, že používání dobrého katechismu v našich rodinách bude vynikající ochranou proti narůstajícímu nebezpečí falešnéh...

Kázání na hoře

Jiří Mrázek

149 Kč   

Detail »

Kázání na hoře (pátá, šestá a sedmá kapitola Evangelia podle Matouše) obsahuje řadu velmi známých Ježíšových výroků. Komu však byl...

Kazatel

Filip Čapek

298 Kč   

Detail »

Zneklidňující kniha pro neklidnou dobu Tento komentář vychází z kritických edic Leningradského kodexu a...

Kde je Bůh, když se dějí zlé věci?

John Blanchard

49 Kč   

Detail »

Kdosi napsal, že žijeme ve „světě s drsnými hranicemi“. Bezpočet lidí utrpí zranění a milióny lidí přicházejí o život následkem...

Když nebe pronikne na zem

Bill Johnson

219 Kč   

Detail »

Obyčejní lidé mohou prožívat božské věci. Kristus přišel, aby nám ukázal cestu. Pokud znovu objevíme svou identitu v Kristu, můžem...

Kniha o Bohu soudci

Jiří Beneš

200 Kč   R

Detail »

Jsem rád, že mi výklad Jiřího Beneše umožnil zaslechnout poselství knihy Daniel nově a se silným akcentem naděje. Byl jsem s Da...

Kořeny a květy biblických pojmů

Milan Balabán

149 Kč   

Detail »

Ohledání a zpřístupnění vybraných biblických pojmů. Autor začíná analýzou hebrejských a řeckých termínů, hled...

Jeremjáš I, 1-5

Stanislav Pacner

348 Kč   

Detail »

Co uděláte, až přijde konec Jezuzaléma? Kniha Jeremjáš, která je hned po Žalmech druhou nejdelší knihou Starého zákona a ...

Jeroným Pražský

Martin Chadima

149 Kč   

Detail »

Obsah publikace je složen ze čtyřech částí. V první z nich se čtenář seznámí s řeckou filozofií a se základy židovsko-křesťanského...

Jsi tam, Pane?

Kay Arthurová

55 Kč   R

Detail »

Průvodce Janovým evangeliem pro nováčky - Lekce pro studium ve skupince. Induktivní metoda, kterou autorka používá, ti neřekne, co...

Kázání na hoře

Kay Arthurová

188 Kč   R

Detail »

Víra neoslabená kompromisy má zaslíbenou budoucí odměnu a také přináší život osvobozený od úzkosti a starostí tohoto světa. Indukt...

Kázáníčko kázání II

Petr Grulich

228 Kč   R

Detail »

Je to, jako když se zaposloucháme do krásné hudby. Když ji slyšíme podruhé, potřetí, posedmé, podvanácté... i když ji dobře známe,...

Kazatel

Jacques B. Doukhan

133 Kč   R

Detail »

Kniha Kazatel není snadné čtení. Její myšlenky jsou obtížné a ne vždy na první pohled srozumitelné. Poselství Kazatele nebude v...

Kdo byl Melchisedek?

Jaroslav Brož

359 Kč   

Detail »

Král a kněz Melchisedek je v biblických knihách více méně okrajovou postavou. Přesto dvě krátké zmínky o něm vyvolaly v židovském ...

Když oslice promluvila

Dan Drápal

135 Kč   

Detail »

Tento soubor biblických výkladů bude vítaným zdrojem inspirace především čtenáři, který se Biblí zabývá pravidelně a dlouhodobě. A...

Kolik zbývá z noci

Pavel Filipi

171 Kč   R

Detail »

Sbírka kázání profesora praktické teologie na Univerzitě Karlově – Evangelické teologické fakultě a evangelického kazatele obsahuj...

Králové Izraele

Jan Divecký

219 Kč   

Detail »

Třetí díl biblických příběhů (1. Příběhy Tóry, 2. Izrael soudců a králů) z Nakladatelství P3K. Komentované starozákonní příběhy (s...

Nahoru