Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Jak orat s čertem (kázání)

Jan Heller

200 Kč   R

Detail »

Sbírka kázání profesora Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, pozorného vykladače a překladatele bible, vznikla z ini...

Jak přemáhat zlo

Jay E. Adams

165 Kč   

Detail »

Sobectví, zloba, rozhořčení, odplata... Příliš často podléháme těmto reakcím, bez přemýšlení, když proti nám lidé hřeší. I když si...

Jan Jeník

Edita Štěříková

299 Kč   

Detail »

Jan Jeník (1748–1827) byl svérázným, pietistickým kazatelem luterského exulantského sboru v Berlíně. Sloužil se s...

Je to náš příběh

Pavel Hošek

198 Kč   

Detail »

Tato knížka pojednává o vlastenectví. Jen málokteré téma vzbuzuje v české společnosti tolik emocí a sporů, v současné době snad ví...

Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské

Olga Fejtová

350 Kč   

Detail »

V roce 2006 došlo v Mladé Boleslavi k významnému nálezu archivu Matouše Konečného, biskupa Jednoty bratrské. Jeho součástí je i ev...

Jeroným Pražský

Ota Pavlíček (ed.)

200 Kč   

Detail »

Jeroným Pražský (†1416) patřil k nejvýraznějším postavám počátků husitského hnutí. Jako mistr svobodných umění, myslitel, brilantn...

Jsi tam, Pane?

Kay Arthurová

55 Kč   R

Detail »

Průvodce Janovým evangeliem pro nováčky – Lekce pro studium ve skupince. Induktivní metoda, kterou autorka používá, ti neřekne, co...

Kázání na hoře

Kay Arthurová

188 Kč   R

Detail »

Víra neoslabená kompromisy má zaslíbenou budoucí odměnu a také přináší život osvobozený od úzkosti a starostí tohoto světa. Indukt...

Kázáníčko kázání II

Petr Grulich

228 Kč   R

Detail »

Je to, jako když se zaposloucháme do krásné hudby. Když ji slyšíme podruhé, potřetí, posedmé, podvanácté... i když ji dobře známe,...

Kazatel

Jacques B. Doukhan

133 Kč   R

Detail »

Kniha Kazatel není snadné čtení. Její myšlenky jsou obtížné a ne vždy na první pohled srozumitelné. Poselství Kazatele nebude v...

Jak potůček v jezeře

Edita Štěříková

315 Kč   R

Detail »

O dějinách Obnovené Jednoty bratrské, církve vzniklé v 18. století a dnes rozvětvené téměř po celém světě, existuje bohatá, předev...

Jak studovat svou Bibli

Kay Arthurová

128 Kč   R

Detail »

Podrobný průvodce induktivní metodou studia Bible klade důraz na to, že Písmo vykládá Písmo. Pomůže vám otevřít oči a uvidět v Bib...

Je Bůh proti gayům?

Sam Allberry

123 Kč   R

Detail »

Zdá se, že křesťané, církev a Bible za moderním světem a jeho přístupem k homosexualitě jaksi „zaostávají“. Zakazuje Bible manžels...

Jedině milostí

Charles Haddon Spurgeon

151 Kč   

Detail »

Ve své knize představuje Charles Spurgeon jednoduchým jazykem Boží plán spasení, kterému může rozumět každý člověk. Autor volá čte...

Jeremjáš I, 1-5

Stanislav Pacner

348 Kč   

Detail »

Co uděláte, až přijde konec Jezuzaléma? Kniha Jeremjáš, která je hned po Žalmech druhou nejdelší knihou Starého zákona a ...

Jozue

Jiří Beneš

238 Kč   R

Detail »

Monografie obsahuje výklad hebrejského textu knihy Jozue, který je koncipován jako studijní pomůcka k poz...

Katechismus Charlese Spurgeona

Charles Haddon Spurgeon

45 Kč   

Detail »

Jsem přesvědčen, že používání dobrého katechismu v našich rodinách bude vynikající ochranou proti narůstajícímu nebezpečí falešnéh...

Kázání na hoře

Jiří Mrázek

149 Kč   

Detail »

Kázání na hoře (pátá, šestá a sedmá kapitola Evangelia podle Matouše) obsahuje řadu velmi známých Ježíšových výroků. Komu však byl...

Kazatel

Filip Čapek

298 Kč   

Detail »

Zneklidňující kniha pro neklidnou dobu Tento komentář vychází z kritických edic Leningradského kodexu a...

Kde je Bůh, když se dějí zlé věci?

John Blanchard

49 Kč   

Detail »

Kdosi napsal, že žijeme ve „světě s drsnými hranicemi“. Bezpočet lidí utrpí zranění a milióny lidí přicházejí o život následkem...

Nahoru