Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Etika

Wolfgang Huber

328 Kč   

Detail »

Řešení etických dilemat všedního dneRenomovaný německý evangelický teolog vychází ve svém shrnut...

Evangelikálové

Roger E. Olson

190 Kč   

Detail »

Roger E. Olson jako představitel post-konzervativního amerického evangelikalismu prezentuje evangelikální teologii jako příběh hnu...

Evangelium lesní moudrosti

Pavel Hošek

198 Kč   

Detail »

Americký spisovatel E. T. Seton je známý jako spoluzakladatel skautského hnutí a hnutí lesní moudrosti, ale také jako autor dobrod...

Evangelium podle Jóba

Daniel Pastirčák

499 Kč   

Detail »

Starověké národy věřily, že člověka od Boha odděluje Boží hněv. Moderního člověka od Boha odděluje lidský hněv. Hněváme se na Boha...

Evangelium podle Marka

Petr Pokorný

248 Kč   

Detail »

Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu (ČEK) připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Če...

Evropská reformace, čeští evangelíci a jejich jubilea

Martin Wernisch

321 Kč   

Detail »

Nynější léta s sebou jedno za druhým přinášejí okrouhlá výročí, významná pro česká, ale zčásti také ostatní evropská, ano světová ...

Fundamentalismus

Thomas Schirrmacher

160 Kč   

Detail »

Když se náboženství stane nebezpečným Podle autora lze o fundamentalismu hovořit pouze v případě, kdy se...

Heidelberský katechismus

Křesťanské učení

140 Kč   

Detail »

Co je tvým jediným potěšením v životě a smrti? Co je pravá víra? V čem spočívá skutečné pokání a obrácení? Přehl...

Hledám tvou tvář

Vojtěch Kodet

119 Kč   

Detail »

Nechat se Bohem milovat je podstatou našeho křesťanského povolání. Právě otevřením se lásce Boží začíná proměna našeho života. Tot...

Hospodin je král

Ivana Procházková

88 Kč   

Detail »

Další díl z řady Studijní texty České biblické společnosti. Autorka představuje některé teorie kognitivní a kulturně orientova...

Etika pro pomáhající profese

Jiří Jankovský

269 Kč   

Detail »

Etika pro pomáhající profese byla ve svém prvním vydání v r. 2003 určena především studentům připravujícím se na výkon pomáhajícíc...

Evangelium Ježíše Krista

Paul Washer

55 Kč   

Detail »

V této knize poskytuje Paul Washer svým čtenářům shrnutí dobré zprávy o Ježíši Kristu. Předkládá jim jednu Biblickou pasáž za druh...

Evangelium podle Jaroslava Foglara

Pavel Hošek

198 Kč   

Detail »

Originální a čtivě napsaná kniha známého teologa a religionisty představuje „fenomén Foglar“ z náboženského hlediska. Rozebírá ...

Evangelium podle Lukáše

Petr Mareček

398 Kč   

Detail »

Na více než sedmi stech stranách předkládá doc. Dr. Petr Mareček, Th.D., výklad Lukášova evangelia, které je svým rozsahem nejd...

Evangelium podle Matouše

Jiří Mrázek

298 Kč   

Detail »

Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu (ČEK) připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Če...

Filipským

Kay Arthurová

157 Kč   R

Detail »

Může člověk ovládat svou mysl? Jak jednat s úzkosti? Kde nalézt zdroje radostného života? Tato příručka vám skvělým způsobem umožn...

Genesis I

Martin Prudký

348 Kč   

Detail »

První kniha Bible (Genesis) je uvedením do celku Písma. Formou vyprávění o vzniku Izraele jako ;lidu Hospodinova; v ze...

Historie o těžkých protivenstvích církve české

Jan Amos Komenský

350 Kč   

Detail »

Po dlouhé době se znovu k českému národu dostává kniha o českých mučednících sepsaná Janem Amosem Komenským, a upravená do jazyka ...

Hledání největšího pokladu

Kevin Dedmon

199 Kč   

Detail »

Když vyprávíš druhým o zázracích, které jsi v životě prožil, stává se pro ně Bůh reálnějším. V lidech, kteří slyší, co pro tebe...

Chalífa a západ

Franco Cardini

228 Kč   

Detail »

Italský historik Franco Cardin se v řadě svých textů publikovaných na blogu zamýšlí nad nejpalčivějšími problémy dneška, jako je v...

Nahoru