Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Evangelium podle Marka

Petr Pokorný

248 Kč   

Detail »

Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu (ČEK) připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Če...

Evropská reformace, čeští evangelíci a jejich jubilea

Martin Wernisch

321 Kč   

Detail »

Nynější léta s sebou jedno za druhým přinášejí okrouhlá výročí, významná pro česká, ale zčásti také ostatní evropská, ano světová ...

Filipským

Kay Arthurová

157 Kč   R

Detail »

Může člověk ovládat svou mysl? Jak jednat s úzkosti? Kde nalézt zdroje radostného života? Tato příručka vám skvělým způsobem umožn...

Genesis I

Martin Prudký

348 Kč   

Detail »

První kniha Bible (Genesis) je uvedením do celku Písma. Formou vyprávění o vzniku Izraele jako ;lidu Hospodinova; v ze...

Hledám tvou tvář

Vojtěch Kodet

119 Kč   

Detail »

Nechat se Bohem milovat je podstatou našeho křesťanského povolání. Právě otevřením se lásce Boží začíná proměna našeho života. Tot...

Hospodin je král

Ivana Procházková

88 Kč   

Detail »

Další díl z řady Studijní texty České biblické společnosti. Autorka představuje některé teorie kognitivní a kulturně orientova...

Christian David

Edita Štěříková

284 Kč   R

Detail »

Christian David patří mezi největší moravské osobnosti, přesto je dosud znám a obdivován více ve světě než v České republice. Pros...

Inspirovanost Písma

Dan Drápal, Jiří Hedánek

94 Kč   R

Detail »

Autoři (oba teologové a překladatelé Bible) se zamýšlejí nad důležitými otázkami ohledně našeho přístupu k Písmu: Jak k nám Bůh ml...

Izaiáš

s výkladovými poznámkami

298 Kč   

Detail »

Překlad knihy Izaiáš s podrobným komentářem Josefa Hřebíka (s přispěním Jaroslava Brože a Pavla Jartyma) navazuje na knižně vydaný...

Izrael a Palestinci

Ján Ostrolucký

210 Kč   

Detail »

V této publikaci se autor ve světle Písma podrobně zabývá současnými problémy Státu Izrael. Jde zejména o vytvoření Palestinského ...

Evangelium podle Matouše

Jiří Mrázek

298 Kč   

Detail »

Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu (ČEK) připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Če...

Exodus 1-15

Petr Sláma

348 Kč   

Detail »

Druhá kniha Bible (Exodus) vypráví o vzniku Izraele jakožto společenství, které Hospodin prostřednictvím Mojžíše vyvedl z egyptské...

Fundamentalismus

Thomas Schirrmacher

160 Kč   

Detail »

Když se náboženství stane nebezpečným Podle autora lze o fundamentalismu hovořit pouze v případě, kdy se...

Historie o těžkých protivenstvích církve české

Jan Amos Komenský

350 Kč   

Detail »

Po dlouhé době se znovu k českému národu dostává kniha o českých mučednících sepsaná Janem Amosem Komenským, a upravená do jazyka ...

Hledání největšího pokladu

Kevin Dedmon

199 Kč   

Detail »

Když vyprávíš druhým o zázracích, které jsi v životě prožil, stává se pro ně Bůh reálnějším. V lidech, kteří slyší, co pro tebe...

Chalífa a západ

Franco Cardini

228 Kč   

Detail »

Italský historik Franco Cardin se v řadě svých textů publikovaných na blogu zamýšlí nad nejpalčivějšími problémy dneška, jako je v...

I když se nikdo nedívá

Jan Hábl

189 Kč   

Detail »

Tato kniha není výčtem či přehledem etických teorií. Není ani metodicko-didaktickým manuálem pro konkrétní vyučovací jednotky, tem...

Islám a západní společnost

Christine Schirrmacherová

165 Kč   

Detail »

Profesorka islamistiky Christine Schirrmacherová nabízí střízlivě věcnou analýzu palčivých problémů dnešní doby. Jejím cílem ale n...

Izajáš 1-12

Gabriela Ivana Vlková

348 Kč   

Detail »

S námi je Bůh? Kniha Izajáš patří mezi nejsložitější prorocké spisy Bible a zrcadlí pohnuté dějiny izraelského národa n...

Izrael a pohanské národy

Johannes Gerloff

162 Kč   R

Detail »

Teolog a novinář Johannes Gerloff vykládá 9. – 11. kapitolu listu Římanům na základě dlouholetého důkladného studia Písma v původn...

Nahoru