Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Cesta pokoje

Henri J. M. Nouwen

279 Kč   

Detail »

Katolický kněz nizozemského původu Henri J. M. Nouwen (1932–1996) zprvu působil jako pedagog mj. na Yaleově a Harvardově univerzit...

Co dělá naše jednání dobrým?

Eric Fuchs

149 Kč   

Detail »

Autor – profesor etiky na univerzitě v Ženevě – nenabízí pravidla a poučky, nýbrž podněty pro to, jak se vyznat v pestré nabídce r...

Czech Wells

David Loula

220 Kč   

Detail »

The book Czech Wells is about the roots of reformation in central Europe. We are not the first ones here and there are deeply ...

České studny

David Loula

180 Kč   

Detail »

Mají Češi nějaké poslání od Boha? Pokud ano, mají dary k tomu, aby toto poslání mohli naplnit? Co je pravou identitou Čechů? V čes...

Daniel

Zdravko Stefanovic

333 Kč   R

Detail »

Kniha Daniel poskytovala v průběhu dějin odvahu a naději věřícím lidem. Její přesně naplněná proroctví působí dokonce i na skeptik...

Deset bodů obžaloby proti současné církvi

Paul Washer

98 Kč   

Detail »

Burcující kázání Paula Washera volá po obrození církve, a po návratu k Písmu. Radikálním způsobem poukazuje na povrchnost a la...

Druhá Samuelova

Petr Chalupa

248 Kč   

Detail »

Ze Saulova stínu vystupuje David jako vůdce oddílu nezávislých bojovníků. Velice mu ovšem záleží na tom, aby nebyl nijak spojován ...

Duchovní boj

Alan Vincent a Franz Lippi, Barry Wissler, Ron Kairdoff

159 Kč   

Detail »

Jakožto Kristovi učedníci jsme se automaticky stali účastníky univerzálního konfliktu. Jak říká Pavel v listu Efezským 6,12:...

Dvanáctka

Jiří Beneš

290 Kč   

Detail »

Známý starozákonník Jiří Beneš se mnohokrát osvědčil v roli „hospodáře, který vynáší ze svého pokladu nové i staré“. I ve své kniz...

Elíša

Jiří Beneš

331 Kč   R

Detail »

Elíša byl osamělý prorok spjatý s Bohem, kterého charakterizovala lidskost a solidarita. Elíšovy příběhy zaznamenané v Knihách Krá...

Církev, kterou buduje Ježíš

Alan Vincent

159 Kč   

Detail »

Petr na základě zjevení prohlásil, že Ježíš je Syn živého Boha. Ježíš mu odpověděl, že on sám bude stavět svoji církev, před ktero...

Co se děje když se modlím

Thomas Goodwin, Benjamin Palmer

120 Kč   

Detail »

* Co vlastně děláme, když se modlíme? * Ke komu se máme modlit? * Jaký je duchovní užitek z modlitby? * A...

České studny

David Loula

142 Kč   R

Detail »

Mají Češi nějaké poslání od Boha? Pokud ano, mají dary k tomu, aby toto poslání mohli naplnit? Co je pravou identitou Čechů? V čes...

Člověk jako osoba

Jan Sokol

298 Kč   

Detail »

Předkládaná kniha je souhrnem úvah k tématu filosofické antropologie, jež autor původně přednesl v rámci přednáškových kurzů pro b...

Dědictví svrchované radosti

John Piper

190 Kč   

Detail »

Vítězná Boží milost v životech Augustina, Luthera a Kalvína Čteme jejich knihy, komentáře a kázání a obdi...

Deus Semper Maior - výběr kázání Jana Linguše z let 1993 - 2003

Noemi Bravená

180 Kč   

Detail »

Publikace přibližuje homiletickou praxi v Církvi bratrské. Výběr 27 chronologicky řazených kázání Jána Liguše z let 1993–2003 obsa...

Druhý list Tesalonickým

Mireia Ryšková

128 Kč   

Detail »

Druhý list Tesalonickým je dílem, které se věnuje otázce dne Páně a Kristova návratu. Narážky na průběh apokalyptického konce času...

Duchovní rozměr fenoménu Foglar

Pavel Hošek

280 Kč   

Detail »

Působení literárního a výchovného díla Jaroslava Foglara patří mezi mimořádné a pozoruhodné jevy české kultury dvacátého století. ...

Elijášův plášť

Tomáš Korčák

259 Kč   

Detail »

Ježíš řekl svým učedníkům: Elijáš opravdu přichází a všechno obnoví. (Mt 17,11) Obnova se týká toho, co ztratilo ...

Ester

Petr Chalupa

198 Kč   

Detail »

Skrytý Bůh a statečná židovská dívkaV knize Ester jsou promyšleně propojeny dva hlavní děje: Prvním z nic...

Nahoru