Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
  Košík    0 Kč
 
Šana Tova!

Šana Tova!

Židovský rok v písních
Novinka
21 × 21 cm,
Nakladatel: Rosa
  
Cena:


Název knihy a současně hebrejský pozdrav k novému roku „Šana tova“ trefně odkazuje k celému konceptu knihy pojaté jako židovský rok. Jedná se o sbírku téměř čtyřiceti tradičních i méně známých písní z nichž mnohé dosud nebyly publikovány. Největší přidanou hodnotou nového zpěvníku jsou tedy autorské komentáře u každé písně. Ty seznamují čtenáře nejen s původem písní, textů, ale i s dalšími zajímavostmi, které se vážou k jejich vzniku a k autorům nebo i k samotným svátkům a tradicím.
Samotný obsah knihy je rozdělen do kapitol jejichž názvy odpovídají jednotlivým svátkům. Každá z písní obsahuje původní hebrejský text s autorským překladem do češtiny, notový záznam a průvodní text s uvádějícími informacemi. Notový záznam s akordickými značkami je opatřen textem přepsaným do latinky a zpracován tak, aby byl uživatelsky co nejpřívětivější a prakticky použitelný.
Kniha je naprosto unikátní. Nic podobného se na českém trhu nenabízí a myšlenka vydat tuto sbírku je podpořena širokou laickou i odbornou veřejností. Nová publikace má tak ambici stát se nejen jedinečnou praktickou pomůckou pro oslavy svátků všem zájemcům v rámci židovské komunity nebo i mimo ni, ale bude také srozumitelně seznamovat širokou veřejnost s židovskou kulturou, tradicemi a náboženstvím této historicky významné menšiny, a to velmi unikátním způsobem.

Ráchel Polohová se věnuje židovské hudbě profesně i zájmově. Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě (hudební obor – hra na klarinet) a obory Judaistika a Religionistika na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se zabývá židovskou hudbou a tomuto tématu věnovala také svou absolventskou práci na konzervatoři (Klarinet v klezmerové hudbě) a později i diplomovou práci na univerzitě (Niguny v chasidské tradici), za kterou obdržela „Cenu děkana za nejlepší diplomovou práci“. Tématem židovské hudby se Ráchel Polohová zabývá i nyní jako doktorandka oboru Judaistika na HTF UK.
Rosa, 21 × 21 cm, brož., 64 stran, sestavila Ráchel Polohová, ISBN 978-80-11-00331-99788011003319
Počet příspěvků: Šana Tova!

Související zboží

Legendy Židů
Legendy Židů


Dějiny židovského národa
Dějiny židovského národa


Žalmy - David a jeho blues
Žalmy - David a jeho blues


Už je mi do tance (žalmy)
Už je mi do tance (žalmy)


Nahoru