Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0 Kč
 
Bible - Nejkrásnější příběhy

Bible - Nejkrásnější příběhy

Novinka
Nakladatel: Supraphon
  
Cena:


Nejkrásnější a nejznámější biblické příběhy v podání vynikajících českých herců.

Vyprávějí: Miroslav Táborský, Simona Postlerová, Jiří Dvořák, Hana Maciuchová, Jan Kanyza

Texty jsou zpracovány do formy vyprávění, které je poutavé, srozumitelné a přístupné malým i velkým posluchačům. Současný jazyk, excelentní interpretace a hudební doprovod se dobře poslouchají a mají šanci zaujmout i ty, kteří se s Biblí dosud nesetkali. Bible je zdrojem hodnot naší civilizace a přináší nám morální a mravní poselství trvale platné i pro současnou dobu. Stále z ní čerpáme myšlenky a poučení. 43 příběhů této audioknihy má optimální délku pro to, aby udržela zájem a pozornost každého posluchače.

Tracklist:
1. Stvoření světa 4:15
2. Zahrada Eden 2:46
3. Adam a Eva 2:55
4. Kain a Ábel 3:11
5. Archa Noemova 3:27
6. Babylonská věž 2:22
7. Abraham a Sára 4:24
8. Sodoma a Gomora 2:30
9. Izák a Rebeka 3:19
10. Jákob a Ezau 3:32
11. Josef a jeho bratři 3:36
12. Mojžíš a Izraelci 3:33
13. Deset ran egyptských 4:09
14. Útěk z Egypta 3:36
15. Desatero Božích přikázání 4:15
16. Zlatý býček 3:03
17. Pád Jericha 4:11
18. Samson a Delíla 4:22
19. David a Goliáš 3:47
20. Šalomounova moudrost 3:22
21. Jonáš a velryba 4:24
22. Daniel v jámě lvové 4:50
23. Marie a anděl 3:43
24. Ježíšovo narození 2:58
25. Mudrci z Východu 3:38
26. Ježíšův křest 3:32
27. Ježíš a děti 2:40
28. Ježíšovy zázraky 2:28
29. Ježíšův příchod do Jeruzaléma 3:17
30. Ježíš a prodavači v chrámu 2:47
31. Jidáš domlouvá zrazení Ježíše 2:56
32. Poslední večeře 2:31
33. Zahrada Getsemane 3:12
34. Ježíš před Pilátem 3:28
35. Ukřižování Ježíše 3:39
36. Ježíšovo zmrtvýchvstání 3:08
37. Na cestě do Emauz 2:58
38. Ježíšovo nanebevstoupení 2:46
39. Petr a Jan 3:17
40. Saulova cesta do Damašku 3:13
41. Petrovy zázraky 4:03
42. Petr ve vězení 3:05
43. Pavlovy příhody 4:13
Supraphon, CD MP3, 2 hod 28 min099925648220
Počet příspěvků: Bible - Nejkrásnější příběhy

Nahoru