Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0 Kč
 
Izajáš 1-12

Izajáš 1-12

S námi je Bůh?
A5, 432 stran
Nakladatel: ČBS
  
Cena:


S námi je Bůh?

Kniha Izajáš patří mezi nejsložitější prorocké spisy Bible a zrcadlí pohnuté dějiny izraelského národa napříč několika staletími. Její obsah tvoří pestrý materiál: nesmlouvavé výtky, barvité popisy válečných hrůz, ale i jedny z nejútěšnějších biblických příslibů. Komentář ke knize Izajáš vychází z historicko-kritického bádání a připouští, že kniha je produktem kompozičního procesu, který trval několik století. Úvahám diachronního charakteru však není věnovaná hlavní pozornost. Výklad se zajímá především o poselství, které svým adresátům nabízí již hotový normativní spis.
První svazek komentáře je věnován kap. 1–12, v nichž výrazněji než v jiných částech knihy zaznívá přímo hlas proroka z 8. st. př. n. l. Svým soukmenovcům vytýká zanedbávání Boha i prohřešky v mezilidských vztazích, také však nabízí orientaci uprostřed politických nástrah a povzbuzuje k důvěře v Boha, který svůj lid neopouští.


RNDr. Gabriela Ivana Vlková, Th. D. (*1964) je odborná asistentka na Katedře biblických věd Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Studovala v Praze, Olomouci a Římě. zabývá se biblickou introdukcí a prorockými knihami Starého zákona.

Český ekumenický komentář ke Starému zákonu vychází souběžně s novozákonní řadou. České veřejnosti se tak nabízí ucelená řada komentářů, které k jednotlivým biblickým knihám zpracovali současní domácí autoři. Východiskem komentářů je kritická exegeze původního znění biblického textu. Výklady i způsob jejich zpracování přitom usilují o obecnou srozumitelnost, protože chtějí sloužit nejen odborníkům, ale každému zájemci o porozumění Bibli. Podstatným rysem je také ekumenická orientace celé edice, která se projevuje spoluprací autorů z různých křesťanských tradic a zejména konfesijní nepředpojatostí jednotlivých výkladů.
ČBS, A5, 432 stran, pevná vazba, Český ekumenický komentář, ISBN 978-80-7545-059-39788075450593
Počet příspěvků: Izajáš 1-12

Související zboží

Jozue
Jozue


Ageus
Ageus


První Samuelova
První Samuelova


Druhá Samuelova
Druhá SamuelovaNahoru