Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
  Košík    0 Kč
 
Dvanáctka

Dvanáctka

Uvedení do Malých proroků
A5, 432 stran
Nakladatel: Návrat domů
  
Cena:


Známý starozákonník Jiří Beneš se mnohokrát osvědčil v roli „hospodáře, který vynáší ze svého pokladu nové i staré“. I ve své knize, věnované dvanácti malým prorokům, jako moudrý učitel „otevírá Písmo“, jež se tak stává živým oslovením, ukazatelem cesty a výzvou k rozhodnutí. V Benešově naslouchajícím výkladu dávných hebrejských proroctví nově zaznívá Slovo, které kdysi promlouvalo k otcům a které vnáší světlo i do životních zápasů mužů a žen jednadvacátého století. Není to suchopárná věda, je to pozorné sledování životadárných paprsků, které přicházejí z nebe.
Prof. Pavel Hošek, Ph.D.

Složitou problematikou dvanácti prorockých knih se již delší dobu zabývá žák profesora Jiřího Hellera, český teolog a starozákonník, doc. Jiří Beneš. Výsledkem tohoto jeho dlouhodobého zájmu je jeho monografie „Dvanáctka. Uvedení do Malých proroků“, kterou navazuje na svou první práci se stejnou tématikou. Každé z prorockých knih je věnováno rozsáhlé pojednání, v němž se autor věnuje postavě příslušného proroka, jeho spisu, který analyzuje a vykládá a v neposlední řadě zmiňuje i jeho odraz v Novém zákoně. Monografie Jiřího Beneše tak představuje cenný příspěvek k hlubšímu poznání a porozumění jedné významné části starozákonního kánonu a je nezbytná pro každého, kdo se chce s problematikou prorockých textů Starého zákona blíže seznámit.
Doc. PhDr. Bedřich Nosek, Csc.
Návrat domů, A5, 432 stran, brož., ISBN 978-80-7255-422-59788072554225
Počet příspěvků: Dvanáctka

Související zboží

Jozue
Jozue


Nahoru