Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
  Košík    0 Kč
 
Teologie a praxe služby pastýře

Teologie a praxe služby pastýře

Úvod do praktické a pastorální teologie

A5, 220 stran
  
Cena:


Úvod do praktické a pastorální teologie představuje zásadní, a přitom stručností vynikající pomoc pro orientaci těch, kterým leží pastýřská služba v církvi na srdci. Práce je biblicky fundovaná, opírá se o široké spektrum relevantní literatury. Vymezuje roli pastýře a úkol pastorace nekonfrontačně ale jasně vůči poradenství, koučování a jiným podobným nabízeným pomocem, které nevycházejí z biblického základu a nemají ani soteriologickou náplň ani eschatologické vyústění. Autor ale v práci uplatňuje široký ekumenický rozhled i pohled do postbiblických dějin církve, tedy zejména do doby církevních otců a zůstává při tom na platformě teologie Církve bratrské. Práce tak bude jistě inspirací v široké ekumeně.
Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Katolická teologická fakulta UK


Jednou z předností práce je její ukotvení v poselství a svědectví Písma svatého. Pasáže i jednotlivé verše ze Starého i Nového zákona se zřetelnými pastoračními aspekty prostupují celou publikací jako určující norma teologické reflexe i jako živá inspirace pro vykonávání a prověřování přítomné praxe. Autor zužitkovává zejména současnou zahraniční protestantskou literaturu, ale též uvádí svědectví a doklady starší křesťanské tradice. Jeho přístup je ekumenický, aniž by opouštěl biblicko-teologická východiska své vlastní tradice. Mám-li se k této práci zkušeného teologa a ekumenického pracovníka bratra Pavla Černého vyjádřit, pak lze jen tuto jeho publikaci jako velmi prospěšnou doporučit. Jistě dobře poslouží studujícím, kteří se připravují na kazatelské a pastýřské povolání, ale i všem těm, kteří se daným aktuálním tématem v křesťanských církvích zabývají.
ThDr. Tomáš Butta, Th.D.
patriarcha Československé církve husitské


Vzdělávací institut ETS, A5, 220 stran, brož., ISBN 978-80-270-4655-39788027046553
Počet příspěvků: Teologie a praxe služby pastýře

Související zboží

Pastorace zvláštních skupin
Pastorace zvláštních skupin


Jak lépe kázat
Jak lépe kázat


Malíři Kristova života
Malíři Kristova života


Nahoru