Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0 Kč
 
Uvolnění duchovních darů

Uvolnění duchovních darů

A5, 192 stran
Nakladatel: Juda
  
Cena:


Slavné vylití lásky, milosti a moci

Bůh si přeje, abyste den za dnem zažívali zázračnou zkušenost s chozením v jeho milosti. Tato kniha není jen o tom, jak objevit a přijmout duchovní dary. Především se zabývá tím, jak je uvolnit! Bůh nám své dary dal proto, abychom je používali!

Duch svatý dnes skrze svou církev zjevuje Boží nadpřirozenou moc. Jeho sláva se rozlévá po celém světě. Všechny Boží dary jsou v dnešní době plně k dispozici a každý křesťan byl stvořen k tomu, aby plynul v Boží řece a naplňoval své poslání.Kniha Uvolnění duchovních darů vám ukáže, jak v současnosti Boží Duch pracuje na zemi a jak fungují jeho dary. Podrobně v ní prozkoumáme devět nejrozšířenějších duchovních darů. Bůh nám své dary nedává jen k našemu vlastnímu užitku. Potřebujeme je správně uchopit a na základě Božího vedení používat při naplňování Velkého poslání.

V knize naleznete mnoho příkladů použití jednotlivých duchovních darů v praxi – jak biblických příběhů, tak svědectví z dnešní doby. Bůh dnes touží vylévat dary Ducha na svůj lid čím dál více – s větší autoritou a mocnějším dopadem. Objevte, co chce Pán dělat pro vás a skrze vás. Uvolněte duchovní dary a zažijte slavné vylití jeho lásky, milosti a moci.

Doporučení
Tato kniha nás uvádí do nadpřirozené služby duchovními dary, které zjevují nadpřirozeného Boha. Žijeme v době, která povýšila lidský rozum nad Boha. Bůh je nahrazen člověkem. Lidé si myslí, že je vše vysvětlitelné a tím uchopitelné. Dokonce i v církvi určité teologické proudy vytěsňují nadpřirozené Boží zásahy tím, co je „rozumné“ a z hlediska tohoto světa přijatelné. Bůh se však nemění a je stále Bohem zázraků. Rád rozbíjí v myslích lidí pevnosti pyšného rozumování (viz 2K 10,4-5). Lidé již téměř neslyší na argumenty, potřebují se však, více než kdy dříve, setkat s mocí našeho Pána (viz 1K 2,4-5). Zoufale potřebujeme poslechnout Pána v jeho výzvě: „Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali.“ (1K 14,1) Myslím, že tuto výzvu moc neposlouchají ani mnozí charismatici či letniční. Skutečná Boží láska nás vede do služby duchovními dary. Chceme prolomit nevěru, skepsi, bezbožnost či samolibost. My to však nedokážeme, ale Bůh se svojí nadpřirozenou mocí ano! I vydání této knihy je nadpřirozené. Před více jak rokem se mi ve snu zdálo, že tuto knihu vydávám. Vzal jsem to jako výzvu od Pána a dnes se sen stal skutečností. Kéž jsou skrze tuto knihu povzbuzeni „obyčejní“ křesťané v naší zemi, aby sloužili duchovními dary ve svém okolí. Nezapomeňte, že jsme učedníci a že se učíme (a to také ze svých chyb). Kéž se církev v naší zemi pohybuje ve víře a v nadpřirozených projevech Ducha svatého. Kéž je mocně vyvýšeno jméno našeho Pána Ježíše Krista! – Tomáš Korčák, pastor a vydavatel, autor knih Studnice uzdravení, Elijášův plášť a Uzdravující vděčnost

Dr. James W. Goll je prezidentem služby Encounters Network, mezinárodním ředitelem modlitební iniciativy Prayer Storm a zakladatelem internetové biblické školy God Encounters Training. Je autorem mnoha knih, například Passionate Pursuit (Vášnivé následování)The Lost Art of Intercession (Ztracené umění přímluvy) aThe Coming Israel Awakening (Přicházející probuzení Izraele). James s velikou radostí kázal o Ježíši ve více než padesáti národech světa. Zároveň se věnuje vyučování, předávání vkladů moci přímluvné modlitby, prorocké službě a životu v Duchu.James prožil třicet dva let společného života se svojí ženou Michal Ann do roku 2008, kdy odešla domů k Pánu. Má čtyři dospělé děti a rostoucí počet vnoučat. Žije ve Franklinu ve státě Tennessee.
Juda, A5, 192 stran, ISBN 978-80-87239-42-19788087239421
Počet příspěvků: Uvolnění duchovních darů

Související zboží

Vidoucí
Vidoucí


Naslouchání Bohu
Naslouchání Bohu


Setkání s anděly
Setkání s anděly


Nacházení naděje
Nacházení naděje


MP3 Prorocká služba
MP3 Prorocká službaNahoru