Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0 Kč
 
Biblický komentář ke Starému zákonu

Biblický komentář ke Starému zákonu

B5, 970 stran
  
Cena:


  Biblický komentář, který doporučujeme všem věřícím, zejména sloužícím bratřím. Jeho přednostmi jsou:
 • vykládá text po jednotlivých úsecích zvláštní pozornost je věnována Žalmům, Příslovím a knize Kazatel (výklad po verších)
 • uvádí historické a geografické souvislosti
 • u náročnějších úseků uvádí více výkladů a zdůvodní, který z nich upřednostňuje a proč
 • v textu je asi 30 map, schémat a tabulek
 • obsahuje dvanáct tématických exkurzů
 • vede k praktickým aplikacím
 • součástí je přehled asi 900 jmen osob a míst s překladem významu jejich jmen a názvů
 • u náročnějších úseků uvádí více výkladů a zdůvodňuje, který z nich upřednostňuje, a proč
 • je srozumitelný pro běžného čtenáře
 • komentář ocení běžní vedoucí biblického vyučování, kazatelé a pravidelní čtenáři Bible
 • byl přeložen do čtyřiadvaceti jazyků

Známý biblista William MacDonald pracoval dlouhá léta jako redaktor Emauských biblických kurzů. Je autorem více než šedesáti různých publikací, biblických komentářů, korespondenčních kurzů a knih motivujících k duchovnímu růstu (například Pravé učednictví, Hledejte nejprve…).
Dlouhá léta vyučoval na Emauzské biblické škole, později ji sám vedl. Vedle psaní a vyučování v různých zemích se věnoval osobnímu učednictví s mladými lidmi, pro které připravil samostatný desetiměsíční program. Zůstal svobodný, aby se mohl více věnovat Božímu dílu. V roce 2007 odešel k svému Pánu Ježíši Kristu, kterého nade vše miloval.

...jiná anotace: .Jedná se o konzervativní protestantský premilenialistický komentář ke všem knihám Starého zákona. Vysvětluje text po jednotlivých úsecích, avšak knihy Žalmů, Přísloví a Kazatel vykládá po jednotlivých verších. Tam, kde existuje více výkladů, předloží všechny a vysvětlí vlastní pohled. Obsahuje řadu map a několik tématických exkurzů.
Křesťanský sbor Ostrava, B5, 970 stran, váz., 978-80-906732-0-59788090673205
Počet příspěvků: Biblický komentář ke Starému zákonu

Související zboží

Úvod do Nového zákona
Úvod do Nového zákona


Biblický komentář k Novému zákonu
Biblický komentář k Novému zákonu


Starý zákon
Starý zákonNahoru