Potřebujete poradit? 792 754 176
SAMUEL krestanske knihkupectvi
  Košík    0 Kč
 
Kristus ve svědectví Písma

Kristus ve svědectví Písma

A5, 80 stran
Nakladatel: Nakladatelství KMS
  R
Cena:


Kde jinde se můžeme o Božím synu dozvědět víc než v příručce od samotného Stvořitele? Kniha biblických úvah přináší přehled o učení Písma o Ježíši Kristu a jeho díle spásy. V jejím základu je poctivá práce s Biblí s důrazem na společnou řeč obou jeho částí – Starého a Nového zákona. V pečlivém zkoumání a hledání souvislostí autor ukazuje na spolehlivé základy křesťanské víry, které obstojí i v obdobích životních bouří.

Ing. Josef Potoček (*1943) absolvoval VŠCHT Praha (Vysoká škola chemicko-technologická). Pracoval v oblasti mikroelektroniky (VÚEK Hradec Králové) a makromolekulární chemie (SAV Bratislava). V letech 1990–2009 působil v komunální politice a ve veřejné správě. Problematiku evoluční teorie sleduje z hlediska své původní profese. Je autorem publikací Stvoření či evoluce? (1992), Informace a život (2018), desítek článků a recenzí v časopisech a na internetu, k tématu překládá (vesměs knihy a letáky od Wernera Gitta), přednáší na školách, ve sborech i pro veřejnost. S manželkou Milenou mají syna Blahoslava a těší se z vnoučat Davida a Klárky.
Nakladatelství KMS, A5, 80 stran, brož., ISBN 978-80-7664053-59788076640535
Počet příspěvků: Kristus ve svědectví Písma

Související zboží

I řekl Bůh…
I řekl Bůh…


Mýtus evoluce
Mýtus evoluce


Kristus v knize Exodus
Kristus v knize Exodus


Inspirovanost Písma
Inspirovanost Písma


Očištěni krví
Očištěni krví


Poznávat věčného Boha
Poznávat věčného Boha
Nahoru