Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0 Kč
 
Jeremjáš

Jeremjáš

Slyšte, slyšte slovo... Neboť takto mluví k vám Pán...
14 × 20,5 cm, 512 stran
Nakladatel: Vyšehrad
  
Cena:


Životní příběh starozákonního proroka Jeremiáše byl a zůstává stále i naléhavým varováním před všemi podobami osobního a společenského násilí. Tak jej chápal i slavný pražský rodák Franz Werfel (1890–1945) ve svém románu o těžké úloze této velké biblické postavy. Román vznikal pod vlivem tíživých událostí v Německu roku 1936, a to umocňovalo působnost dávného Jeremiášova poslání. Přestože již v roce 1933 byly v Německu spáleny všechny Werfelovy spisy, neváhal se svým novým dílem postavit sílící totalitní nacistické praxi a vůbec všem, pro něž byla vždy prvořadou jejich vlastní moc. Ve Werfelově pohledu se tak postava babylonského krále Nabukadnezara stávala snadno srovnatelnou s osobou Adolfa Hitlera, utrpení proroka Jeremiáše s utrpením Židů či zničením Jeruzaléma a jeho Chrámu roku 586 př. Kr., apokalyptickým obrazem budoucnosti Evropy ohrožené nacismem. I dnes si vynikající Werfelovo dílo zachovává svou aktuálnost. Vždyť totalitní myšlení nijak nevymizelo ze světového dění, jen jeho metody mění svou tvář.

Franz Werfel, německy píšící básník, spisovatel, dramatik a publicista, se narodil v roce 1890 v Praze, kde také maturoval a začal studovat na univerzitě. Ve studiích posléze pokračoval v Lipsku a v Hamburku. K okruhu jeho přátel a známých patřil tehdejší pražský intelektuální výkvět, kromě jiných Max Brod, F. Kafka, R. Musil, kteří všichni zanechali literární dílo, jež má v české kultuře nepominutelné místo. V roce 1918 se Werfel zúčastnil ve Vídni listopadových bouří a s M. Buberem, G. Landauerem a M. Schelerem založili tajný antimilitaristický spolek. V témže roce se oženil s Almou Mahlerovou, vdovou po rakouském skladateli. Ve dvacátých letech 20. stol. hodně cestoval po Itálii, Egyptě a Palestině. Připojení Rakouska k nacistickému Německu v roce 1938 znamenalo nebezpečí, před nímž unikl do Francie, kde pobýval v Paříži a Lourdech; tam si dal slib, že podaří-li se mu vyváznout, napíše román o Zjevení v Lourdech, a tak vzniklo vpravdě nesmrtelné dílo Píseň o Bernadettě. O dva roky později utekl s H. Mannem pěšky přes Pyreneje do Španělska a přes Portugalsko se dostal do USA, kde se usadil v Kalifornii, tam ovšem těžce onemocněl a v r. 1945 zemřel. Kromě románu Píseň o Bernadettě z roku 1941 je třeba uvést významnou práci o zmasakrování Arménů Turky na počátku 20. století Čtyřicet dnů a především stěžejní román o zničení Jeruzaléma Nabukadnesarem Jeremjáš – Slyšte hlas.
Prostřednictvím strhujícího vyprávění ožívá před čtenářem svět starověkých říší, těch, kdo určovali jejich osudy, stejně jako těch, kdo se doptávali hvězd či vůle bohů ve snaze uvést běh věcí na zemi v soulad s božským úradkem. Ohniskem děje je Jeruzalém za dnů posledních izraelských králů, a především osudy proroka Jeremjáše, jehož nejlépe vystihují slova samotného Werfela: „Tento prorok byl zvláštní citlivý člověk, který stál v krutém protikladu ke svému světu a době. Byl to plachý muž, kterého nezlomily ani zřejmé a diktátorské omyly této země. Neboť nebyl poslušen žádného jiného hlasu nežli hlasu Božího, jenž mluvil v něm a k němu.“ Werfelův myšlenkově bohatý román svou vytříbeností a hloubkou oslovuje čtenáře už desítky let a patří k pozoruhodným dílům světového písemnictví.
Vyšehrad, 14 × 20,5 cm, 512 stran, váz., př. Bohumil Černík, 3. vydání, ISBN 978-80-74296-19-29788074296192
Počet příspěvků: Jeremjáš

Nahoru