Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0 Kč
 
Když potřebuješ neuvěřitelné vyslyšení modliteb

Když potřebuješ neuvěřitelné vyslyšení modliteb

A5, 140 stran
Nakladatel: Jupos
  
Cena:


Díky svému nemocnému srdci musel bratr Morneau trávit mnoho hodin na lůžku, ale nebral to jako omezení, nýbrž naopak jako úžasnou příležitost trávit s Pánem na modlitbách mnohem více času. Z touhy po co nejužším vztahu s Bohem se zrodila jeho služba modlitebníka a přímluvce za druhé lidi. Objevil zdroj Boží moci, která je nám všem k dispozici – krev Ježíše Krista prolitou na kříži za hříchy celého světa. Právě u paty kříže denně čerpal sílu i v tak omezených podmínkách sloužit Bohu a být oporou druhým, kteří se ocitli v jakékoli tísni. Právě důvěra v moc očišťující krve Ježíše Krista stála na počátku mnoha podivuhodně vyslyšených modliteb. Možná se vám bude tajit dech, až budete číst jednotlivé příběhy o tom, jak Bůh předivně zasahoval. Jsou to však příběhy skutečné, které můžeme prožívat i my. A třeba po přečtení poslední stránky dospějete k závěru, že stojí za to žít jako bratr Morneau a že i vy chcete prožívat takováto neuvěřitelná vyslyšení svých modliteb.
Autor je členem církve adventistů sedmého dne.
Jupos, A5, 140 stran, brož.13424701
Počet příspěvků: Když potřebuješ neuvěřitelné vyslyšení modliteb

Nahoru