Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0 Kč
 

Překvapen vírou

A5, 128 stran
Nakladatel: Faith Search
  R
Cena:


Skeptik objevuje, že v životě jde o víc než jen o to, co můžeme vidět, čeho se můžeme dotýkat a co lze změřit.
Don Bierle byl úspěšným studentem a během svých studií i úspěšným atletem. V té době začal hledat odpovědi na důležité otázky života. Zjistil, že v životě jde o víc než jen o to, co můžeme vidět, čeho se můžeme dotýkat a co můžeme měřit. Za pomoci svých vědeckých metod pečlivě zkoumal základy víry. Nejprve byl překvapen - a pak i proměněn - odpověďmi, na které přišel. Shrnul je ve své knize Překvapen vírou.

Nemyslím si, že by bylo možné někomu "dokázat Boha". Jsem však přesvědčen, že je možné hovořit o tom, proč v něj věříme (nebo nevěříme). Jsem přesvědčen, že ve víře je i prvek rozhodnutí. Rozhodnutí věřit je trochu podobné skoku - není to ale skok do vzduchoprázdna, ani skok nerozmyšlený. Víra je na jedné straně Boží dar. Na druhé straně každý z nás, kdo se rozhodl věřit, k tomu měl své důvody.
Don Bierle s námi sdílí cestu svého hledání. Vystudoval přírodní vědy a uvažoval logicky. Na logice je založená i jeho kniha. Čtenář ji může číst jako svědectví přírodovědecky uvažujícího křesťana, ale i jako knihu, která přináší přehled dokladů pro věrohodnost Bible a křesťanské víry. Neočekávám, že osloví každého. Mnohé však patrně překvapí - a někteří budou možná "překvapeni vírou" podobně jako sám autor. - Dan Drápal

Hledající čtenář v této knize najde řadu odpovědí na upřímně položené otázky po smyslu života, po pravdivosti a autoritě Bible, doví se více o historicitě i Božství Ježíše Krista. Kniha je cenná také tím, že v ní najdeme argumentaci opřenou nejen o biblická svědectví, ale také o mimobiblické zdroje. - Daniel Fajfr

Dr. Don Bierle se stal bakalářem a později doktorem přírodních věd. Později vystudoval i novozákonní vědu. Přes 30 let učí na vysoké škole a je schopen jasně, originálně a poutavě přednášet i o velice složitých otázkách. V současnosti je presidentem FaithSearch International v Minneapolis v Minnesotě.
Faith Search, A5, 128 stran, př. D. Drápal, ISBN 978-80-254-5929-49788025459294
Počet příspěvků: Překvapen vírou

Nahoru