Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0 Kč
 

Deuterokanonické knihy Starého zákona

Sleva
A5, 389 stran
Nakladatel: Biblion
  R
Cena:


Deuterokanonické knihy Starého zákona dokumentují židovskou zbožnost a dějiny posledních dvou staletí před Kristem. Jako součást Septuaginty (starověkého překladu hebrejské Bible do řečtiny) vstoupily do křesťanské tradice, i když s různoumírou autoriy. Některé církve čtou tyto knihy jako Písmo, jiné je považují alespoň za „užitečné a dobré ke čtení“. Pro všechny čtenáře však zůstávají jedinečným zdrojem poznání světa judaismu v období těsně předcházejícímu novozákonní době.

V návaznosti na tradici Bible kralické, jejíž první, šestidílné vydání, zahrnovalo v pátém dílu starozákonní apokryfy - tedy deuterokanonické knihy, vychází nyní také tento svazek. Jako apokryfy se označují spisy, které nebyly všeobecnou církví přijaty do biblického kánonu. Reformační církve uznávají palestinský kánon hebrejské Bible o 39 knihách, zatímco katolická církev a východní ortodoxní církve užívají Starý zákon rozšířený o knihy publikované v tomto svazku.

V počátcích reformace byla doporučována četba apokryfů i některými reformátory. Zatímco tedy katolická církev podobně jako jiné církve zastávající širší kánon čte tyto knihy dále jako Písmo, zastánci užšího kánonu je čítávali jako knihy užitečné pro soukromou četbu a poučení. Ať už však čtenář stojí v otázce kanonicity těchto knih na jedné, nebo druhé pozici, zůstávají pro něho jedinečným a těžko nahraditelným zdrojem poznání dějin či myšlenkového světa judaismu v období blízkém době Ježíšově a zdrojem pochopení přechodu od judaismu starozákonní doby k judaismu doby Ježíšovy.

Obsahuje knihy:

  • Tobiáš
  • Baruch
  • Ester
  • Přídavky k Danielovi
  • Sirachovec
  • Judita
  • Moudrost Šalomounova
  • 1. a 2. Makabejská
Biblion, A5, 389 stran, váz., přeložil Jiří Pavlík ISBN 978-80-87282-18-29788087282182
Počet příspěvků: Deuterokanonické knihy Starého zákona

Nahoru