Pod Boží ochranou

recenze ThDr. Viléma Schneebergera

Duchovní boj je realitou, ať chceme nebo nechceme. Bible je plná této tématiky. V poslední době se v češtině objevila řada knih, které se snaží na tuto skutečnost upozornit a pomoci čtenáři vyrovnat se s ní. Do této kategorie patří kniha, kterou napsal Neil T.Anderson a Pete a Sue Vander Hookovi, Pod Boží ochranou - jak pomoci svým dětem a rodině nalézt jejich identitu, svobodu a jistotu v Bohu (přel. Vladimír Vitvar, Samuel, Praha 2001, 216 str.). "Mnoho rodičů věří, že křesťanská rodina, aktivní církev a křesťanská škola dokáží izolovat a ochránit jejich děti před světem, tělem a ďáblem. Ve skutečnosti se právě tyto rodiny stávají často terčem mocnosti temnoty, jež se snaží zničit jejich domov i službu," čteme hned v úvodu knihy. Častým postojem křesťanů je tuto skutečnost ignorovat. Ale "nevědomost neznamená žádnou ctnost, nýbrž porážku. Pokud jste křesťan, jste terčem."
     Kniha má dvě části. Tu větší, Vysvobození vaší rodiny, tvoří vyprávění manželů Vander Hookových o tom, jak prožívali boj s duchovními mocnostmi ve své rodině a jak oni a jejich děti okusili vysvobození. Píší o nocích hrůzy a strachu, které děti prožívaly, o vlivu televizních filmů a školy. Otec, kazatel, sloužil se svou manželkou v Krizovém centru pro těhotné, kde vedli zápas proti potratům, což také bylo terčem útoků.
     N.T.Anderson, vedoucí katedry praktické teologie na Talbot School of Theology, autor řady knih o duchovním boji, z nichž česky vyšlo "Vítězství nad temnotou" a "Vysvobození z pout", napsal druhou část "Jak vést děti ke svobodě v Kristu". Říká: "Křesťané mohou zažívat útok ne proto, že by dělali něco špatného, ale proto, že dělají něco velmi dobrého." Nemělo by nás překvapit, že prožíváme duchovní útoky za to, že veřejně sloužíme Kristu!
     Zejména tato druhá část je důležitá tím, že zde je popis sedmi kroků k vysvobození: odmítnout kontakt s duchovním klamem, rozhodnout se pro pravdu, odpustit druhým, odmítnout vzpouru, pýchu, hřích ve vlastním životě a hřích otců. Tyto kroky jsou zaměřeny na děti a to odděleně ve třech věkových skupinách od nejmenších po dvanáctileté. V knize najdeme konkrétní modlitby, které se můžeme modlit za dítě a s ním, a různé užitečné seznamy přehledy. Tato systematičnost a přehlednost patří k přednostem knihy. Autor vede rodiče nejen k prosbám a přímluvám, ale k přikazování v Kristově autoritě.
     Smysl příběhu Pete a Sue vystihuje dr.Anderson takto: "O svou zkušenost se dělí z jednoho důvodu: aby pomohli ostatním rodičům, kteří se ocitnou v duchovní bitvě a nevědí, jak si s tím poradit. Možná vás napadne, že jejich vyprávění a popis reality duchovního světa způsobí u někoho neopodstatněný strach a někdo začne hledat démony tam, kde žádní nejsou. To by bylo smutné, protože jsme přesvědčeni o opaku. Pravda nás činí svobodnými. Musíme vědět, kým jsme v Kristu, jak to objevili Pete a Sue. Musíme znát postavení, autoritu a ochranu, kterou má každé Boží dítě v Kristu." V tom může být kniha dobrou pomocí i pro dospělé. Každopádně stojí za prostudování, je to velice užitečná příručka v duchovním zápase.