Novinky z knihkupectví SAMUEL
Adventní kalendář ke stažení zdarma
Letos jsem pro vás připravila nový adventní kalendář, který bude vás a vaše děti provázet nejen adventem, ale celým prosincem. Jednotlivé kartičky nastříhejte a vložte do adventních pytlíčků, zbylé pak (25.–31. prosince) například poschovávejte po bytě. Na každé kartičce najdete otázku o Ježíši a odkaz na verš v Bibli, kde na ni najdete odpověď. Doporučuji použít překlad Bible 21. Hezky si to spolu užijte!
Ráchel Bícová

advent

 
Novinky ze Samuele

 
Andrew Prichard
V hlavní roli Bible

Osud lidstva je neustále ohrožen nevymýtitelnou dědičnou vadou – slabostí srdce. Sami se nedokážou vyléčit. Kdo je spasí?

ČBS, 160 stran
598 Kč
Více →


 
Dan Drápal
Ukážu ti, co se má stát
Kniha o knize Zjevení
Výklad knihy Zjevení patří k nejobtížnějším a nejkontroverznějším oblastem biblické hermeneutiky. Dan Drápal se k tématu postavil opravdu poctivě. Sepsal hutný a poměrně rozsáhlý text plný podnětných informací. Na rozdíl od mnoha jiných nepřináší hotový scénář dějin před koncem světa. Poskytuje přehled o možnostech výkladu a dává čtenáři příležitost, aby si celkový obrázek sestavil sám.
KMS, 256 stran  • R
359 Kč    341 Kč
Více →


 
Marie Frydrychová
Otevřená klec
Nevím jestli je rozumné psát svou vlastní autobiografii, ale prožila jsem tak zajímavý život a poznala jsem tolik nádherných lidí, že jsem se pokusila ta podivná léta od mého obrácení v roce 1981 až po současnost, zapsat. Otevřená klec je pokus vystihnout, co všechno se může stát obyčejné ženě, když přestane spoléhat jen na vlastní síly a začne víc spoléhat na Boží milost. – Marie Frydrychová
Jedlička, 364 stran  • R
220 Kč
Více →


 
Derek Prince
Smíření
Tvé setkání s Bohem
V této knize se autor zamýšlí nad devíti „božskými výměnami“ smíření. Místo trestu, ran, smrti, chudoby, hanby a odmítnutí nabízí Ježíš odpuštění, uzdravení, život, hojnost, slávu a přijetí.
Postilla, 239 stran  • R
259 Kč    246 Kč
Více →


 
Martin Prudký a kolektiv
Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti
V Bibli je mnoho pasáží, které dnes nechápeme, jsou nám cizí nebo neodpovídají tomu, co od Písma svatého očekáváme. Nad mnohými se nejen zarazíme, ale vnímáme je jako pohoršlivé.
Na potřebu dobrat se při četbě Bible nefalšovaného smyslu i záměru autora odpovídá další svazek Obtížných oddílů, věnovaný tentokrát biblické poezii a moudrosti.
Karmelitánské nakl., 327 stran
299 Kč
Více →


 
Petr Mareček
List Jakubův
Český ekumenický komentář k NZ
List Jakubův, který byl v dějinách církve všeobecně přehlížen, je z mnoha hledisek unikátním spisem v rámci Nového zákona. Obsahuje celou řadu vyjádření, která připomínají Ježíšova slova. Nenalezneme v něm sice výslovné úvahy o utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista, tj. výpovědi o zvěsti spásy, avšak z hlediska projednávání sociálně etické nauky jej můžeme považovat za velmi významné a naprosto aktuální dílo. Jakubův list poskytuje instrukce k praktickému uchování víry, moudrému životu a solidární etice.
ČBS, 248 stran
248 Kč
Více →


 
Christiane Ritter
Žena v polární noci
Rok na Špicberkách
„Všeho nech a přijeď za mnou!“
Právě tohle napsal své ženě její manžel, který se v té době živil jako lovec kožešin na Západním Špicberku. A Christiane, sedmatřicetiletá vzdělaná umělkyně ze zámožné rodiny, skutečně opustila klidný život u rodičů i dospívající dceru a vydala se na nehostinný Sever...
Portál, 200 stran
299 Kč
Více →


 
Kérky na srdci
Síla milosrdenství bez hranic
Autor je americký jezuita, který už více než třicet let požehnaně působí mezi mladistvými členy gangů v Los Angeles. Otec Greg je vynikající a vtipný vypravěč, ale především Boží muž na svém místě, vyzařující Kristův soucit a bezpodmínečné přijetí. Razí teorii, že násilí a věznění ještě nikoho nenapravilo, zatímco láska a přijetí ano.
Paulínky, 336 stran
349 Kč
Více →


 
Petr Horáček
Nový domek pro myšku
Jak může myška dostat velké jablko do svého malinkého obydlí? Nezbude jí nic jiného, než si najít jiné, o něco větší bydlení. Všechny domečky, které cestou potká, ale už mají svého nájemníka...
Portál, 32 stran
199 Kč
Více →


 
Jerry D. Thomas
Detektiv Zack a záhada ztracených jesliček
Detektiv Zack je již znám mladým čtenářům jako řešitel řady záhad. Tentokrát jeho problém souvisí s vánočním příběhem.
Advent-Orion, 148 stran  • R
108 Kč    103 Kč
Více →


 
Warren W. Wiersbe
Po každé ráně jsem trochu výš
Povzbuzení pro všední dny a těžké chvíle.
Vyskytují se na vaší cestě životem balvany? Použijte je jako schody, které vám pomohou vyšplhat výš!
Cílem těchto zamyšlení je pomoci vám znovu získat (nebo možná poprvé v životě objevit) optimistický pohled na život, který vám pomůže čelit každému novému dni nebo týdnu.
Didasko, 174 stran
190 Kč
Více →


 
Jiřina Fajfrová
Charles Spurgeon
Kníže kazatelů
V čem byla služba tohoto anglického kazatele tak výjimečná? Kázal neúnavně a vytrvale. Kázal prostě, ale rozhodně ne povrchně. Kázal přímočaře, přesto však laskavě. Především však kázal Boží pravdu – evangelium Ježíše Krista.
Didasko, 72 stran
65 Kč
Více →


 
Stuart Scott
Od pýchy k pokoře
Jednou z Ježíšových nejobdivuhodnější vlastností je pokora. Pýcha je naopak v Božích očích tím nejodpornějším hříchem.
Didasko, 36 stran
35 Kč
Více →


 
M žluto-černý
Nový zákon – Slovo na cestu
 
ČBS
79 Kč
Více →


 
M stříbrno-červený
Nový zákon – Slovo na cestu
 
ČBS
79 Kč
Více →


 
CD
Roman Dostál
Krása v bodláčí

Zpěvák a klávesista skupiny Oboroh do třetice spojil síly s básníkem Petrem Střešňákem, aby navázali na předchozí úspěšná alba.
Rosa Music, CD
249 Kč
Více →

Jan Bíca
Knihkupectví SAMUEL

Soukenická 15, 110 00 Praha 1
tel.: 224317674, samuel@samuelcz.com

Facebook
Zobrazit v prohlížeči
28. 11. 2020
Obchodní sdělení. Nechceme nikoho obtěžovat nevyžádanými zprávami. odhlásit