Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi

Výsledky hledání


Hledaný text: chala 34
Magnetka

jsem stvořen k Jeho obrazu

35 Kč   

Detail »

jsem stvořen k Jeho obrazu...

Magnetka (vlajka)

Izraelská vlajka s hvězdou

35 Kč   

Detail »

Izraelská vlajka s hvězdou...

Magnetka - Dt 8,7

Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země.

35 Kč   

Detail »

Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země. Dt 8,7...

Magnetka - Jan 14,2 (dveře, kolo)

Ježíš řekl: V domě mého otce je mnoho příbytků.

35 Kč   

Detail »

Ježíš řekl: „V domě mého otce je mnoho příbytků.' Jan 14,2...

Magnetka - Jób 16,19 (hory v oblacích)

Mám svědka na nebesích, můj přímluvce na výšinách.

35 Kč   

Detail »

Mám svědka na nebesích, můj přímluvce na výšinách. Jób 16,19...

Magnetka - Mat 28,19 (mapa)

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.

35 Kč   

Detail »

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Mat 28,19...

Magnetka - Žalm 119,9

Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.

35 Kč   

Detail »

Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova. Žalm 119,9...

Magnetka - Žalm 139,3 (rackové)

Všechny moje cesty jsou ti známy.

35 Kč   

Detail »

Všechny moje cesta jsou ti známy. Žalm 139,3...

Magnetka - Žalm 143,8 (hrnek)

Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe.

35 Kč   

Detail »

Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Žalm 143,8...

Magnetka - Žalm 18,29

Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.

35 Kč   

Detail »

Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. Žalm 18,29...

Magnetka (nářadí)

Bože, jsem tvým nástrojem

35 Kč   

Detail »

Bože, jsem tvým nástrojem...

Magnetka - 1.Kor 10,13

Bůh je věrný... se zkouškou vám připravil i východisko.

35 Kč   

Detail »

Bůh je věrný... se zkouškou vám připravil i východisko. 1.Kor 10,13...

Magnetka - Efezským 6,15

Buďte obuti připraveností kázat evangelium pokoje.

35 Kč   

Detail »

Buďte obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Efezským 6,15...

Magnetka - Jan 14,6

Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“

35 Kč   

Detail »

Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“ Jan 14,6...

Magnetka - Marek 10,14

Ježíš řekl: „Nechte děti přicházet ke mně... neboť takových je Boží království.“

35 Kč   

Detail »

Ježíš řekl: „Nechte děti přicházet ke mně... neboť takových je Boží království.“ Marek 10,14...

Magnetka - Římanům 12,2

Nepřízpůsobujte se tomuto světu.

35 Kč   

Detail »

Nepřízpůsobujte se tomuto světu. Římanům 12,2...

Magnetka - Žalm 121,7 (deštník)

Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.

35 Kč   

Detail »

Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Žalm 121,7...

Magnetka - Žalm 143,8

Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.

35 Kč   

Detail »

Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši. Žalm 143,8...

Magnetka - Žalm 148,1 (klenba)

Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách!

35 Kč   

Detail »

Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách! Žalm 148,1...

Magnetka - Žalm 25,12

Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již si má vyvolit.

35 Kč   

Detail »

Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již si má vyvolit. Žalm 25,12...

Nahoru