Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi

Výsledky hledání


Hledaný text: chala 18
Magnetka (vlajka)

Izraelská vlajka s hvězdou

35 Kč   

Detail »

Izraelská vlajka s hvězdou...

Magnetka - Efezským 6,15

Buďte obuti připraveností kázat evangelium pokoje.

35 Kč   

Detail »

Buďte obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Efezským 6,15...

Magnetka - Marek 10,14

Ježíš řekl: „Nechte děti přicházet ke mně... neboť takových je Boží království.“

35 Kč   

Detail »

Ježíš řekl: „Nechte děti přicházet ke mně... neboť takových je Boží království.“ Marek 10,14...

Magnetka - Římanům 12,2

Nepřízpůsobujte se tomuto světu.

35 Kč   

Detail »

Nepřízpůsobujte se tomuto světu. Římanům 12,2...

Magnetka - Žalm 25,12

Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již si má vyvolit.

35 Kč   

Detail »

Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již si má vyvolit. Žalm 25,12...

Magnetka - Žalm 52,7

Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí.

35 Kč   

Detail »

Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí. Žalm 52,7...

Odznak (vlajka)

Izraelská vlajka s hvězdou

35 Kč   

Detail »

Izraelská vlajka s hvězdou...

Odznak - Jan 14,2 (dveře, kolo)

Ježíš řekl: V domě mého otce je mnoho příbytků.

35 Kč   

Detail »

Ježíš řekl: „V domě mého otce je mnoho příbytků.' Jan 14,2...

Odznak - Žalm 121,7 (deštník)

Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.

35 Kč   

Detail »

Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Žalm 121,7...

Magnetka - Dt 8,7

Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země.

35 Kč   

Detail »

Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země. Dt 8,7...

Magnetka - Jan 14,2 (dveře, kolo)

Ježíš řekl: V domě mého otce je mnoho příbytků.

35 Kč   

Detail »

Ježíš řekl: „V domě mého otce je mnoho příbytků.' Jan 14,2...

Magnetka - Mat 28,19 (mapa)

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.

35 Kč   

Detail »

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Mat 28,19...

Magnetka - Žalm 148,1 (klenba)

Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách!

35 Kč   

Detail »

Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách! Žalm 148,1...

Magnetka - Žalm 27,11

Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou. Žalm 27,11

35 Kč   

Detail »

Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou. Žalm 27,11...

Odznak

jsem stvořen k Jeho obrazu

35 Kč   

Detail »

jsem stvořen k Jeho obrazu...

Odznak - Efez. 6,15

Buďte obuti připraveností kázat evangelium pokoje.

35 Kč   

Detail »

Ježíš řekl: „V domě mého otce je mnoho příbytků.' Jan 14,2...

Odznak - Římanům 12,2

Nepřízpůsobujte se tomuto světu.

35 Kč   

Detail »

Nepřízpůsobujte se tomuto světu. Římanům 12,2...

Náhrdelník - ryba na řetízku

kov (staromosaz), řetízek

129 Kč   

Detail »

Náhrdelník s přívěškem ryba ve staromosazné barvě na řetízku. (ryba 3,5 cm)...

Nahoru