Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi

Výsledky hledání


Hledaný text: cd 275
Biblický komentář k Novému zákonu

William MacDonald

950 Kč   

Detail »

vykládá každý verš jednotlivě uvádí historické a geografické souvislosti u náročnějších úseků uvádí více výkladů a zdůvodní, který z nich upřednostňuje a proč obsahuje asi čtyřicet tématických exkurzů vede k praktickým aplikacím je srozumitelný pro běžného čtenáře komentář ocení běžní vedoucí biblického vyučování, kazatelé a pravidelní čtenáři Bible byl přeložen do čtyřiadvaceti jazyků Známý biblista William MacDonald pracoval dlouhá léta jako redaktor Emauských biblických kurzů. Je autorem více než šedesáti různých publikací, biblických komentářů, korespondenčních kurzů a knih motivujících k duchovnímu růstu (například Pravé učednictví, Hledejte nejprve…). Dlouhá léta vyučoval na Emauzské biblické škole, později ji sám vedl. Vedle psaní a vyučování v různých zemích se věnoval osobnímu učednictví s mladými lidmi, pro které připravil samostatný desetiměsí...

Ecce Homo + CD NZ v MP3

Bible 21

33 Kč   R

Detail »

Nový zákon kvalitně namluvený profesionálními herci - Josef Somr, Jan Potměšil, David Vávra, Petr Forman, Jan Vondráček, Ivan Vyskočil, Vít Brukner, Ladislav Matějček, Luboš Veselý, Aleš Juchelka, Marka Míková, Jaroslava Kretschmerová, Lucie Trmíková. Režie Marka Míková. K CD ve formátu MP3 je jako booklet přiložena brožura Ecce Homo, která obsahuje biblické pašijové texty, vybrané pasáže hlavně z Janova evangelia....

Žalmy Krále Davida, Tehilim

NBK (CD + kniha)

333 Kč   R

Detail »

Kniha žalmů v překladu Alexandra Fleka (verze NBK) s předmluvou Svatopluka Karáska. Toto CD vám připraví jedinečný zážitek při poslechu zpívaných žalmů.Účinkují: Jana Peřtová, Petr Maček a další...

Abecední příběhy o afrických zvířatech

David a Sharyn Curtis

313 Kč   R

Detail »

Kniha „Abecední příběhy o afrických zvířatech“ vznikla na základě knížky „East African Alphabet Animal Stories“ (dále AAS), napsané a ilustrované Davidem a Sharyn Curtisovými. Původně se jmenovala Briefcase stories (= Příběhy do aktovky) a byla navržena jako výukový materiál „Školy v aktovce“ pro africké děti. Poskytovala systematické pokyny pro učitele a materiál pro studenty, aby se mohli učit číst a psát v angličtině. AAS je anglicko–česká sbírka povídek o zvířatech a biblických příběhů, písní, informací a veršů, které ukazují dětem, jak žít život, který se líbí Bohu. Každá kapitola představuje jedno písmeno anglické abecedy a začíná velkou ilustrací s příběhem o zvířeti, které žije v Africe. V každé kapitole je zvýrazněna některá křesťanská charakterová vlastnost. Součástí knihy je i CD s dětskými písněmi (v MP3) a vzory ke kopírování na zhotovení třinácti malých skládacích knížeček, se kterými se děti mohou učit samy číst. „Dej mi poznat svoje cesty, Hospodi...

Sex, vina a odpuštění

McDowell Josh

58 Kč   R

Detail »

Sex může lidi buď pevně spojit, nebo naopak emocionálně rozdělit, což je často provázeno pocity studu, viny či prázdnoty. Jestliže nesete důsledky svých fyzických vztahů z minulosti, ať už jste do nich vstoupili dobrovolně nebo jste k nim byli přinuceni, můžete najít uzdravení z emocionální bolesti a jejího negativního vlivu na rozvíjení zdravých vztahů v současnosti. Zranění vaší minulosti nemusí bránit vašemu citovému a duchovnímu zdraví dnes a v budoucnosti. Kniha zpracovává následující témata: Vymanit se z pocitů viny Odpustit druhému člověku Osvobodit se od minulosti Vypořádat se se sexuálním zneužitím ...

Deník z vězení

Rudolf Bubik

123 Kč   R

Detail »

Při vzpomínkách na svou duchovní službu Rudolf Bubik vyprávěl, že již v jejích počátcích mu nebeský Otec ukázal, že přijme-li tuto službu, zavede jej i do vězení. Své heslovité poznámky z vyšetřovací vazby si pak po propuštění utřídil a všechny události, které měl ještě v živé paměti pečlivě zapsal. Tyto poznámky se po sametové revoluci staly podkladem ke knize anglického autora Jima Dunna Rudolf Bubik, Prisoner Cell 304, jež pak v rozšířeném vydání vyšla v češtině pod názvem 60 dnů pro Krista. Deník z vězení, jsou právě ty poznámky, které si Rudolf Bubik napsal a uschoval. Součástí knihy je CD s načtenou knihou v podání Miroslava Kubíčka....

Každé dítě potřebuje slyšet evangelium prakticky a názorně

Manuela Jungová

237 Kč   R

Detail »

Příručka pro práci s dětmi v církvi i v rodině. Kniha je určena pro učitele i pro rodiče, kterým pomáhá přiblížit biblické poselství dětem názorně i zábavně.Ke knize je přiloženo CD-ROM s praktickými ukázkami a pomůckami k vyzkoušení....

Věrní přátelé 1

Etta B. Degering

160 Kč   R

Detail »

Biblické příběhy se zaměřením na děti předškolního a mladšího školního věku.První díl série obsahuje příběhy: Maličký MojžíšDětství Pána JežíšeJosefův nový plášťJosef a jeho bratřiKniha obsahuje CD-ROM s puzzle a audio verzí knihy....

Věrní přátelé 3

Etta B. Degering

160 Kč   R

Detail »

Biblické příběhy se zaměřením na děti předškolního a mladšího školního věku.Třetí díl série obsahuje příběhy: Jdi a umyj se v řeceEliáš a suchoPokojík pro ElíšuPět chlebů a dvě rybyKniha obsahuje CD-ROM s puzzle a audio verzí knihy....

Věrní přátelé 5

Etta B. Degering

160 Kč   R

Detail »

Biblické příběhy se zaměřením na děti předškolního a mladšího školního věku.Pátý díl série obsahuje příběhy: Daniel a jeho přáteléDaniel mezi lvyO Zacheovi, který podvádělO pastýři JábaloviKniha obsahuje CD-ROM s puzzle a audio verzí knihy....

Biblický komentář ke Starému zákonu

William MacDonald

850 Kč   

Detail »

Biblický komentář, který doporučujeme všem věřícím, zejména sloužícím bratřím. Jeho přednostmi jsou: vykládá text po jednotlivých úsecích zvláštní pozornost je věnována Žalmům, Příslovím a knize Kazatel (výklad po verších) uvádí historické a geografické souvislosti u náročnějších úseků uvádí více výkladů a zdůvodní, který z nich upřednostňuje a proč v textu je asi 30 map, schémat a tabulek obsahuje dvanáct tématických exkurzů vede k praktickým aplikacím součástí je přehled asi 900 jmen osob a míst s překladem významu jejich jmen a názvů u náročnějších úseků uvádí více výkladů a zdůvodňuje, který z nich upřednostňuje, a proč je srozumitelný pro běžného čtenáře komentář ocení běžní vedoucí biblického vyučování, kazatelé a pravidelní čtenáři Bible byl přeložen do čtyřiadvaceti jazyků Známý biblista William MacDonald pracoval dlouhá ...

Více než tesař/Lukášovo evangelium

Josh McDowell

30 Kč   

Detail »

Autor knihy Více než tesař neobyčejně poutavou formou shrnuje Ježíšův život a praktickým, srozumitelným způsobem předkládá historické důkazy, které objektivně dokládají jeho život, skutky a poslání. Tato přehledná publikace jasně ukazuje, že Ježíš byl víc, než jen tesař. Kniha je z druhé strany doplněna Lukášovým evangeliem v překladu IBS, který je znám pod názvem 'Slovo na cestu'. ...

Život a dílo apoštola Pavla

CD

39 Kč   

Detail »

Život a dílo apoštola Pavla - 2 audio CD Dvoudiskový komplet vydaný k roku apoštola Pavla. Předmluva Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského. První CD disk obsahuje průřez životem apoštola Pavla, druhý CD disk je sestaven z částí Pavlových listů k deseti stěžejním tématům Pavlovy teologie. Výběr pořídil prof. Jaroslav Brož z Katolické teologické fakulty v Praze. Komplet je doplněn barevnou brožurou s obrázky míst připomínajících Pavlovo působení. ...

MP3 Letopisy Narnie

C. S. Lewis, čte Miroslav Táborský, 2 CD

399 Kč   

Detail »

Je spousta dveří, ale jen jedny vedou do jiného světa.  Projděte do země zázraků a kouzel – do Narnie! Prožijte sedm tajuplných příběhů a poznejte statečné hrdiny ze světa lidí i z bájné Narnie, v čele se statečným lvem Aslanem, který se objeví v každém příběhu, aby pomohl dobru přemoci zlo.  Zaposlouchejte se do krásných příběhů z pohádkového světa C. S. Lewise v jedinečném podání herce Miroslava Táborského. Audiokniha je ve formátu MP3. Clive Staples Lewis (1898–1963) byl irský spisovatel, jeden z nejúspěšnějších autorů moderní britské historie. Je známý díky svému dílu z oblastí středověké literatury, křesťanské apologetiky, literární kritiky a beletrie. Byl velmi dobrým přítelem J. R. R. Tolkiena. Oba autoři vyučovali na Ofrodské univerzitě Lewisova díla byla přeložena do více než 30 jazyků včetně češtiny...

CD Labyrint světa a ráj srdce

Jan Amos Komenský

150 Kč   

Detail »

Komenského Labyrint světa a ráj srdce v jazyce 21. století vychází na CD! Knihu načetl herec brněnského divadla pan Vladimír Hauser, doprovod na loutnu nahrál pan Tomáš Najbrt. Nahrávka je uložena ve fromátu MP3. Knihu Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského asi není třeba nějak zvlášť představovat, ale je dobré zmínit, že toto vydání je v moderní češtině a tedy přístupné dnešnímu čtenáři. Jedná se o významné křesťanské dílo, které nás přivádí zpět ke kořenům české reformace. Obsahem knihy je příběh poutníka hledajícího smysl života. Projde všechna zákoutí světa, aby nakonec zklamán světem nalezl v pokoji svého srdce Spasitele Pána Ježíše Krista. ...

Kniha + CD Labyrint světa a ráj srdce

Jan Amos Komenský

344 Kč   

Detail »

Výhodná sada Kniha + CD (sleva oproti samostatně zakoupé knize a CD 20 %).Knihu Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského asi není třeba nějak zvlášť představovat, ale je dobré zmínit, že toto vydání je v moderní češtině a tedy přístupné dnešnímu čtenáři. Jedná se o významné křesťanské dílo, které nás přivádí zpět ke kořenům české reformace. Obsahem knihy je příběh poutníka hledajícího smysl života. Projde všechna zákoutí světa, aby nakonec zklamán světem nalezl v pokoji svého srdce Spasitele Pána Ježíše Krista....

Poradenství dospívajícím

Josh McDowell, Bob Hostler

650 Kč   

Detail »

Snadno srozumitelný a moderní zdroj pomoci k padesáti hlavním problémům, jimž v současnosti čelí mladí lidé. Během svého celoživotního díla vytvořil Josh McDowell se svým spolupracovníkem Bobem Hostetlerem tuto snadno použitelnou příručku, která pomáhá rodičům, učitelům, pastorům a pracovníkům s mládeží provést dnešní mladé lidi přes „minové pole“ dospívání k dospělosti. Kniha vznikla zpracováním více než 6000 stran odborných studií a připraví vás na to, abyste dokázali pomáhat mladým lidem překonávat největší problémy, kterým dnes čelí – od prostých výzev, které s sebou přináší dospívání, až po silná traumata způsobená těžkými krizemi. Knihu je velmi snadné používat. Každé téma je strukturováno tak, aby vás provedlo procesem pomoci a vy jste dokázali problém efektivně analyzovat a dosáhli pozitivních výsledků: rozpoznat problém  odhalit jeho příčiny  stanovit jeho dopad  vidět ho z biblické perspektivy  ...

Věrní přátelé 2

Etta B. Degering

160 Kč   R

Detail »

Biblické příběhy se zaměřením na děti předškolního a mladšího školního věku.Druhý díl série obsahuje příběhy: Pán Ježíš a bouřePán Ježíš a dětiMalý pomocník SamuelDavid – nejmladší z rodinyKniha obsahuje CD-ROM s puzzle a audio verzí knihy....

Věrní přátelé 4

Etta B. Degering

160 Kč   R

Detail »

Biblické příběhy se zaměřením na děti předškolního a mladšího školního věku.Čtvrtý díl série obsahuje příběhy: Malý chlapec králemOdvážná královna EsterJak Bůh očistil zemiSekera, která plavalaKniha obsahuje CD-ROM s puzzle a audio verzí knihy....

CD-ROM Mimiškolka II.

227 Kč   R

Detail »

CD ROM obsahuje: zpracované biblické lekce pro vyučování dětí od miminek po předškoláky.písničky a říkanky ve zvukové a klipové podoběobrázky, fotografie, návrhy a předlohy pomůcekmožnost tisku mnoha různých materiálů.CD obsahuje oddíly, které vás provedou krok po kroku výukou vámi zvoleného tématu. Podle popisu a předloh si budete moci vyrobit potřebné pomůcky, naučit se písničky ze zpěvníčku - jsou nazpívané a opatřené notami a akordovými značkami. Říkanky jsou představené jednak popisem, jednak formou videoklipů. Najdete zde i další praktické informace a více než 200 stran k tisku, včetně omalovánek – složitějších i jednodušších i pro nejmenší děti. CD ROM je funkční i ve starších verzích počítačů, doporučujeme vybavení od WIN 98 výše.Celý projekt byl zpracován a připraven skupinou rodičů sboru Církve adventistů s.d. Praha – Vinohrady, kteří mimiškolku již několik let pro své děti připravují.„Po našich krásných zkušenoste...

Nahoru