Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0 Kč
 

Pohádka českých Vánoc

Zapomenutá hudba 19. a poloviny 20. století
Nakladatel: Rosa Classic
  R
Cena:


Zapomenutá hudba 19. a poloviny 20. století
Hojnost české vánoční komponované hudby minulých staletí je možná ještě větší, než jsme tušili, zejména co se týče 19. století a první poloviny 20. století. V tomto dosud ne příliš prozkoumaném období českého romantismu a postromantismu se komponovaly pastorální vokální skladby, na rozdíl od předchozích dvou poměrně dobře prozkoumaných staletí, většinou už bez rozsáhlejšího instrumentálního doprovodu, pouze s varhanami nebo ještě s jedním dalším nástrojem. Projevuje se hlavně nová epochální obliba sborového zpěvu a vzniká i mnoho sólových nebo dvojhlasých písní a sólových skladeb varhanních. 
Tato vánoční produkce neustále navazuje na styly české vánoční tvorby předchozí – pastorální ukolébavky, napodobení dudácké hry, pastýřského vytrubování, dětského koledování, radostného plesání pastýřů, užití vánoční duchovní písně apod. Naprostá většina vokálních skladeb je psána už v češtině, a pokud se přeci objeví kompozice v latině, je často hned překládána. Nově se objevují úpravy koled, ale s doprovodem nikoli varhan, nýbrž klavíru, protože koledy se tehdy v kostele provozovat nesměly. Některé kompozice i z tohoto období úplně zlidověly.
Jadrná i pohádkově půvabná prostota a snadnost těchto pastorálních děl 19. a 20. století je něčím, co bude stále lákat profesionální i amatérské hráče a zpěváky na straně jedné a posluchače na straně druhé. Česká vánoční hudba je v celosvětovém měřítku výjimečným fenoménem jak po stránce celkového počtu skladeb, tak i národního nadšení, citového zaujetí a množství stylových a výrazových odstínů.

Účinkují: Ladislav Šikut a Jiří Tymel – varhany, Klára Nentvichová – soprán, Štěpán Přibyl – trubka, pěvecký sbor Stěnavan

Autoři a skladby: Robert Führer  – Preludium č. 3, Pastorale č. 1, Pastorela „Tichá noc“, Vánoční dárek č. 2 a 4, Pastorální preludium č. 4, Josef Čapka Drahlovský – Píseň vánoční č. II a IV, Karl Franz Pitsch – Pastorela „Spanilé pacholátko“, Jan Křtitel Knahl – Hymnus Pastorale, Alois Strébl - Koleda, Ludevít Raimund Pazdírek - Pastorální preludium č. 8, 10 a 11, Pastorale solemnis, Bedřich Antonín Wiedermann – Vánoční písnička, Josef J. Pihert – Nová pastorela vánoční č. IX,Bedřich Vyšín – Pastorální mezihry č. 5 a 6, Arnošt Bohaboj Tovačovský - Českomoravské vánoční písně, Josef Förster – Pastorale G dur, Josef Bohuslav Foerster – Ó pastýři, slyš, Method Lumír Sychra – Preludium Es dur, Vojtěch Říhovský – Ukolébavka Panny Marie

Rosa Classic, CD, celková délka: 58 minut8595083802341
Počet příspěvků: Pohádka českých Vánoc

Související zboží

Svatojakubské vánoce
Svatojakubské vánoceNahoru