Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0 Kč
 

Celým srdcem I. - V. (5CD)

5CD
Nakladatel: Rosa
  R
Cena:


V letech 1995 - 2006 jsme vydali 5 zpěvníků českých „chval“ s doprovodnými nahrávkami těch písní, které ještě nebyly nahrány jinde. Souborný zpěvník, obsahující všech 200 písní, jsme vydali v roce 2012 a o rok později vydáváme v jednom balení i nahrávky (89 písní). Najdete tu písně, z kterých se staly „šlágry“ i kousky dnes téměř zapomenuté, aranže se postupně měnily... ale v každém případě jde o reprezentativní přehled tuzemské „praise & worship“ tvorby na přelomu tisíciletí.

Celým srdcem I.
    Bůh je síla má Duchu svatý, přijď Haleluja, haleluja Haleluja, spasení Chválím Tebe, Králi Chvalte Hospodina z nebes Ježíši, můj Pane Chválu vzdejte Ježíš je má skála Ježíš, Ježíš je Pán S námi je Bůh Jsi slávy Král Můj Pán o mně ví Můj veliký Ó Pane, otevři mé rty Pánů Pán Sláva, Ježíš je Pán Tvá krev Modlitba Vzývám jméno Ježíš Ty jsi miloval spravedlnost Hoden jsi vzít Zpívejte Hospodinu
Celým srdcem II.
    Haleluja, je jen jeden Pán Dobrořeč duše má Hospodinu Znám Tě tak málo Miluju Tě, Pane Díky, Pane Tvůj plamen Kvůli Tobě Ty jsi hoden, Pane Bože náš Pane Bože přijď k nám Ty jsi útočiště mé Požehnán buď Hospodin Chválím, Tebe chválím To je mé přikázání Chci jít za Tebou Lidé všech národů Jsme Tvůj lid Požehnaný Bůh Jen v Tebe důvěru mám Vzývám Tvoje svaté jméno
 
Celým srdcem III.
    Chválu vzdejte Hospodinu Hospodinu náleží kralovat Nasyť duši ztrápenou Můj Pán je se mnou Toužím Přijď, uzdravuj Pějte žalmy Hospodinu Probuď se, probuď Dal jsem Ti srdce Ó Otče, moje srdce strádá Hospodin dokoná za mě Haleluja, sláva, čest Kdopak je nám nejdražší Jsi počátek a konec Sklání se Bůh Jdi a pozdvihuj klesající Zde stojím Hospodin je světlo Otče, chválím Svatý, svatý je Pán Bůh Vyhlížím Tvou tvář Ať přijde probuzení
Celým srdcem IV.
    Ty jsi Pánem všech mých dní Ježíši, mám Tě rád Tvý srdce chci mít Kde se křesťané Pane, přijď Vyznání Věřím, Tobě věřím Když Egypt je nám v patách Je čas hledat Pána Immanuel Přicházíme před Tvoji tvář Díky, díky Píseň spasených (14. – 26. dtto hudební základy bez sólového zpěvu)
Celým srdcem V.
    Jak dobré je vzdávat Bůh buď v hlavě mé Pozvedni výš korouhev chvály Ještě jednou Ty jsi má skála Vejdi se svou svatostí Podzimní déšť Po Tvých cestách Orlí křídla Milujeme, ač nevidíme Byl jsem stvořen abych Tebe uctíval Vstaň a zavolej (13. – 24. dtto hudební základy bez sólového zpěvu)
Rosa, 5 CD8595083802143
Počet příspěvků: Celým srdcem I. - V. (5CD)

Související zboží

Celým srdcem VI.
Celým srdcem VI.


Celým srdcem I. - V. (kompletní zpěvník)
Celým srdcem I. - V. (kompletní zpěvník)


Celým srdcem VI.
Celým srdcem VI.Nahoru