Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0 Kč
 

Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy

Starověká kosmologie a diskuse o vzniku světa
13,8 x 20,5 cm, 168 stran
Nakladatel: Návrat domů
  
Cena:


V úsporně psané, dobře proargumentované knize s promyšlenou stavbou a strukturou sdělení se autor zdařile pokouší s velkým citem k jazyku 1 Moj 1 a ke kultuře doby, v níž 1 Moj 1 vznikala, rozkrývat na pozadí 1 Moj 1 širší souvislosti staroorientální kultury. Text 1 Moj 1 i jeho zvěst bere autor vážně a čtenáře učí pracovat s 1 Moj 1, všímat si detailů i kontextu, přemýšlet o nich a uvědomovat si své vlastní myšlenkové postupy. Upozorňuje na nedorozumění a zkreslování významu 1 Moj vzniklá komparací starobylého textu s moderními vědeckými teoriemi, přičemž vědu popisuje jako moderní mytologii vyjadřující se k tomu, jak svět funguje. Ambicí autora knihy je v osmnácti tezích reflektovat sporné oblasti, které v křesťanském prostředí přináší práce a 1 Moj 1 v kontextu evolučních a kreacionistických teorií.
Způsobem své práce s jazykem a textem 1 Moj 1 prozrazuje autor své školení ve filozofii. Proto se v dobře promyšleném výkladu přehledně a instruktážním způsobem pokouší postihnout logiku textu a čtenáře konfrontovat omezeními, o kterých je třeba při práci se starobylým textem z jiné kultury vědět. Během celého výkladu drží a různými způsoby dokládá jednu vůdčí myšlenku celého jeho výkladu: 1 Moj 1 objasňuje z pohledu pozemského pozorovatele vznik světa z hlediska jeho fungování a to jazykem (a představami) starověkého Předního východu. Jako zručný učitel uspořádává pro čtenáře knihy pedagogicky velmi zdařile informace pro zacházení s biblickým textem a poutavě jej uvádí do zásad obecné hermeneutikya ontologie. Čtenář v této knize získá vhled do širších souvislostí a více podnětů pro poctivější četbu Bible. Pomůže mu to vyvarovat se vyvozování vyhraněných přístupů a jednostranných názorů na základě četby pouhého překladu 1 Moj 1.
Jiří Beneš
Návrat domů, 13,8 x 20,5 cm, 168 stran, brož., 1. vydání, ISBN 978-80-7255-396-99788072553969
Počet příspěvků: Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy

Související zboží

Kde jsme ztratili křídla?
Kde jsme ztratili křídla?


Historie času
Historie času


Na pravdě záleží
Na pravdě záleží


Kauza Stvořitel
Kauza Stvořitel


3 x Evoluce versus stvoření
3 x Evoluce versus stvořeníNahoru