Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0 Kč
 

Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy

Starověká kosmologie a diskuse o vzniku světa
13,8 x 20,5 cm, 168 stran
Nakladatel: Návrat domů
  
Cena:


V úsporně psané, dobře proargumentované knize s promyšlenou stavbou a strukturou sdělení se autor zdařile pokouší s velkým citem k jazyku 1 Moj 1 a ke kultuře doby, v níž 1 Moj 1 vznikala, rozkrývat na pozadí 1 Moj 1 širší souvislosti staroorientální kultury. Text 1 Moj 1 i jeho zvěst bere autor vážně a čtenáře učí pracovat s 1 Moj 1, všímat si detailů i kontextu, přemýšlet o nich a uvědomovat si své vlastní myšlenkové postupy. Upozorňuje na nedorozumění a zkreslování významu 1 Moj vzniklá komparací starobylého textu s moderními vědeckými teoriemi, přičemž vědu popisuje jako moderní mytologii vyjadřující se k tomu, jak svět funguje. Ambicí autora knihy je v osmnácti tezích reflektovat sporné oblasti, které v křesťanském prostředí přináší práce a 1 Moj 1 v kontextu evolučních a kreacionistických teorií.
Způsobem své práce s jazykem a textem 1 Moj 1 prozrazuje autor své školení ve filozofii. Proto se v dobře promyšleném výkladu přehledně a instruktážním způsobem pokouší postihnout logiku textu a čtenáře konfrontovat omezeními, o kterých je třeba při práci se starobylým textem z jiné kultury vědět. Během celého výkladu drží a různými způsoby dokládá jednu vůdčí myšlenku celého jeho výkladu: 1 Moj 1 objasňuje z pohledu pozemského pozorovatele vznik světa z hlediska jeho fungování a to jazykem (a představami) starověkého Předního východu. Jako zručný učitel uspořádává pro čtenáře knihy pedagogicky velmi zdařile informace pro zacházení s biblickým textem a poutavě jej uvádí do zásad obecné hermeneutikya ontologie. Čtenář v této knize získá vhled do širších souvislostí a více podnětů pro poctivější četbu Bible. Pomůže mu to vyvarovat se vyvozování vyhraněných přístupů a jednostranných názorů na základě četby pouhého překladu 1 Moj 1.
Jiří Beneš
Návrat domů, 13,8 x 20,5 cm, 168 stran, brož., 1. vydání, ISBN 978-80-7255-396-99788072553969
Počet příspěvků: Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy

Související zboží

3 x Evoluce versus stvoření
3 x Evoluce versus stvoření


Kauza Stvořitel
Kauza Stvořitel


Historie času
Historie času


Kde jsme ztratili křídla?
Kde jsme ztratili křídla?Nahoru