Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0 Kč
 

Přemožení žalobce

Edice Strhávání duchovních pevností
11,5 × 15,7 cm, 80 stran
Nakladatel: Juda
  
Cena:


Jedním z nejpozoruhodnějších rysů služby našeho Pána bylo, že byl přítelem hříšníků. Nejenže se v jejich přítomnosti cítil uvolněně; ještě pozoruhodnější je, že oni se cítili uvolněně v přítomnosti jeho. Ježíš hříšníky neodsuzoval, ale měnil je tím, že je miloval. To neznamená, že s nimi nemluvil o jejich hříších, ale činil tak s opravdovou láskou. To mu umožnilo mluvit s nimi o pravdě, která je může vysvobodit, a nikoli jim nakládat další břemena. Musíme se naučit přistupovat k hříšníkům stejně jako Ježíš – s otevřenou náručí a s řešeními jejich problémů. Nesmíme je ještě více odcizovat; musíme k nim přistupovat s ryzí láskou a touhou pomoci. Odpověď na problémy společnosti je duchovní, nikoli politickou záležitostí. Snažíme-li se bojovat proti společenským a morálním problémům, musíme kázat pravdu, která lidi osvobozuje, a ne je odsuzovat a odpuzovat.

Církev nepotřebuje přízeň veřejného mínění. Její síla není v počtu nebo ve finančních zdrojích. Nepotřebujeme ani politickou moc – potřebujeme Boží milost. Bůh dává milost pokorným – proto se musíme naučit využít každé příležitosti k tomu, abychom se pokořili. Jedním ze základních způsobů, jak to může církev dělat, je, že uzná chyby, jichž se v dějinách dopustila, a požádá o odpuštění ty, kteří byli zraněni. Taková pokora má obrovskou moc – strhává bariéry a zdi, které rozdělují národy a kultury, takže se může dít služba smíření. Písmo mluví jasně o tom, že v posledních dnech tohoto věku bude církev vyvýšena a bude mít duchovní autoritu, jakou nikdy dříve nezakusila. Tato autorita je nezbytná, má-li církev splnit své poslání. Cesta k tomuto vyvýšení vede skrze pokoru.

Juda, 11,5 × 15,7 cm, 80 stran, ISBN 978-80-87239-38-49788087239384
Počet příspěvků: Přemožení žalobce

Související zboží

Cesta
Cesta


Prorocká služba
Prorocká služba


Přemožení náboženského ducha
Přemožení náboženského ducha


Přemožení strachu
Přemožení strachu


Přemožení čarodějnictví
Přemožení čarodějnictví


Přemožení ducha chudoby
Přemožení ducha chudoby


Přemožení rasismu
Přemožení rasismuNahoru