Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0 Kč
 

555 let Jednoty bratrské v datech

15 × 21,5 cm, 240 stran
Nakladatel: Jednota bratrská
  
Cena:


Kniha 555 let Jednoty bratrské v datech, kterou sestavil biskup Jednoty bratrské Mgr. Evald Rucký Th.D., přehledným způsobem zachycuje pět století života této církve, a to jak v Evropě, tak na misii ve vzdálených zemích celého světa. Obsahuje události a fakta, která nebyla dosud shrnuta a publikována uceleně a nabízí tak hlubší, pestrý a komplexní pohled na Jednotu bratrskou v nejrůznějších aspektech jejího života.
Publikace je sestavena jako soupis událostí podle dat a doprovázena bohatou obrazovou dokumentací. Právě pro tento svůj jednoduchý systém je i pro laického čtenáře přístupná, přehledná a čtivá. Zároveň může výborně posloužit jako studijní pomůcka těm, kteří se odborně zabývají dějinami jak Jednoty bratrské, tak protestantismu, reformace i dějinami českého národa obecně. Zajímavá bude také pro učitele dějepisu, pro vybraná muzea nebo knihovny.
Dočtete se v ní o vzniku Jednoty bratrské, jejím formování, o rozvoji pedagogické, sociální, literární i hospodářské činnosti, o následcích bělohorských událostí, o exilu i obnovení JB v Ochranově, o jedinečné misijní aktivitě JB i konkrétní popis jejího průběhu. Najdete v ní také příběh návratu JB do své vlasti, jejím vývoji během 20. století i pohled do jejího současného života.

„Jedná se o první takto pojatý souhrn, faktograficky velmi obsažný, zároveň usazený do historického kontextu vývoje české i evropské společnosti, nemluvě o údajích o zámořských provinciích. Dílo je vyvážené – srozumitelné i odborně fundované. Jeho vydání výrazně obohatí historicko-náboženskou literaturu. ... Kniha názorně ukazuje, že naše země daly světu kromě mnoha uměleckých děl a technických vymožeností i nadčasové duchovní impulsy.“ – Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc., komeniolog a vedoucí katedry historie FPE ZČU

„Knížka Evalda Ruckého o „555 letech Jednoty bratrské" je psána s láskou a odvahou. I odvahou k jednoduchosti, jež rozetne mečem složité gordické uzle, jaké historici musejí rozplétat s obezřetností i nejistotou. ... Množství údajů, jež zahrnuje, představuje způsobem přehledným, názorným, a dopředu lze předpokládat, že také přitažlivým. Vedle začátečníků nejspíše zaujme i leckoho, kdo již se látkou zabýval, ale v její obsáhlosti a komplikovanosti se poněkud ztrácel.“ – Doc. ThDr. Martin Wernisch, vedoucí katedry církevních dějin ETF UK

„Muzeum Moravských bratří rádo vidí v nabídce tuto publikaci, která již dlouho chyběla. Poukazuje na úspěšný duchovní proud vycházející z české tradice, je přehledná, nešetří ilustracemi, odvážně shrnuje události, pro které jiní autoři potřebují napsat trojdílná díla a je cenově dostupná. ... Encyklopedický charakter této publikace ji určitě zařadí mezi knihy, případně učebnice velice žádané, vydané postupně v dalších doplněných a upravených vydáních.“ – Daniel Říčan, ředitel Muzea moravských bratří v Suchdole nad Odrou

Jednota bratrská, 15 × 21,5 cm, 240 stran, váz., ISBN 978-80-905380-6-19788090538061
Počet příspěvků: 555 let Jednoty bratrské v datech

Související zboží

Jak potůček v jezeře
Jak potůček v jezeře


Christian David
Christian David


Jan Jílek
Jan Jílek


Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století
Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. stoletíNahoru