Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0 Kč
 

Více sluší poslouchati Boha než lidí

Několik životních příběhů, úvahy o konfesionalizaci a době mezi dvěma výročími
17,5 × 25 cm, 368 stran
Nakladatel: Kalich
  
Cena:


V letošním roce vzpomínáme nejen 600. výročí upálení mistra Jana Husa, nýbrž i 70. výročí reemigrace potomků českých exulantů. Jak ukazuje nová práce badatelky Edity Štěříkové, obě výročí, ač jsou od sebe vzdálena pět set třicet let, mají přímou historickou souvislost a také společné vyznění: Víra a osobní přesvědčení mají vysokou cenu.

Kniha přináší nejprve dva výmluvné životní příběhy z doby rekatolizace v průběhu 18. století a poté několikero vyprávění ze života potomků českých exulantů, našich současníků – reemigrantů, jejichž předkové museli pro své svědomí opustit české země. V druhé části knihy autorka sleduje červenou nit táhnoucí se od M. Jana Husa přes konfesionalizaci a náboženskou emigraci až k reemigraci a přesvědčivě nastiňuje velkolepou koncepci tohoto období našich národních i evropských dějin, jehož hodnocení zůstává dodnes živou a nedořešenou otázkou.

Kalich, 17,5 × 25 cm, 368 stran, váz., ISBN 978-80-7017-220-99788070172209
Počet příspěvků: Více sluší poslouchati Boha než lidí

Související zboží

Jak potůček v jezeře
Jak potůček v jezeře


Christian David
Christian David


Jan Jílek
Jan Jílek


Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století
Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. stoletíNahoru