Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0 Kč
 

Kdo obědval s Abrahamem

Studie o zjeveních Boha v lidské podobě v hebrejských Písmech
A5, 169 stran
Nakladatel: Železná berla
  
Cena:


Existuje postava, která se objevuje v Zákoně i v Prorocích. Někdy je nazývána jako Hospodinův anděl, někdy jako Bůh sám, jindy jako „Ten podobný Synu člověka“ a často nemá žádné jméno. Když pochopíme, kým tato postava je, získáme základní poznání Boha a Mesiáše. Vidět spojení mezi Hospodinovým andělem v Tanachu (hebrejská Písma) a postavou Ješuy (Ježíš) v Nové smlouvě je výzvou jak pro křesťanský, tak pro židovský svět. Tato kniha se má vyváženým způsobem obracet k oběma stranám a postavit most mezi židovským a křesťanským chápáním. Hlavním účelem této knihy je popis Božích zjevení a postavy Mesiáše z Božího slova. Po této pravdě toužíme nejvíce. Tato kniha má rovněž tři druhotné účely:

  1. Prohloubení židovských kořenů v křesťanské víře
  2. Vylíčení, kým je Ješua v hebrejských Písmech
  3. Demonstrace souladu Bible od začátku do konce
Železná berla, A5, 169 stran, ISBN 978-80-260-7418-29788026074182
Počet příspěvků: Kdo obědval s Abrahamem

Nahoru