Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0 Kč
 

Elijášův plášť

Co chce Bůh dělat v tomto čase skrze Tebe
A5, 248 stran
Nakladatel: Juda
  
Cena:


Ježíš řekl svým učedníkům: Elijáš opravdu přichází a všechno obnoví. (Mt 17,11) Obnova se týká toho, co ztratilo svůj původní smysl a význam, své určení, charakter a vzhled. Přichází obnova všeho, co skrze odpadnutí od Boha bylo zdeformováno a nyní je skrze Krista s Bohem smířeno. Tuto obnovu má přinést „Elijáš“, což představuje typ a charakter služby, kterou nám svým životem znázornil především prorok Elijáš a jeho duchovní syn Elíša. Tato služba není činností nějakého jednotlivce, ale celého Božího lidu, který se v tom poddá svému Pánu. Elijášův plášť je vkládán na celé tělo Kristovo. Ti, kteří o to žádají, budou obdarováni a vyzbrojeni. Je to dílo Ducha svatého.

O elijášovské službě obnovy mluvili s důrazem již duchovní otcové v našem národě:

Pán Ježíš nadchne své vyvolené kněze a kazatele, naplní je duchem Elijášovým a Enochovým, to jest duchem nadšení a nevinnosti, duchem zanícení a čistoty, duchem odhodlanosti a zbožnosti, zmnohonásobí počet takových a vyšle... Matěj z Janova, 14. století

Ó by Elijáš v každém národu povstal, obracející srdce otců k synům! Ó by jich plný svět byl, abychom všem uváděli pravého Boha ve známost a zvěstovali jeho milosrdenství, kterého již podává všem – aby se obrátili všichni od země k nebi, od tvorů k tvůrci, od marnosti k pravdě, od smrti k životu. … Má-li býti mnoho Elijášů – hleď, kdo Boha miluješ a horlíš pro něho, býti jeden z nich. – Jan Amos Komenský, 17. století

Doporučení:

Kniha Elijášův plášť je velmi svěží dílo, které inspiruje nejen prorocké lidi, ale také každého, kdo touží po obnově, jak to čteme v Malachiášovi 3,23-24: Hle, pošlu vám proroka Elijáše, dříve než přijde Hospodinův den, velký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych nepřišel a nestihl zemi klatbou. Takové prorocké pomazání přišlo v osobě Jana Křtitele při prvním příchodu Mesiáše, takové pomazání vyhlížel Jan Amos Komenský (a sám ho částečně měl) a takové pomazání potřebuje zdravá církev v těchto dnech. Určitě načerpáte z této knihy mnoho hlubokých podnětů, nad kterými budete muset opakovaně přemýšlet. Pokud se jim otevřete a budete je realizovat, jistě se stanete mocnějším nástrojem pro Boží království v naší zemi. – Miloš Kačírek, spoluzakladatel prorockého mezidenominačního hnutí „Orli“, předseda správní rady Nadace Mezinárodního domu modliteb v Praze (IHOPP)

Praktická kniha, která povzbudí, zjevuje Boží charakter a vede nás ke vstupu do biblických principů, jež vedou k našemu duchovnímu růstu. – Lubomír Ondráček, pastor Křesťanského společenství Praha, předseda Křesťanské misijní společnosti

Úkolem křesťanů je šíření Božího království zde na zemi. Bez projevů Ducha svatého, víry a Boží moci to není možné. Kniha Elijášův plášť nás povzbuzuje k víře,vybízí k tomu, abychom jako Elijáš zůstávali v Boží přítomnosti,naslouchali, promodlili se do průlomu a ve víře vstupovali do nadpřirozených věcí, které jsou pro nás Bohem připraveny. Tato kniha je pro mne velikým povzbuzením. – Jaroslav Šelong, pastor Apoštolské církve „Agapé“ v Českém Těšíně, člen Užšího výboru Křesťanské misijní společnosti

Od první kapitoly knihy Elijášův plášť jsem prožíval povzbuzení víry a rostoucí hlad po novém pomazání Duchem svatým, zda bych ještě i já mohl být použit v procesu obnovy před očekávaným druhým příchodem Krista. Je čas, aby povstala generace, která vydá silné svědectví o moci vzkříšení a předá elijášovské pomazání mladé generaci. Vyhlížím, jak další čtenáři prožijí hlad po novém zmocnění v Duchu svatém. Proto tuto knihu doporučuji nejen přečíst, ale při četbě nad biblickým textem rozjímat s hledáním, kde tě Pán chce mít. – Petr Šimmer, kazatel Církve bratrské v Litvínově, místopředseda Křesťanské misijní společnosti

Juda, A5, 248 stran, ISBN 978-80-87239-23-09788087239230
Počet příspěvků: Elijášův plášť

Související zboží

Studnice uzdravení
Studnice uzdravení


Povzbuzení z Jóba
Povzbuzení z Jóba


Jak Bůh mluví skrze přírodu
Jak Bůh mluví skrze přírodu


Synové nebeského otce (audio)
Synové nebeského otce (audio)


Skryté místo
Skryté místo


Uzdravující vděčnost
Uzdravující vděčnostNahoru