Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0 Kč
 

Vnitřní konflikt člověka

Studie k Řím. 7,14-25
11,2 × 16 cm, 104 stran
Nakladatel: ČBS
  
Cena:


Kniha „Vnitřní konflikt člověka“ nabízí zamyšlení nad existencí zla v lidském životě. Východisko argumentu, jak prozrazuje podtitul knihy, pochází z teologie svatého Pavla, který o tématu píše v listě Římanům 7,19-21. Vybrané téma patří mezi to nejtěžší, s kterým se v teologii můžeme setkat. <br>Kniha je rozdělena do tří kapitol. První kapitola nás seznamuje s listem Římanům, dočteme se v ní základní informace týkající se tohoto dopisu. Druhá kapitola je věnována exegetickému výkladu biblického textu. Díky detailnímu rozboru řeckých slov můžeme lépe pochopit myšlenky, které nám chce apoštol sdělit. Poslední, třetí kapitola pak přináší souhrn teologických výkladů, které byly v jednotlivých historických etapách přijímány. <br>Celá kniha je určena převážně pro teologicky vzdělané čtenáře. Nelze přehlédnout ani ekumenický aspekt této knihy, neboť pojednává o tématu, které je blízké všem společenstvím vyznávajícím Krista.

ČBS, 11,2 × 16 cm, 104 stran, ISBN 978-80-87287-63-79788087287637
Počet příspěvků: Vnitřní konflikt člověka

Nahoru