Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0 Kč
 

Osvojte si Jozuovo myšlení

A5, 72 stran
Nakladatel: Juda
  
Cena:


Studijní příručka pro jednotlivce i skupiny
Jenom Jozue a Káleb vstoupili ze své generace do zaslíbené země. Ostatní jejich vrstevníci pomřeli na poušti. Důvodem bylo to, že byli jiného ducha. Jaký byl duch a myšlení těchto dvou vůdců Izraele?
I my jsme dnes generací změn a přechodu do nových oblastí a úrovní. Potřebujeme si proto osvojit Jozuovo myšlení a chodit v jeho duchu. Tento odvážný duch víry a dobré mysli se nezalekne žádných překážek. Vyznává: „Můžeme činit všechno, k čemu nás Bůh povolává a co nám přikazuje. Kristus v nás přebývá se všemi svými zdroji, a proto máme co dát lidem ve svém okolí.“ Jozuův duch je průkopnický a projevuje se v jednotě smluvního společenství. Jozuův duch nenávidí fatalistickou a "socialistickou" pasivitu a aktivně dobývá svoje Bohem darované dědictví. Jozuova generace posledních dnů jsou lidé víry, kteří neutíkají z bitvy, neustupují k záhubě, ani nezůstávají v malomyslnosti.
Skrze víru v Krista jsme se stali Božími syny. Hospodin nám dal dědictví a to nám zjevuje ve svém Slovu. Tímto dědictvím je veškeré požehnání, které nám Kristus vydobyl na kříži. Skrze vytrvalou víru však nejprve potřebujeme přemoci nepřítele, který nám naše dědictví uzurpuje. Jozuovo dobývání zaslíbené země je tedy pro nás i dnes velice aktuální. Tento způsob myšlení lze shrnout do jednoho verše: Vše získali bojem. (Joz 11,19)
Tato motivační příručka je průvodcem při studiu knihy Jozue s cílem uvést Jozuovo myšlení a ducha do praxe našeho všednodenního života. Může být používána jak jednotlivci, tak i na domácích skupinkách.
Juda, A5, 72 stran, + CD 68 min., ISBN 978-80-87239-09-9788087239094
Počet příspěvků: Osvojte si Jozuovo myšlení

Související zboží

Studnice uzdravení
Studnice uzdravení


Povzbuzení z Jóba
Povzbuzení z Jóba


Elijášův plášť
Elijášův plášť


Synové nebeského otce (audio)
Synové nebeského otce (audio)


Skryté místo
Skryté místo


Uzdravující vděčnost
Uzdravující vděčnostNahoru