Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0 Kč
 

Vyučovací styly učitelů

16 × 23 cm, 152 stran
Nakladatel: Portál
  
Cena:


Lze nějak roztřídit přístupy učitelů k vyučování a rozhodnout, zda je některý lepší? Autoři vymezují tři základní typy přístupu učitelů k vyučování. Manažerský přístup chápe učitele jako manažera učení a získávání znalostí, dovedností, vědomostí a kompetencí. Facilitační přístup mají učitelé, kteří se zaměřují na rozvoj a péči o jedinečné schopnosti a osobnostní rysy každého žáka, podporují jeho autenticitu. Přístup „svobodného“ vzdělávání pohlíží na učitele jako na osvoboditele ducha. Autoři knihy vysvětlují silné a slabé stránky každého z přístupů a ilustrují jednotlivé přístupy řadou příkladů. Jejich cílem je umožnit učiteli kriticky zhodnotit svůj vlastní vyučovací styl, porozumět jeho přednostem a nedostatkům, případně – u studentů učitelství – uvědoměle si svůj styl vytvářet.
Portál, 16 × 23 cm, 152 stran, ISBN 978-80-7367-471-79788073674717
Počet příspěvků: Vyučovací styly učitelů

Nahoru