Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0 Kč
 

Svatý Jan Hus

17 × 24 cm, 192 stran
Nakladatel: Kalich
  R
Cena:


Stručný přehled projevů domácí úcty k českému mučedníku v letech 1415–1620.

Práce Svatý Jan Hus stručně představuje dvousetletou úctu, kterou po svém upálení požíval mistr Jan Hus jako mučedník a světec v českých zemích. Vedle laického kalicha to byla totiž právě husovská úcta, která spoluvytvářela identitu husity, utrakvisty, českého bratra nebo luterána, tedy identitu tehdejší většiny českého národa. Husova posvátná autorita však nacházela uplatnění nejen v polemice české reformace s římskou církví, ale především v rámci ideového boje jedněch přívrženců reformace s druhými, takže Husem bylo možné už tehdy zaštítit téměř cokoli.

Součástí publikace je bohatá obrazová příloha obsahující dobové tisky a ilustrace, některé dosud nepublikované.

Ota Halama (* 1974) působí na katedře církevních dějin Evangelické teologické fakulty UK v Praze a věnuje se dějinám a myšlení tzv. české reformace. Je autorem odborné monografie Otázka svatých v české reformaci (2002) a populární religionistické zkratkyRastafari (2008). Editoval několik knižně vydaných staročeských textů a překladů, redigoval kolektivní monografie, publikoval řadu odborných článků, studií i recenzí. Samotnou husovskou úctu zpracoval pro účely nedávné reprezentativní výstavy Praha Husova a husitská 1415–2015.

Kalich, 17 × 24 cm, 192 stran, ISBN 978-80-7017-230-89788070172308
Počet příspěvků: Svatý Jan Hus

Související zboží

Luther
Luther


Jan Hus - život a dílo
Jan Hus - život a díloNahoru