Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0,-Kč
 

Doprodej


Magnetka - Ježíš
Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit v tmě, ale bude mít světlo života.
Doprodej


Magnetka - Mat 24,27 (blesk a sloni)
Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu, takový bude příchod Syna člověka.
Doprodej


Magnetka - Matouš 5,8 (motýl)
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Doprodej


Magnetka - Př 19,20 (žirafy)
Poslechni radu, přijmi i trest, abys byl napříště moudrý.
Doprodej


Magnetka - Přísloví 6,6 (mravenec)
Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije,ať zmoudříš.
Doprodej


Magnetka - Ž 133,3
Jako rosa, která kane na sijónské hory. Tak udílí Hospodin své požehnání, život navěky.
Doprodej


Magnetka - Žalm 23,1-2
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách..
Doprodej


Není radost jako radost
Jaro Křivohlavý
Doprodej


Magnetka - Jób 16,19 (hory v oblacích)
Mám svědka na nebesích, můj přímluvce na výšinách.
Doprodej


Magnetka - Mat 5,5 (štěně)
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za děictví.
Doprodej


Magnetka - Př 1,7 (modrá váza s květinou)
Počátek poznání je bázeň před Hospodinem.
Doprodej


Magnetka - Př 31,10 (mušle s perlou)
Ženu statečnou kdo nalezne. Je daleko cennější než perly.
Doprodej


Magnetka - Ž 104,24 (lesy, hora)
Jak nesčetná jsou tvá díla , Hospodine. Všechno jsi učinil moudře...Ž 104,24
Doprodej


Magnetka - Ž 19,2 (nebesa)
Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.
Doprodej


Moje dlouhé mlčení
Erika Bezdíčková
Doprodej


O Boží otcovské lásce
Karel Řežábek
Doprodej 
Nahoru