Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0,-Kč
 

Doprodej


Magnetické záložky - Popular Themes
sada 6 ks
Doprodej


Magnetka - Gn 2,18
I řekl Hospodin Bůh: Není dobré, aby člověk byl sám...
Doprodej


Magnetka - Ježíš
Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit v tmě, ale bude mít světlo života.
Doprodej


Magnetka - Mat 6,9-10 (světlo v noci)
Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá
Doprodej


Magnetka - Přísloví 21,9 (chaloupka)
Lépe je bydlet na střeše v koutku než se svárlivou ženou ve soikečném domě.
Doprodej


Magnetka - Ž 104,24 (lesy, hora)
Jak nesčetná jsou tvá díla , Hospodine. Všechno jsi učinil moudře...Ž 104,24
Doprodej


Magnetka - Žalm 150,6 (ptáček)
Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina!
Doprodej


Není radost jako radost
Jaro Křivohlavý
Doprodej


Magnetka - Ex 20,12 (sloni)
Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Doprodej


Magnetka - Jan 10,11 (ovce)
Ježíš řekl: Já jsem dobrý pastýř.
Doprodej


Magnetka - Mat 6,12 (opička)
A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, do se provinili proti nám.
Doprodej


Magnetka - Př 3,21 (dravec)
Zachovej si pohotovost a důvtip. To dá tvé duši život a milost tvému hrdlu.
Doprodej


Magnetka - Přísloví 31,29 (květy, motýlek)
Statečně si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš.
Doprodej


Magnetka - Ž 23,6 (krajina s jezerem)
Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny žití. Do Hospodinova domu se budu
Doprodej


Magnetka - Žalm 23,1-2
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách..
Doprodej


O Boží otcovské lásce
Karel Řežábek
Doprodej 
Nahoru